Tedbir kararının satışa engel olup olmadığının sorulmasına ilişkin talep örneği

………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2015/…………………

 

Dosyamız borçlusu …………….. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan ………..İli ……………..İlçesi ………………..Mahallesi …………………Ada………………Pafta ………………….Parselde kain …………nolu bağımsız bölüm üzerinde, ……………………Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20../…… E. sayılı dosyasından ……………… tarih ve ……………… yevmiye no ile ihtiyati tedbir kararı bulunduğu görülmekle, satışa esas olmak üzere, söz konusu tedbirin devam edip etmediği, satışa engel olup olmadığı hususlarının sorulması ve tedbir kararının onaylı bir suretinin istenmesi için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasını talep ederim.

 

Alacaklı Vekili

Av. Ahmet .ERKAN

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh