Avukatlara Tavsiyeler

Yeni avukatların, fiyat rekabeti konusunda yaptığı en büyük hata

Avukatlık öyle bir meslek ki, bir avukatın bin liraya aldığı işi, bir diğeri, bunun on katı ücrete kabul etmekte. Hal böyle olunca da, ilkinin benzer on işte kazandığını, diğeri tek işte kazanmakta. Her ne kadar asgari ücret tarifesi getirilmiş ise de, reklam yasağı gibi, bunu da pek dikkate alan da yok. İnsanlar geçim kaygısında. Özellikle mesleğin ilk yıllarında. Yeni mesleğe başlayanların ...

Read More »

Elektronik imzanın avukatlara getirdiği kolaylıklar

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden, taraf olduğunuz dosyaların içeriğini görebilmek, adliyeye gitmenize gerek kalmadan elektronik imzanızı kullanarak dosyaya evrak göndermeniz hatta yeni dava açmanız mümkün. Elektronik imzanız varsa, taraf olmadığınız dosyalara dahi vekaletname ile birlikte cevap, itiraz, beyan dilekçesi gönderebiliyorsunuz. Sadece bununla da kalmıyor, icra dosyalarında borçluların adreslerini, malvarlığını ve aktif sigortalı çalışması olup olmadığını sorgulayabiyorsunuz. Özellikle müvekkillerinize gelen ...

Read More »

İhtiyati haciz için mahkemeye yatırılan teminat nasıl iade alınabilir?

Uygulamada, kaçma, mal kaçırma veya adres değiştirme ihtimali bulunduğundan bahisle, vadesi geldiği halde ödenmeyen bazı alacaklar için (özellikle çek ve senet) ihtiyati haciz yoluna başvurulabileceği, mahkemelerin ihtiyati haciz kararını, alacak miktarına göre değişmekle birlikte genelde %15 olarak belirlediği, teminat yatırmaksızın kararı almanın mümkün olmadığı, önceki makalemizde kapsamı olarak anlatılmaya çalışılmış idi. Bu makalede, dosyaya yatırılan teminatın, nasıl iade alınabileceği hususu ...

Read More »

İcra Müdürlükleri'nce harç hesaplaması nasıl yapılır?

İcra Müdürlükleri,  alacağın tahsilinin devlet eliyle sağlanması için oluşturulmuş kurumlardır. Kesinleşen bir takip alacaklısı, İcra Müdürlüğü’ne talepte bulunarak, borçlunun borcu karşılamaya yetecek miktarda haczi kabil menkul ve gayrimenkullerinin, 3. şahıslardaki hak veya alacaklının, maaşının, bankalardaki mevduatlarının, kira gelirlerinin ve sair haczini, şartları oluşması halinde menkul, gayrimenkullerin satışını isteyebilir. Devlet, icra takibi başlatırken, daha sonra borçlu tarafından ödenmek üzere, alacaklıdan bir kısım ...

Read More »

İcra takibi nasıl kesinleştirilir?

Bir icra takibi başlattığınızda, eğer ihtiyati haciz yoksa, yapmanız gereken şey, tebligatların dönüşünü beklemektir. Tebligatların akıbetine göre ya takip kesinleşir ve dosyada haciz işlemlerine başlarsınız. Yada takibi kesinleştirmek için elinizdeki imkanları kullanırsınız. Her bir borçlu, birbirinden bağımsız olduğundan, birden fazla borçlu bulunması durumunda her bir borçlu için ayrı ayrı kesinleşme aranacaktır. Dosyada haciz talep edebilmek için, tüm borçlular hakkında takibin kesinleşmesini ...

Read More »

Müvekkilde bırakılacak ilk izlenimin avukatlıktaki önemi

Özellikle iş görüşmelerinde, ilk izlenimin önemi, uzmanlara göre azımsanmayacak derecede büyüktür. Serbest çalışan bir avukatın, yeni işler almak için, yeni müvekkillere ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, avukatın, her bir müvekkilin gözünde özellikle iyi bir ilk izlenim bırakması gerekir. Avukatlar için olumlu bir ilk izlenim uyandırmanın ilk temel kuralı, şık olmaktır. Yaptığınız iş gereği resmi ortamlarda sıklıkla bulunacağınızdan, sevseniz de sevmeseniz de takım ...

Read More »

Erdemli avukatlık üzerine mesleğe yeni başlayanlara tavsiyeler

Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yapmış olduğu güncel bir basın açıklamasında, yargıya olan güvenin, %80 den %20’ye indiği acı gerçeğini itiraf etti.. Toplumda bu güvensizliğin oluşmasının tek nedeni, taraflı, muhakeme yeteneğinden yoksun hakim-savcılar değil. Bizce onlar kadar, yargının temel unsurlarından olan ve “Talep makamı” olarak adlandırılan avukatların da bu güvensizlik ortamının oluşmasında payları büyük… Mahkemeden, ...

Read More »

Avukatlıkta başarının sırları Bölüm-5 Müvekkil memnuniyeti

Her ne kadar insanlar arasındaki hukuki ihtilaflar bitmek tükenmek bilmese de, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat sayısı yaklaşık 80 bin. Farkınızı ortaya koymalı, diğer avukatların birçoğunun sunamadığı hizmeti müvekkil adayına sunmalısınız ki, işi size versin. Aksi taktirde mevcut rekabet ortamında büronuzda ya iş bekler durursunuz, yada işçi avukatlık yapmaya veya kamu avukatlığı ile memur maaşına talim edersiniz. Avukatlıkta fark yaratmanın en etkili ...

Read More »

Uygulamada kambiyo takiplerinde borca itirazın incelenmesi

Kambiyo takiplerine karşı iki tür itiraz sözkonusu olabilir. Bunlar; 1- İmzaya itiraz 2-Borca itiraz. İmzaya itiraz dışındaki diğer bütün itirazlar, borca itiraz olarak kabul edilmektedir. Borcun ödendiği, zamanaşımına uğradığı, ertelendiği, böyle bir borcun hiç varolmadığı, icra müdürlüğünün yetkisiz olduğu gibi… Kambiyo takiplerinde borca itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. Adi ilamsız takiplerden farklı olarak, kambiyo takiplerinde, icra müdürlüğüne verilecek bir itiraz ...

Read More »

Avukatlara, zamanı verimli kullanmak üzerine tavsiyeler

Bazı avukatlar, gün boyu işten başlarını kaldırmamalarına rağmen, geriye dönüp baktıklarında, ortaya somut hiç bir şey koyamadıklarını, o kadar emeğin bırakın karşılığını, yarısını bile alamadıklarını söylerler ve bundan şikayetçi olurlar. Kimi avukatlar da, çok fazla iş yoğunluğu olmadığı halde, işlerini yetiştiremez ve zamanın yetersizliğinden yakınırlar. Mevcut işler için zamanı yetiremezken, işlerin artması durumunda altından kesinlikle kalkamayacaklarını düşünüp, iş almaktan bu nedenle ...

Read More »