Avukatlara Tavsiyeler

Kira sözleşmelerinde taraflarca en sık yapılan hatalar

Yıllarca birikim yapar ve bir gayrimenkul sahibi oldum diye sevinirsiniz. Hatta bazen birikiminiz olmaz, banka kredisi yolu ile gayrimenkul edinir, kiracıdan alacağım kira bedelleri ile krediyi öderim diye plan yaparsınız. Ancak işler planlandığı gibi gelişmez. Hakkında hiç  araştırma yapmadan, altındaki arabasına, kılık kıyafetine aldanıp, üçkağıtçının birine evinizi kiraya verirsiniz. Sonra da aylarca tek kuruş kira / aidat ödemeyen kiracıyı tahliye ...

Read More »

Yemin delili ile dava kazanmak

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 225 ve devamı maddelerinde düzenlenen yemin delili,  hukuk sistemimizin belki de en etkisiz delillerinden biridir. HMK 225. madde, nelerin yeminin konusunu oluşturabileceği hususunu düzenlemekte olup, maddeye göre yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır. Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılmaktadır Hakimin, hukuki nedenleri resen araştırma ...

Read More »

İş davalarında, işçi avukatlarınca en sık yapılan hatalar

İşçi lehine yorum ilkesi gereği, işçiler, dolayısı ile vekilleri, işçilik alacaklarından kaynaklı davalarda, duruşmaya 1-0 önde başlamakta iseler de, uygulamada, işçi avukatları tarafından, bazı hataların sıklıkla yapıldığı, bu hataların da doğal olarak işçi aleyhine sonuçların doğmasına sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu hataları, kısaca özetleyecek olursak; Husumeti yanlış kişiye yöneltme Uygulamada, her zaman, işverenin açık ünvanı bilinmemektedir. Öncelikle husumetin, doğru kişiye yöneltilmesi gerektiğinden, ...

Read More »

Avukatlar arası akıl oyunları

Avukatlık mesleğinin en keyifli yanlarından biri de, avukatlar arası oynanan akıl oyunlarıdır. Avukatlar arası rekabet, iş alabilmekten ziyade, karşılıklı alınan işlerde daha çok kendini göstermektedir. Sizinle aynı fakültede okumuş, aynı sıralarda ders dinlediğiniz bir avukat arkadaşınız dahi, hiç olmadık bir davada rakip olarak karşınıza çıkabilir. Bir çok mesleğin aksine, avukatlık mesleğinde, karşı tarafın vekille temsil edildiği durumlarda, avukatın rakibi, yine ...

Read More »

Serbest çalışan avukatların büro düzeni

Hukuk bürolarında dosya sayısı arttıkça,  iş yükü de doğal olarak artar. Sistemli çalışmayan avukatlar, bir noktadan sonra, dosyaları takip edemez, ara kararları yerine getiremez, müvekkille aralarındaki cari hesapları tutamaz duruma gelirler. Sonra da zamanın darlığından şikayetçi olurlar. Bu işin altından kalkabilmenin tek bir yolu vardır, o da “sistemli çalışmak” Büronun gelir ve gider dengesini gözetmek, buna ilişkin gerekli tedbirleri almak, mesleğin ...

Read More »

Hakimlerle avukatlar arasındaki kan uyuşmazlığı…

 Yıllar önce, kısa dönem er olarak askere gittiğimde, dış posta olarak görev yapıyordum. Bana verilen görev, resmi kurumlara evrak götürüp getirme işiydi. Teslim edilen bir evrakı imzalatmak için savcının kapısını çalıp içeri girdiğimde, içeride 30’lu yaşlarında, genç iki savcının bulunduğunu gördüm. Selam verip geliş nedenimi anlatmaya başlamıştım ki içlerinden biri, yaşımın, normal bir askere göre daha büyük olduğunu farkedip “Kısa dönem misin?” diye sordu. “Evet” ...

Read More »

Baro pulunun hikayesi…

Avukat cüzdanlarının eksilmez parçalarından biridir baro pulları. Tedbirli avukatlar devamlı surette üzerlerinde bir veya birkaç tane bulundurmaları gerektiğini bilirler. Çünkü hiç olmadık zamanlarda lazım oluverirler… Dava ve icra dosyalarına sunulan vekaletnamelerde bulunup bulunmadığına, hakimler de epey dikkat ederler. Sırf vekaletnamede / yetki belgelerinde  pul bulunmaması nedeniyle “…vekaletnamedeki baro pulu eksikliğinin giderilmesi için davacı/ davalı vekiline süre verilmesine, bu nedenle duruşmanın…” diye ...

Read More »

Avukatların duruşma bekleme çilesi…

Yıllar önce, K.Çekmece Adliyesinde görülmekte olan bir davanın saat 9:00’daki duruşmasında hazır bulunmak için adliyeye gittiğimde, koridorun tıklım tıklım olup avukattan geçilmediğini gördüm. Duruşma salonunun kapısına gelip listeye baktığımda, listede 41 dosyanın bulunduğunu, 34. sırada olduğumu ve tüm dosyalara aynı saatin verilmiş olduğunu şaşkınlıkla gördüm. Bana sıra geldiğinde saat 14:45’ti. Son dosyaya kaçta sıra geldiğini bilmem ancak o gün hakimin epey şikayet ...

Read More »

Dava açılırken yatırılması gereken harçlar nasıl hesaplanır?

Karar ve ilam harcı maktu ise tamamı, nispi ise dörtte biri dava açılırken davacı tarafından peşin olarak ödenmelidir. Peşin olarak dörtte biri ödenecek olan nispi karar harcı, dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanacaktır. Ancak; mahkeme davacının dava dilekçesinde belirlediği hakkın niteliği ve değeri ile bağlı olmadığı gibi hakkın niteliğini ve değerini resen araştırması gereklidir. Bir başka deyişle maktu harca tabi ...

Read More »

Hukuk mahkemelerinde görülen davalarda sürelerin rolü ve önemi

Bir davanın açılmasıyla başlayan yargılama faaliyetinde, karara ulaşmak bakı­mından, mahkeme ve taraflarca yapılması gereken belirli işlemler bulunmakta olup, her işlemin belli bir zaman aralığında yapılması gerekmektedir. Usul hükümleri ile normatif bir değer kazanan bu zaman aralıklarına süre denilmektedir. Böylece usul işlemlerinin yapılması zamansal olarak tarafların ya da mahkemenin arzularına, ini­siyatifine bırakılmamış olmaktadır. Mülga 1086 sayılı HUMK ile 6100 sayılı HMK’nda ...

Read More »