Author Archives: adliforum

Ev eşyasının haczi kalkmadı mı?

Vatandaş, bir yandan “ev haczi kalktı” diye haberler duyarken, bir yandan da hala eve haciz geldiğini görünce, “hani haciz kalkmıştı?” diye soruyor doğal olarak… Konuyu açtığımda, bir icra memurunun, sosyal medya üzerinden yaptığı “Haciz için girdiğimiz evde, evin küçük çocuğunun çizgi film izlediği televizyonu haczetmemiz gerektiğigün bu mesleği bıraktım” paylaşımını hatırladım… İcra İflas Kanunu’nun, 6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile ...

Read More »

Turkish Express'ten hukuksal koruma sigortası

Turkish Express Şirketler Grubu, Sigortalılık süresince (12 ay) yaşanma ihtimali yüksek olan bireysel hukuki ihtiyaçlarınızda, avukatlık ücretleri, dava dosya ve danışmanlık masraflarını poliçe limitleri dahilinde karşılayan Hukuksal Koruma Sigortası’nı hayata geçirdi. Nedir bu hukuksal koruma sigortası diye merak edenlere, işte sık sorulan sorular ve cevapları… Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Read More »

Kıskançalara özel evlilik sözleşmesi örneği

Otuz yıllık arkadaşım,  evlilik sözleşmeleri hakkında bilgi almak için beni aradı. İlişkilerinin neredeyse tamamı, aşırı kıskançlığı nedeniyle bitmişti. -“Hayrola, ne geçiyor aklından yine?” diye sordum… -“Öyle bir sözleşme hazırlayalım ki, hem Burcu’yu (Nişanılısı) kontrol edebileyim, nerede ne yaptığını bilebileyim. Hem de bunu yasal bir zemine oturtalım, bunu yapmaya hakkım olsun, itiraz edemesin” dedi… -“O seni denetleyebilecek mi peki?” dedim, -Benden yana ...

Read More »

Mizah yapacağım derken müvekkillerden olmak…

Mizah olsun diye, telefonun mesajla çağrı reddi ayarlarında, hazır mesajlar yazıp, sosyal medya üzerinden, aşağıdaki fotoğrafı paylaştım. Açıklama olarak da; “Avukatlar için mesajla çağrı reddi ayarları” yazdım… Beğenen oldu, beğenmeyen oldu derken, telefonun ayarlarını geri almayı unutunca olanlar oldu… Bir kaç gün sonra 3 yaşına basacak olan oğlum Asil, zamane çocukları gibi telefon manyağı… Evde kimin telefonunu eline geçirse, açar ...

Read More »

Arabuluculuk Kanunu Madde Gerekçeleri

ARABULUCULUK KANUNU MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Madde ile, arabuluculuk kurumunun hangi tür uyuşmazlıklarda ve hangi kayıtla uygulanma alanı bulacağı hüküm altına alınmıştır. Her şeyden önce arabuluculuk kurumunun işlerlik kazanacağı alan, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, özel hukuk uyuşmazlıklarıdır. Öte yandan, anılan kurum, her tür hukuk uyuşmazlıklarında değil; ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, yani “sulh olmak suretiyle sona ...

Read More »

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2016 Yılı)

Resmî Gazete: 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Adalet Bakanlığından: 2016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ...

Read More »

Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları

TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI İş bu “Türk Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucuları İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları”, “Arabuluculara İlişkin Avrupa Etik Kuralları” başta olmak üzere, tüm modern ülkelerin etik ve uygulama kuralları dikkate alınmak suretiyle, arabuluculuk sistemimize ve ülkemizin sosyal ve kültürel değerleri ile gerçeklerine uyumlu olacak şekilde, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ...

Read More »

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının çö-zümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşların denetlenmesi, eğitimin süresi, içeriği ve standartları ile ilgili hususları ve yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının belirlenmesi ile arabulucular ...

Read More »

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No. 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde ...

Read More »

Ceza muhakemesinde işyükünün azaltılması amacıyla değişiklikler geliyor…

Ceza yargılamalarında işyükünün azaltılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı 10/07/2015 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderildi. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi Maddi ceza hukuku normlarının oluşturulması; yargılama görevini yerine getirmek üzere, gerekli fiziki altyapısı ve yeterli yargı mensubu ile personeli sağlanmış mahkemelerin kurulması; ...

Read More »