Stajyer Avukatlara Tavsiyeler

Uygulamada İcra Hukuku – 2. Bölüm – İcra Müdürlüklerinin yapısı ve işleyişi

İcra İflas Müdürlükleri, bir alacağın, hakkın yerine getirilmesinde devlet gücünün kullanılması amacıyla kurulmuş birimlerdir. Makalemizde,  iflas müdürlüklerinden ziyade, icra müdürlükleri, icra müdürlüklerinde yapılacak işlemler, açılacak talepler, ve uygulamaya yönelik bilgilendirmelere yer verilecektir. Devlet, bir alacağın tahsili ya da bir ilamın yerine getirilmesi hususunda alacaklıya bunu icra müdürlükleri vasıtasıyla yerine getirme imkanı sunmaktadır. Alacağın icra yolu ile tahsil edilmesi durumunda ise, ...

Read More »

Uygulamada İcra Hukuku 1. Bölüm – Giriş

Her ne kadar üniversitede teorik hukuk bilgisi verilmekte ise de mesleğe başlandığında tüm hukukçuların gördüğü, pratiğin teoriden oldukça farklı olduğudur. Bu nedenle özellikle mesleğe yeni başlayan avukatlar, piyasada bu hususta yeterli kaynakların bulunmaması, staj zamanı yeterli pratik eğitimin alınamaması nedeniyle mesleğin ilk yıllarında büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Pratiğe yönelik kaynakların az olmasının temel sebebi kitap yazarlarının çoğunlukla akademisyenlerden oluşması ve akademisyenlerin ...

Read More »

Meslekten soğutan müvekkiller…

Zor meslektir avukatlık. İşimiz sorunla uğraşmaktır. Bir de müvekkilin kendisi bizzat sorunluysa, yandınız o zaman… Meslek hayatımın en zulüm gününü bugün yaşadım desem yeridir. Bundan yaklaşık 6 ay kadar önce, annem aradı ve yazlıktan bir komşusunun hukuki sorunları olduğunu ve danışacak bir avukata ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bana sormadan numaramı vermek istememiş. Verebilirsin dedim. Emin misin dedi? Neden ki diye sorduğumda ...

Read More »

Kısa temyiz (süre tutum) dilekçesi hakkında bilinmesi gerekenler

Avukat, üzerine aldığı işi sonuçlandırmakla yükümlü olup, aleyhe hükmolunan karar aleyhine kanun yollarına başvurmak da  bu yükümlülük kapsamındadır. Avukat, kararın temyizinde hukuki yarar görmese dahi,  müvekkilin bu hususta yazılı muvafakatini almadıkça, temyizden imtina edemez. Ceza yargılamasında kararın temyizi harca tabi olmadığından sıkıntı yoktur. Ancak hukuk davalarında, davanın türüne göre maktu veya nisbi temyiz başvuru harcı yatırılması gerektiğinden, müvekkilden masraf isteme ...

Read More »

Avukatlık ruhsatı düzenlenme süreci nasıldır?

Baro Levhasına yazılma talebi uygun bulunan Stajyer Avukatın dosyası Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği genel evrak biriminde kayda giren dosya Ruhsat Sicil ve Kimlik Birimine gönderilir. Ruhsat Sicil ve Kimlik birimine gelen dosyalar UBAP sistemine kayıt edilir. (Kayıt işlemi yapıldığına dair stajyer avukata SMS gönderilir) Barolar da YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI haftada bir, Türkiye Barolar Birliği YÖNETİM ...

Read More »

Avukatların mahkemede en çok kurduğu cümleler

Sanık 75 yaşında bir müvekkil… Dosyaya sayfalarca yazılı savunma ve delil sunulmuş durumda… Duruşmada müvekkil de hazır. Hakim sözü müvekkile veriyor. Ne dese beğenirsiniz; -Avukatlarım da beni savunmuyor zaten… “Hey Allahım ya” diyorum içimden… Söz bana verildiğinde de başlıyorum yarım saat sözlü savunmaya. Hakim sağ olsun bölmüyor, uzun uzun dinliyor. Savunmam bitince de; -Avukat bey daha tanıklar dinlenmedi, siz esasa ilişkin ...

Read More »

Stajyer avukatların yapabilecekleri işler nelerdir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26. maddesinde; “Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.” hükmü düzenlenmiş olup, stajyer avukatlar, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra mahkemelerinde duruşmalara ...

Read More »

Büyük şehirlerde avukatlığın avantajları ve dezavantajları

Hukuk okumak isteyenler için, 2015 yılı itibarı ile, Vakıf Üniversitesi – Devlet üniversitesi, kısmi burslu, tam burslu olmak üzere, 176 farklı alternatif mevcut. Buna, dikey geçiş ve denklik dahil değil. Geçmiş yıllarda, sadece büyük şehirlerde hukuk fakültesi bulunduğundan, mezunların büyük bir kısmı, fakülteyi bitirdikten sonra, memleketine dönmeyip, iş yoğunluğu nedeniyle büyük şehirlerde avukatlık yapmayı seçiyorlardı. Bu şekilde büyük şehirde kalıp ...

Read More »

Genç avukatın iş bitirici pratik zekası…

Stajı bitirip, avukatlık mesleğine ilk başladığım yıllarda, İstanbul’un bilinen ve oldukça kalabalık  avukat, takip elemanı kadrosu bulunan bir hukuk bürosunda, mesleki tecrübe edinebilmek amacıyla işe başlamıştım. Ağırlıklı olarak, bankaların icra takip dosyaları ile ilgileniyordum. Avukat başına düşen dosya sayısı yaklaşık 750 idi. Yaptığımız iş avukatlık bile değildi belki. Ancak icra hukukunun, bir avukat için olmazsa olmazlardan olduğunun farkında olduğumuzdan ve piyasa şartlarının biraz ...

Read More »

Modern köleler ;Stajyer Avukatlar

“…Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı” Avukatın bağımsızlığını anlatan, Molierac’ın bu sözüne, neredeyse bütün hukuk bürolarında rastlayabilirsiniz. 1600’lü yıllar Fransa’sında nasıldır bilemeyiz. Ancak bu sözü günümüz Türkiye’sine uyarlayacak olursak; “Stajyer avukatlar sayesinde, avukatlar köleye ihtiyaç duymadılar” veya “Avukatlar, köle olarak stajyer avukatları kullandılar” şeklinde uyarlamak pek ala mümkündür. Avukatlık yapmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarına, fakültede, uygulamaya ...

Read More »