Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi hangi hallerde sona erer?

Sürenin dolması:
Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi sürenin dolmasıyla sona erer. Bu süre dolduğunda bütün tesislerin bedelsiz olarak idareye geçmesi söz konusu olmaktadır. Y eni bir sözleşme ile imtiyaz süresinin uzatılması mümkündür. Uzatılmadığı takdirde idare bütün tesislere hiçbir borç ve yükümlülük altına girmeden sahip olur.
İdare tarafından fesih:
İmtiyazcının ağır kusuru nedeniyle idari yaptırım olan fesih veya idarenin hizmet yararına fesih hakkını kullanması şeklinde olabilir. (İmtiyazın düşürülmesi ya da satın alınması / rachat)
Mahkeme kararıyla fesih:
İdare, imtiyazcının ağır kusuru nedeniyle sözleşmenin feshini mahkemeden isteyebilir. Bu, yalnızca idarenin başvurabileceği bir yol değildir, imtiyaz sahibi de mahkemeye başvurarak idarenin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshini talep edebilir. Üçüncü kişilerin açtığı iptal davaları da imtiyaz sözleşmesinin yargı yeri tarafından iptal edilmesini mümkün kılabilir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh