Monthly Archives: Eylül 2018

Müvekkillerin gözünde avukat türleri

Gerek hukuk bilgileri, gerek iş ahlakları, gerekse çalışma tarzları birbirinden farklı 96 bin avukat var… Avukatları, bir çok farklı açıdan gruplandırmak mümkün. Müvekkillerinin hukuksal sorunlarını çözme görevini üstlenen avukatların, aldıkları işin sonucuna göre, müvekkillerin gözünde 3’e ayrıldığını söyleyebiliriz. Aldıkları işin sonuçlarına göre 1- İş bitirenler: Bu gruba giren avukatlar, müvekkillerinin hukuksal sorunlarına, etkin, kalıcı çözümler üretmekte, müvekkillerce  “avukatın hası” olarak nitelendirilmektedirler. Bu tip avukatlar, doğal ...

Read More »

Emekli maaşı alabilmek için muvazaalı boşanma hakkında bilinmesi gerekenler

5510 sayılı Kanunun “Gelir ve aylık bağlanmayacak haller” başlıklı 56. maddesinde: Ölen sigortalının hak sahiplerinden; a)Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği, b)Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine ...

Read More »