Haberler

ABD ile Türkiye arasındaki suçlu iade işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler

Hukuk sisteminin farklı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan suçlu iadesi taleplerinde bir takım farklı nitelikler aranmaktadır. ABD, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (SİDAS)  taraf olmadığından ABD ile Türkiye  arasındaki iade işlemlerinde anılan Sözleşmenin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Türkiye ile ABD arasındaki suçlu iadesi işlemlerinde 20 Kasım 1980 tarihinde imzalanan   ‘Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi Ve ...

Read More »

Hukuk fakültesi taban puanları 2016

Hukuk Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları  ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 26 26 TM-3 520,62662 64 558,42800 Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-3 508,64601 125 540,36482 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 505,49848 150 533,80115 Tobb ...

Read More »

Ölüm cezası hakkında bilinmesi gerekenler

Ölüm cezası, yargı mercilerince, suçun karşılığı olarak mahkumun hayatına son verilmesidir. Cezanın infazına ise idam denilmektedir. Uygulamada, bu iki kavram birbirine karıştırılmakta, ceza, ölüm cezası değil, idam cezası olarak adlandırılmaktadır. Bir kısım hukukçular tarafından desteklenen, bir kısmı tarafındansa şiddetle karşı çıkılan ölüm cezası, oldukça tartışmalı bir konudur. Ölüm cezasına karşı çıkanlar; -Kimi durumlarda, yeni delillerin ortaya çıkması ile yeniden yargılanma ...

Read More »

Müvekkiline yüklenen suç nedeniyle avukatın telefonu dinlenebilir mi?

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı 135. Maddesine göre,  iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının esas ve usulleri belirlenmiştir. Madde 135: (1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının ...

Read More »

Avukatların internet siteleri , av. tr uzantılı olmak zorunda mıdır?

07.09.2010 tarihinden öncesine kadar, avukatların, av. tr uzantılı domain kullanmaları yasal zorunluluk iken, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği, 07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile değişikliğe uğramış ve yalnızca av.tr uzantılı internet sitesi açma mecburiyeti ortadan kalkmıştır. Yönetmeliğin İnternet başlıklı 9. Maddesi; (Değişiklikten önceki hali) Internet Madde 9 — Bu ...

Read More »

Avukatların kamu kurumlarından bilgi ve belge alma yetkisi ve bu yetkinin sınırları

Kamu kurumlarından bilgi ve belge inceleme yetkisi, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır. Bilgi ve belge inceleme yetkisi, yasal dayanağını Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinden almaktadır. Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2. Maddesi; Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun ...

Read More »

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Read More »

Hızlı Okuma Eğitim Programı

Yoğun iş temposu ve zamanın verimli kullanılması zorunluluğu, hızlı okumayı, hayatımızın neredeyse birincil öncelikleri arasına sokmuştur. Hızlı okuma becerisi, özel bir yetenek değil, geliştirilebilir teknik bir bilgidir. Uzmanlara göre, yavaş okuyucular, sadece 2 cm lik bir alanı görür ve okurlar. Bunun anlamı, okuyucunun metni kelime kelime okumasıdır. Hızlı okuyucular ise, görme alanını genişleterek aynı anda kelime gruplarını okuyabilirler. Özetle, hızlı okuma ...

Read More »

10 Parmak Klavye Eğitim Programı

Bilgisayar, gerek iş, gerekse günlük hayatımızın ayrılmaz parçalarından… Alışkanlıklardan vazgeçmek zor. “Ben iki parmakla yeterince hızlı yazıyorum zaten” diyenleriniz de olacaktır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, çok kısa bir eğitimle, hayatınızı oldukça kolaylaştıracak bir beceriye sahip olmanız mümkün. Hatta öyle ki, 10 parmak klavye yazabilmeyi, hayatınızı kolaylaştıracak en faydalı bilgilerden biri olarak bile tanımlayabiliriz…   İlk başlarda negatif transfer etkisiyle programın sonunu ...

Read More »

Hukuk fakültesi itirafları – Başlamadan biten kopya macerası…

Sene 97… Hukuk Fakültesinde öğrencilik yılları… Bu arada hem okuyor, hem de çalışıyordum. Rizeli bir ev arkadaşım vardı. Aynı sınıftaydık bizim Rizeliyle. Adı Ahmet. Ona  da iş ayarlamıştım. Birlikte otogarda çalışıyorduk. Okula sınavdan sınava gider olmuştuk. Deli para kazanıyorduk ikimiz de. Ama “gençlik bir kere gelir, avukatlığa başlayınca nasıl olsa biriktiririz, şimdi yiyelim ne kazanırsak” diyor ve savuruyorduk tüm kazandığımızı… ...

Read More »