Kentsel Dönüşüm Kredisi Ve Kira Yardımı ile ilgili bilinmesi gerekenler

​​​​​​Riskli binalarda veya riskli alanlarda gayrimenkulü bulunan Mülk Sahipleri ile bu taşınmazlarda asgari 1 yıldır ikamet eden kiracılar, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında;
– Mevcut binaların güçlendirilmesi
-Riskli yapının yeniden inşası,
-Yeni konut/işyeri alımı,
için Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilmektedir.
Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanmaktadır. Söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğunun, Yapı Denetim Şirketi’nce düzenlenen  teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin bir diğer şartı , riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.
Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı 2017 yılı için en fazla 125.000.-TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 125.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 625.000.-TL’dir.
Kentsel Dönüşüm Kredilerine sağlanan devlet katkısı, konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde yıllık %3 olup, Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır (120 ay). Bireysel işyeri kredilerinde ise azami vade 7 yıldır.(84 Ay)
Konut ve işyeri yapım/güçlendirme kredilerinde 24 aya kadar, konut ve işyeri edinme kredilerinde ise 12 aya kadar sadece faiz ödemeli ödeme planı oluşturma imkânı bulunmaktadır.
Krediye konu gayrimenkul üzerine veya riskli tespit edilen gayrimenkule eşdeğer olan başka bir gayrimenkule ipotek konulmaktadır.
Kentsel dönüşüm kredilerinde, KKDF ve BSMV muafiyeti bulunmaktadır.
Yapılan kredi talebi Bankaca değerlendirilip uygun bulunması halinde, talebe ilişkin belgeler, faiz desteği alınması için Bakanlık onayına gönderilir. Bakanlık’tan gelen faiz desteği onayına istinaden kredi kullandırılır.
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı
Bakanlık Lisanslı Yapı Denetim Kuruluşlarının hazırlanmış olduğu Deprem Risk Raporu Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Çvre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunulur.
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 18 ay için verilmekte olup  geri ödemesizdir.
 Ayrıca riskli yapıdaki kiracılar geri ödemesiz Taşınma Yardımı alabilirler.
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine her yıl alınacak Bakanlık oluruna göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı alabilmektedir.. Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranmktadır. Malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılmaktadır.
2017 yılı için belirlenen kira yardım tutarları aşağıda tablo olarak gösterilmiştir.
Hak sahipleri, Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından SADECE BİR TANESİ KULLANILABİLİRlLER
.
 

İL ADI Malik (Aylık)  Kiracı (Defaten)  Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten) 
Artvin,Bilecik,Bingöl,Bolu,Burdur,Çankırı,Erzincan,Gümüşhane,Hakkari ,Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis 535,00 TL 1.070,00 TL  2.675,00 TL
Amasya,Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce 605,00 TL 1.210,00 TL 3.025,00 TL
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman,Çanakkale 675,00 .TL 1.350,00 TL 3.375,00 TL
Aydın,Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van 745,00 TL 1.490,00 .TL 3.725,00 TL
Adana, Antalya, Bursa, Konya 810,00 TL 1.620,00 TL 4.050,00 TL
Ankara, İstanbul, İzmir 860,00 TL 1.720,00 TL 4.300,00 TL

 
 
 
 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh