Avukatlara Tavsiyeler

Avukatlık Hukuku

Bölge adliye mahkemelerince (İstinaf) verilebilecek karar türleri

1- İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın ilgili ilk derece mahkemesine iadesi kararı: HMK’nın ” ...

Read More »

Müvekkiline yüklenen suç nedeniyle avukatın telefonu dinlenebilir mi?

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve ...

Read More »

Avukatların internet siteleri , av. tr uzantılı olmak zorunda mıdır?

07.09.2010 tarihinden öncesine kadar, avukatların, av. tr uzantılı domain kullanmaları yasal zorunluluk iken, Türkiye Barolar ...

Read More »

Avukatların kamu kurumlarından bilgi ve belge alma yetkisi ve bu yetkinin sınırları

Kamu kurumlarından bilgi ve belge inceleme yetkisi, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır. ...

Read More »

Dilekçe Örnekleri

Stajyer Avukatlara Tavsiyeler

İcra takibi nasıl kesinleştirilir?

Bir icra takibi başlattığınızda, eğer ihtiyati haciz yoksa, yapmanız gereken şey, tebligatların dönüşünü beklemektir. Tebligatların ...

Read More »

Hukuk bürosunda çalışma düzeni kurma – Dosyalama nasıl yapılır?

Her meslekte olduğu gibi, avukatlıkta da düzenli çalışmak, işlerin sistemli takibi, ihtiyaç duyulan evraklara kolayca ...

Read More »

Avukatlık mesleğinde tecrübe edinme yöntemleri

Tecrübe, hukuk fakültesinde öğretilen bir kavram değildir. Tecrübe edinme sürecinde yapılacak hatalar, her avukat için kaçınılmazdır. ...

Read More »

Avukatlara Tavsiyeler – Mahkeme kalemleri ile iyi ilişkiler kurma sanatı

Avukatlık mesleğini seçtiyseniz, özellikle mesleğin ilk yıllarında, mahkeme kalemlerinde ve icra müdürlüklerinde bolca vakit geçireceksiniz ...

Read More »