İmtiyaz usulü nedir?

Özel kişinin idareyle yaptığı sözleşme uyarınca, bir kamu hizmetini; masrafları, kâr ve zararı kendisine olmak üzere kurması ve/veya işletmesidir. Bu usulde idareye imtiyaz veren; hizmeti gören kişiye ise imtiyazcı ya da imtiyaz sahibi denmektedir. Bu tanım çerçevesinde idareyle yapılan sözleşme uyarınca özel kişinin bir kamu hizmetini kurması ve işletmesi ya da daha önce kurulmuş bir kamu hizmetini işletmesi söz konusudur.

Tek başına bir hizmetin kurulması bir imtiyaz değildir. İşletme ya da hizmetin yerine getirilmesi mümkün değilse bir imtiyazdan bahsedilemez.

İltizamla, imtiyaz geçişkendir. Bazen salt bir biçimde ortaya çıkmaz. Örneğin, bir elektrik şebekesi kurulmuş, özel kişiye devredilmiş ve özel kişi de hizmetini yerine getirmekteyse bu iltizamdır. Ama bir süre sonra mevcut şebeke yetersiz hale gelince, idare özel kişiden şebekeyi genişletmesini isterse, iltizam imtiyaza dönüşür.

Danıştay ve AYM’ne göre kamu hizmetlerinin özel kişiye gördürülmesinin tek usulü imtiyazdır. (Bkz. 1982 AY.m.155/II)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh