Author Archives: adliforum

Meşru savunma (meşru müdafaa, haklı savunma) hakkında bilinmesi gerekenler

Meşru savunma, bir kimsenin, kendisini veya başkasını hedef alan bir saldırıya karşı, savunma amacına yönelik olarak ve bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanmasını ifade eder. Bir saldırıya maruz kalan kişi, tabiatı gereğince, bu saldırıyı uzaklaştırmak amacıyla bir tepkide bulunur. Hukuk düzeni, böyle bir tepkiyi, bazı şartların varlı halinde meşru, yani haklı görmektedir. Çünkü saldırı hukuk düzeninin korumak istediği bir hakkı ...

Read More »

Müvekkillerin gözünde avukat türleri

Gerek hukuk bilgileri, gerek iş ahlakları, gerekse çalışma tarzları birbirinden farklı 96 bin avukat var… Avukatları, bir çok farklı açıdan gruplandırmak mümkün. Müvekkillerinin hukuksal sorunlarını çözme görevini üstlenen avukatların, aldıkları işin sonucuna göre, müvekkillerin gözünde 3’e ayrıldığını söyleyebiliriz. Aldıkları işin sonuçlarına göre 1- İş bitirenler: Bu gruba giren avukatlar, müvekkillerinin hukuksal sorunlarına, etkin, kalıcı çözümler üretmekte, müvekkillerce  “avukatın hası” olarak nitelendirilmektedirler. Bu tip avukatlar, doğal ...

Read More »

Emekli maaşı alabilmek için muvazaalı boşanma hakkında bilinmesi gerekenler

5510 sayılı Kanunun “Gelir ve aylık bağlanmayacak haller” başlıklı 56. maddesinde: Ölen sigortalının hak sahiplerinden; a)Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği, b)Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine ...

Read More »

Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim? Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu ...

Read More »

Avukatların kamu kurumlarından bilgi ve belge alma yetkisi ve bu yetkinin sınırları

Kamu kurumlarından bilgi ve belge inceleme yetkisi, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır. Bilgi ve belge inceleme yetkisi, yasal dayanağını Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinden almaktadır. Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2. Maddesi; Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun ...

Read More »

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Read More »

Hızlı Okuma Eğitim Programı

Yoğun iş temposu ve zamanın verimli kullanılması zorunluluğu, hızlı okumayı, hayatımızın neredeyse birincil öncelikleri arasına sokmuştur. Hızlı okuma becerisi, özel bir yetenek değil, geliştirilebilir teknik bir bilgidir. Uzmanlara göre, yavaş okuyucular, sadece 2 cm lik bir alanı görür ve okurlar. Bunun anlamı, okuyucunun metni kelime kelime okumasıdır. Hızlı okuyucular ise, görme alanını genişleterek aynı anda kelime gruplarını okuyabilirler. Özetle, hızlı okuma ...

Read More »

10 Parmak Klavye Eğitim Programı

Bilgisayar, gerek iş, gerekse günlük hayatımızın ayrılmaz parçalarından… Alışkanlıklardan vazgeçmek zor. “Ben iki parmakla yeterince hızlı yazıyorum zaten” diyenleriniz de olacaktır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, çok kısa bir eğitimle, hayatınızı oldukça kolaylaştıracak bir beceriye sahip olmanız mümkün. Hatta öyle ki, 10 parmak klavye yazabilmeyi, hayatınızı kolaylaştıracak en faydalı bilgilerden biri olarak bile tanımlayabiliriz…   İlk başlarda negatif transfer etkisiyle programın sonunu ...

Read More »

Hukuk fakültesi itirafları – Başlamadan biten kopya macerası…

Sene 97… Hukuk Fakültesinde öğrencilik yılları… Bu arada hem okuyor, hem de çalışıyordum. Rizeli bir ev arkadaşım vardı. Aynı sınıftaydık bizim Rizeliyle. Adı Ahmet. Ona  da iş ayarlamıştım. Birlikte otogarda çalışıyorduk. Okula sınavdan sınava gider olmuştuk. Deli para kazanıyorduk ikimiz de. Ama “gençlik bir kere gelir, avukatlığa başlayınca nasıl olsa biriktiririz, şimdi yiyelim ne kazanırsak” diyor ve savuruyorduk tüm kazandığımızı… ...

Read More »

Avukatlıkta ava giderken avlanmak – Avukatlık Anıları

Dolandırıcıların temel taktiklerinden biri de, insanların kolay para kazanma hırsından faydalanmaktır. Bunun için türlü türlü yöntemler geliştirirler. Bu taktikleri, eğitimli – eğitimsiz demeden önlerine çıkan herkes üzerinde denerler. Onlar için herkes, potansiyel kurbandır. Dolayısı ile avukatlar da… Avukatlık mesleğinde, kimi davaya / icra takibine yıllarca emek verir ancak tek kuruş elde edemezsiniz. Kimi zaman ise “kupon iş” tabir edilen türden ...

Read More »