Avukatlara Tavsiyeler

Karşı tarafın elindeki belgeye delil olarak dayanmanın sonuçları

İspat yükünü taşıyan taraf iddiasını dayandırdığı belge karşı tarafın elinde olduğu takdirde, ondan ibraz yükümlülüğünü yerine getirmesini isteyecektir. Ancak, karşı tarafın elindeki belgeye dayanabilmek ve mahkemeden bu belgenin ibrazına karar verilmesini isteyebilmek için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar; görülmekte olan bir dava olması; hukuki menfaat olması; belgenin içeriği ve ayırt edici unsurları hakkında bilgi verilmesi; ibrazı istenen belgenin dava ...

Read More »

Kambiyo senedine karşı açılan menfi tespit davalarında ispat yükü

Bütün mücerret alacaklarda olduğu gibi kambiyo senedi alacağı da kural olarak, uygun bir asıl borç ilişkisine, bir illi ilişkiye dayanır. (Hukuk Genel Kurulu’nun 17.12.2003 gün ve E:2003/19-781, K:2003/768; 12.10.2011 gün ve E:2011/19-473, K:2011/607 sayılı ilamları) Bir kambiyo senedi düzenleyip veren ve bu senedi alan herkes, bütün hukuki işlemlerin yapılmasına temel teşkil eden bir gayeye ulaşmak istemektedir. Kambiyo senedinden kaynaklanan talebin ...

Read More »

İfa yerine edim ile ifa uğruna edim arasındaki önemli farklar

Mesleğe ilk başladığım yıllarda, alacaklı vekili olduğum bir dosyada, borçlunun araç ve gayrimenkulü üzerine haciz koyduğumuzda, borçlu, vekili vasıtası ile uzlaşma teklif etti. “Nedir teklifiniz?” Diye sorduğumda, dosya kapak hesabını karşılayacak müşteri çeki verebileceklerini söylediler. Teklifi müvekkile ilettiğimde müvekkil: “Çekin vadesi uzun değilse alalım” deyince satış meraklısı da olmadığımdan, borçlu vekilinin teklifini kabul ettim. Aklımdan geçen, eğer verilecek çek ödenmezse, ...

Read More »

Yargıtay’ın yürek hoplatan içtihat değişiklikleri

Yakın bir zamanda sonuçlanan bir dava dosyamın ilginç olduğunu düşündüğüm dava sürecinden bahsetmek istiyorum… Sene 2011… Aile dostu bir müvekkilim, orta büyüklükte bir ticari işletmeye sahip iken, alacaklarını tahsil edemediği için borçlarını ödemekte zorlanınca, başladı hacizlerle boğusmaya… Sahip olduğu ve 2 kızı ve eşi ile ikamet ettiği tek gayrimenkul de eşinden habersiz bankaya ipotek olarak verilmiş. Banka da bekler mi, ...

Read More »

Hakimlerin duruşmalarda sinir katsayılarını en çok yükselten anlar

Duruşmamız olduğu zamanlar, sıramızı genellikle duruşma salonu içinde beklemeyi tercih edenlerdeniz. Meslekte ilginç tecrübeler edinmek, komik anlara tanık olmak  istiyorsanız, size de öyle yapmanızı öneririz… Bu yazımızda, duruşma esnadında hakimleri en çok kızdırdığını gözlemlediğim on ana değinmek istiyoruz. 1- Avukatın, cübbesini duruşma salonu içinde giydiği an: Bu durumu bir çok hakim, saygısızlık olarak görüyor nedense. Hatta kimi hakimlerin, duruşma salonu ...

Read More »

Avukatlar arası Devlet Üniversitesi – Vakıf Üniversitesi mezunu tartışmaları

Son zamanlarda, Vakıf Üniversiteleri’nin sayılarının ve mezunların artması ile, avukatlar arasında, Vakıf Üniversitesi – Devlet Üniversitesi tartışmaları da alevlenmiş durumda. Devlet Üniversitesi mezunları, Vakıf Üniversitesi Mezunlarının; – Diplomalarını parayla satın aldıklarını, -Muhakeme yeteneklerinin bulunmadığını, – Avukatlık sınavı yapılsa çoğunun çuvallayacağını, – Baba parası yemekten başka iş yapmadıklarını, bu yüzden kafalarının çalışmadığını, -Aile çevresi nedeniyle müvekkil edinmekte zorlanmadıklarını, bu nedenle haksız ...

Read More »

Üstad avukattan meslek sevgisi üzerine tavsiyeler

Avukat Ali Haydar ÖZKENT’in 1940 yılında yayımlanan “AVUKATIN KİTABI” adlı eseri, özellikle mesleğe yeni başlayacak avukatların ve hukuk fakültesi öğrencilerinin sorularına cevap bulabilecekleri değerli bir eser… İşte eserin “mesleğinizi seviniz” başlıklı son faslı… Mesleğinizi seviniz… “…Avukatlık kadar insanı yoran, boş zamanların tadını tattırmayan, uykuyu rahat uyutmayan başka bir meslek yoktur. Evinizden çıktığınız dakikadan yazıhanenize gelinceye kadar sorgular karşısındasınız. Yazıhanenizde sizi ...

Read More »

Temyiz süreleri hakkında bilinmesi gerekenler

Temyiz, bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yolu olarak tanımlanmaktadır. Kararı veren mahkemenin türüne göre, temyiz süreleri ve sürenin başlangıcı değiştiğinden, hukukçuların, özellikle avukatların, temyiz süre başlangıcı ve temyiz süresini bilmesi, hayati önem taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda, mahkeme, sürenin başlangıcı ve temyiz süresi ayrı ayrı ...

Read More »

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi olduğu kabul edilen savunması

Antik Yunan filozofu ve Yunan felsefesinin kurucularından sayılan , gençlerin ahlakını bozduğu, devletin tanrılarını yok sayarak, yeni tanrılar yarattığı, sitenin tanrılarından farklı tanrıları yücelttiği ve dinsiz olduğu gerekçesiyle yargılanan Socrates’in Beşyüzler meclisi önünde yapmış olduğu savunma, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savunması olarak kabul edilmektdir. Ne var ki, bu efsanevi savunma bile, Sokrates’in 220 ye karşı 281 oyla 70 yaşında ölüme ...

Read More »

Müvekkilin gözünde iyi avukat nasıl olunur?

Kazancında gözü olunan meslekler konulu bir araştırma yapılsa, eminiz ki ilk sırayı avukatlık mesleği alırdı… Müvekkilin gözünde iyi bir avukat olabilmek için ilk temel kural, bedava hukuk hizmeti vermektir. Bayılır bizim insanımız bedavaya… Zaten nedir ki avukatın yaptığı? İki satır dilekçe yazıp beş dakika duruşmaya girip çıkmak değil midir? Amerikadaki gibi jüriyi ikna edeceğim, tanığı tuzak sorular sorup sıkıştıracağım gibi ...

Read More »