Haberler

Türkler Karısını Boşayıp Suriyelilerle Evleniyor

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artan boşanma davaları dikkat çekiyor. Suriye’de savaş çıktığından bu yana, Suriye’ye sınırı olan 6 ilde boşanmalar patladı. Erkeklerin eşlerinden ayrılarak Suriyeli kızlarla evlendiği ifade ediliyor. Sözcü’nün haberine göre, Suriye’de 2011 yılında patlak veren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 2 milyondan fazla göçmenin sınır bölgelerinde sosyal dokuyu bozduğu öne sürüldü. MHP Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun soru önergesine Başbakan Yardımcısı Numan ...

Read More »

Eğlence mekanına damsız alınmayan akademisyenlere Yargıtay'dan kötü haber

İki eğlence mekanına “Damsız girilmez” diye alınmayan iki akademisyenin başlattığı “cinsiyet ayrımcılığı” davasında son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, mekan görevlilerini haklı buldu. Akademisyenler B. C. ve E. A., 15 Şubat 2011 tarihinde akşam yemeğinden sonra Asmalımescit’e eğlenmeye gitti. İki akademisyenin ‘damsız’ olmaları sebebiyle iki ayrı mekandan içeri alınmaması üzerine, duruma sinirlenen akademisyenler, her iki eğlence kulübüne de ayrı ayrı 4 bin 500 ...

Read More »

Yargılama giderleri, mahkemece, davayı kazanan tarafa yükletilebilir mi?

Mülga 1086 sayılı HUMK’nun 416. maddesi; “Masarifi muhakemeyi berveçhi peşin tediye eden taraf haklı çıkarsa bu masraf diğer tarafa tahmil olunur.” hükmü yer almakta iken, Kanunun 417. maddesine göre, “Kanunen musarrah olan hallerden maadasında masarifi muhakemenin aleyhinde hüküm verilen taraftan istifa olunmasına karar verilir. Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa mahkeme her birini masrafla ilzam veya bu masrafı ...

Read More »

Davayı takip etmeyen avukattan manevi tazminat talebi ile ilgili Hukuk Genel Kurulu kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2013/3-56 Karar No: 2013/1525 Tarih: 06.11.2013  Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 20.07.2011 gün ve 2009/1360 E- 2011/1342 K. sayılı kararın incelenmesi davalı asil tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin 14.02.2012 gün ve 2011/19450 E-2012/3473 K. Sayılı ilamı ile; (…Davacı dava dilekçesinde, ...

Read More »

Halı saha maçındaki faul nedeniyle tazminat talep edilebilir mi?

Çeşitli spor dalları ile ilgili oluşturulan federasyonlardan biri olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 01.08.2013 tarih ve 31 sayılı Futbol Disiplin Talimatı’nın “manevi unsur” başlıklı 5. maddesi ile aksine açık bir düzenleme bulunmadığı sürece eylemin kasten veya taksirle işlenmesi halinde cezalandırılacağı kabul edilerek, verilecek disiplin cezası için kusurlu bir davranışın bulunması aranmıştır. Yine aynı talimatın “sportmenliğe aykırı ...

Read More »

Kayıp Kaçak bedeli hakkında Hukuk Genel Kurulu'nun görüşü

Tüketicilerden tahsil olunan kayıp-kaçak bedelleri ile ilgili içtihatlar, yavaş yavaş oturmaya başladı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin, kayıp kaçak bedelinin yasal olduğu yönünde vermiş olduğu karar üzerine, tüketicilerden “Acaba iade alamayacakmıyız?” soruları gelmeye başladı. Yerel mahkemenin, Yargıtay’ın bozma ilamına direnmesi üzerine konuyu inceleyen Hukuk Genel Kurulu, direnme kararını aşağıdaki gerekçelerle yerinde görerek bu hususta güncel içtihadı da oluşturmuş oldu. Hukuk Genel ...

Read More »

Avukatlıkta Amerikan modeli

Türkiye Barolar Birliği’nce tam sayısı açıklanmamakla birlikte, ülkemizdeki avukat sayısı, bugün itibarı ile 86 bin’in üzerinde. Ve bu sayı her geçen gün katlanarak artmakta… Özellikle vakıf üniversitelerinin sayısının artması, beraberinde hukuk fakültesi mezunlarının da sayısını arttırmakta, mesleki yeterliliği bulunmayan, 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olan ve bir yıllık avukatlık stajını tamamlayan herkes, avukatlık yapabilmekte… Verilen eğitimlerin yetersizliği, ders geçme imkanlarının ...

Read More »

Fatih Terim'e Yargıtay'dan kötü haber…

Yargıtay 4. Hukuk dairesi, bir internet sitesinde yer alan “FATİH TERİM TUTUKLANDI”  başlıklı haber nedeniyle açılan  basın yoluyla kişilik hakları ihlaline dayalı manevi tazminat davasında, yerel mahkemece Fatih Terim lehine hükmedilen tazminat kararını bozdu. Yargıtay, gerekçe olarak, haberde küçümseme ve aşağılama kastı bulunmadığını belirterek, istemin tümden reddedilmesi gerektiğine hükmetti. İşte karar metni… T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7417 K. 2015/2941 ...

Read More »

Avukatların Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları

Avukatların Sağlık Ve Sosyal Yardım Hakları Avukatlar ve Stajyer Avukatlar TBB tarafından yıllık 130 bin TL güvence ile  sayıları 100 ‘ü aşkın TBB ile anlaşmalı hastanelerde sadece barolar tarafından verilen kimlik ile sağlık yardımından faydalanılabilmektedir. Ek ödemesiz, yaş ve kronik hastalıklar sınırlaması olmadan uygulanan  bu özel sağlık yardımından yatarak tedavilerde baro kimlik kartlarıyla yararlanılabilmektedir.  Eş ve çocukların da sağlık yardımı ...

Read More »

Avukatlık mesleği ile ilgili özlü sözler

Bütün anne babalar, bir yandan evlatları avukat olsun ister. Diğer yandan hiçbirisi, çocuklarının hırsıza, dolandırıcıya, katile bulaşmasını istemezler… İnsanlar avukatlardan dert yanarlar. İhtiyaç duyunca da mumla ararlar… Avukatlık çok keyifli bir meslektir. Ancak sadece keyif için yaparsan… Bir ülkede avukata ne kadar çok ihtiyaç varsa, o ülkede gidişat o kadar vahim demektir… Kötü doktor candan, kötü imam dinden, kötü avukat ise dondan ...

Read More »