Avukatlara Tavsiyeler

Büyük şehirlerde avukatlığın avantajları ve dezavantajları

Hukuk okumak isteyenler için, 2015 yılı itibarı ile, Vakıf Üniversitesi – Devlet üniversitesi, kısmi burslu, tam burslu olmak üzere, 176 farklı alternatif mevcut. Buna, dikey geçiş ve denklik dahil değil. Geçmiş yıllarda, sadece büyük şehirlerde hukuk fakültesi bulunduğundan, mezunların büyük bir kısmı, fakülteyi bitirdikten sonra, memleketine dönmeyip, iş yoğunluğu nedeniyle büyük şehirlerde avukatlık yapmayı seçiyorlardı. Bu şekilde büyük şehirde kalıp ...

Read More »

Vekil ile takip edilen bir dosyaya vekalet koymak…

İşin başka avukata verilmesi halinde “avukatlar arasındaki hukuksal ilişki” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde düzenlenmiştir. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamaya bakıldığında; Paris Barosu İç Tüzüğü madde 9.1, “Teklif edilen bir davayı üstlenen avukatın, müvekkilin danışmanı veya savunması sıfatıyla bir veya birçok meslektaşının bu davayı yüklenip yüklenmediğini araştırması gerekir. Bir meslektaşının yerine geçmeyi kabul eden avukatın her ...

Read More »

Masraf vermeyen müvekkilin işi takipsiz bırakılabilir mi?

Uygulamada, bir kısım avukatlar, müvekkillerinden giderler için masraf alma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Ufak tefek olanları, müvekkile sonradan fatura etmek üzere bizzat finanse etsekler de, yüklü masraflara doğal olarak ceplerinden katlanmak istemez avukatlar. Özellikle yüklü masraf gereken durumlarda, gereken masraf avansı müvekkilce ödenmediğinden, işi takipten imtina eden ve bunu haklı gerekçe olarak görenler vardır. Avukatın, masrafını almadığı bir iş ile ilgili ...

Read More »

Avukatların iddia ve savunma sınırı

Siz edebinizle, kullandığınız her kelimeyi seçerek mahkemeye dilekçenizi sunarsınız. Fakat bazı edepsizler, yazacak bir şey bulamadıklarından mıdır, müvekkillerine yalakalıktan mıdır yoksa meslek ahlakından yoksunluklarından mıdır bilinmez, savunma yapmayı bırakıp, sizin şahsınıza hitaben hakarete varır derecede beyanlarda bulunurlar. İşte o zaman meslekten mi soğursunuz, içinizden küfür mü edersiniz yoksa altta kalmayıp cevaben ağzınıza geleni mi söylersiniz bilinmez. Bu gibi durumlarda, en ...

Read More »

Duruşmayı kaçıran davacı avukatının yapması gerekenler

Davacı taraf olarak takip ettiğimiz işlerde, gerek trafik, gerek unutkanlık, gerekse göndermiş olduğumuz mazeret dilekçesinin mahkemece görülmemesi / kabul edilmemesi gibi hallerde, mahkemece önce dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmektedir. Hatta bazen, aynı adliyede, farklı mahkemelerde ve yakın saatlerde görülen duruşmalar denk geldiğinde, birine yetişeceğim derken, diğerini kaçırdığınız, yazmış olduğunuz bekletme notunun mahkemece / mübaşirce dikkate alınmadığı zamanlar dahi olur, olacaktır. Buna, uygulamada ...

Read More »

Hukuk Genel Kurulu Kararları nasıl incelenmelidir?

Hukuk Genel Kurulu Kararları’nın hukuk sistemimizdeki rolü ve önemini tüm avukatlar bilir. “Deveden büyük fil var” atasözünü yargı sistemimize uyarlayacak olursak, Yargıtay kararlarını “Deveye”, Hukuk Genel Kurulu Kararlarını ise “Fil’e” rahatlıkla benzetmek mümkün. Önündeki hukuki ihtilafa en uygun varsa güncel Hukuk Genel Kurulu kararı, yoksa Yargıtay kararı arayan bazı avukatların, mevcut iş yoğunlukları içinde, alelacele hareket ederek, özellikle Hukuk Genel ...

Read More »

Patron avukatı mutlu etmenin sırları

Öncelikle konu başlığının yanıltıcı olabileceğini belirtmek isterim. Çünkü patron avukatlar çoğu zaman doyumsuzdurlar ve hep daha fazlasını istediklerinden  mutlu olmasını bilmezler. Size vereceğim tavsiyeler, patron avukatı mutlu etmeye yetmez ancak en azından işinizi doğru düzgün yapmadığınız, aldığınız parayı hak etmediğiniz gibi ithamlarla karşılaşmanızı engelleyecektir. Avukatlar için, hukuk fakültesinde alınan teorik eğitimi pratiğe dökmek ve meslekte kıdem kazanabilmek adına bir hukuk bürosuna ...

Read More »

Mahkeme dışı sulhün mahkeme içi sulhe dönüştürülmesi

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 313. Maddesinde mahkeme içi sulh düzenlenmiş ve görülmekte olan bir davada tarafların arasındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacı ile mahkeme huzurunda yapmış oldukları sözleşme olarak tanımlanmış, şarta bağlı olarak yapılabileceği vurgulanmıştır. Mahkeme dışı sulh ile, borçlar hukukunun konusu olduğundan düzenleme dışı bırakılmıştır. Madde gerekçesinde, taraflardan birinin, mahkeme dışı sulh sözleşmesi yapıldığı ve bu ...

Read More »

Yargıtay kararlarının halka açılması

Kelime anlamıyla içtihat; “Yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç” olarak tanımlanmaktadır. Davayı lehe sonuçlandırmak için, dava konusu ihtilaf ile ilgili olarak Yüksel Mahkemelerin daha önceden vermiş olduğu kararların önemi de bu yüzden oldukça büyüktür. Elinde en güncel, somut olaya en uygun içtihadı bulunduran taraf, genellikle davayı kazanan ...

Read More »

Mahkemelerin ara kararları temyiz edilebilir mi?

  Genel olarak taraflardan biri yararına usuli kazanılmış hak doğurmamış olan ara kararından hâkim kendiliğinden dönebileceği gibi, taraflardan her biri de bu nitelikteki ara karardan dönülmesini hâkimden isteyebilir. Hukukumuzda ara kararlara karşı müracaat imkânları; 1) itiraz 2) Nihai kararla birlikte temyizdir (5236 s. K. ile yeniden düzenlenmeden önceki HUMK m.427; karş. 6100 sayılı HMK m.341 ve m.361). Kanun yolu kavramı, ...

Read More »