Hukuk Sözlüğü

 

A

ABANDON

TERK ETMEK, BIRAKMAK, VAZGEÇMEK
ABES YERSİZ, GEREKSİZ, BOŞ ŞEY ANLAMSIZ
ABİDELER VE ASAR-I ATİKA ANITLAR VE ESKİ ESERLER
ABLUKA BİR DEVLETİN AÇIK DENİZ İLE OLAN İLİŞİĞİNİ ZOR KULLANARAK KESMEK
ABONE ABONMAN TARZINDA MEYDANA GETİRİLEN AKDİN KONUSU EDİMİN BELLİ ZAMANLARDA İFASINI VEYA YENİLENMESİNİ TALEP ETME HAKKI BULUNAN KİŞİ
ACELE İŞLER DİĞER İŞLERE TERCİHAN YÜRÜTÜLMESİ VE ADLİ TATİL İÇİNDE DAHİ BAKILMASI KANUNEN MECBURİ BULUNAN DAVALAR VE İŞLER
ACELE İTİRAZ HAKİM VEYA MAHKEME KARARINA KARŞI İLGİLİLERİN KARARI ÖĞRENDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇİNDE KARARI VEREN MERCİE VERİLECEK BİR DİLEKÇE VEYA TUTANAĞA GEÇİRİLMEK KOŞULU İLE ZABIT KATİBİNE BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE YAPILIR. KARARINA İTİRAZ EDİLEN HAKİM VEYA MAHKEME, İTİRAZI YERİNDE GÖRÜRSE KARARINI DÜZELTİR, YERİNDE GÖRMEZSE EN ÇOK ÜÇ GÜN İÇİNDE, İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ OLAN MERCİE GÖNDERİR. (CMK. 268)
ACENTE TİCARİ MÜMESSİL TİCARİ VEKİL, SATIŞ MEMURU VEYA MÜSTAHDEM GİBİ
BİR SIFATI OLMAKSIZIN BİR SÖZLEŞMEYE DAYANARAK BELİRLİ BİR BÖLGE İÇİNDE DAİMİ
BİR SURETLE TİCARİ BİR İŞLETMEYİ İLGİLENDİREN AKİDLERDE ARACILIK ETMEYİ VEYA
BUNLARI O İŞLETME ADINA YAPMAYI MESLEK EDİNEN KİŞİ VEYA MÜESSESE (TTK 116 VD.)
ACİR BİR ŞEYİ KİRAYA VEREN KİMSE
ACİYO KIYMET FAZLASI VEYA KIYMET ARTIŞ FARKI
ACİZ BİR KİMSENİN BORÇLARINI ÖDEYEMEYECEK DURUMDA BULUNMASI
ACİZ BEYANI BORÇLUNUN KONKORDATO VEYA İFLASINI İSTEMEK ÜZERE BORÇLARINI ÖDEYEMİYECEK DURUMDA OLDUĞUNU HAKİME BEYAN ETMESİ
ACİZ HALİ BORÇLUNUN MUACCEL BORÇLARINI SÜRESİNDE ÖDEME İMKANSIZLIĞI İÇERİSİNDE BULUNMASI
ACİZ VESİKASI TAKİPTE ALACAKLI ALACAĞININ TAMAMINI ALAMAMIŞSA KALAN MİKTAR İÇİN
KENDİSİNE VERİLEN VESİKA (İİK. 143)
AÇIĞA ÇIKARMA GEÇİCİ OLARAK HİZMETTEN GERİ ÇEKİLME, HİZMETE SON VERME
AÇIK ARTIRMA BİR MALIN, TEKLİF VEREN KİŞİLER ARASINDA EN YÜKSEK BEDELİ TEKLİF EDEN KİMSEYE
SATILMASINI SAĞLAYAN SATIŞ USULÜ
AÇIK KREDİ BANKALARCA BORÇLUNUN İMZASINDAN BAŞKA HİÇBİR MADDİ VEYA ŞAHSİ KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AÇILAN KREDİ
AÇIK POLİÇE NAKLİYAT SİGORTALARINDA SİGORTALININ KENDİSİ İLE İLGİLİ SEVKİYATLARI BİR TEK POLİÇE İLE TEMİN ETMESİ
AÇIK YARGILAMA GİZLİ OLMAYAN HERKES TARAFINDAN DİNLENEBİLECEK ŞEKİLDE YAPILAN YARGILAMA
ADA ÇEVRESİ YOLLARLA SINIRLANDIRILMIŞ BULUNAN, ÇEŞİTLİ PARSELLERİ
KAPSAYAN ARSA PARÇASI
ADABA MUGAYERET TERBİYE VE TOPLUMSAL AHLAKA UYMAYAN DAVRANIŞLAR
ADAD ADETLER, SAYILAR
ADALET HAK VE HUKUKUN GERÇEKLEŞMESİ
ADALETTEN KAÇINMA ADALETİN GERÇEKLEŞMESİNE ENGEL OLMA
ADAT FAİZ HESABINDA SERMAYENİN GÜN İLE ÇARPILMASINDAN ÇIKAN SONUÇ
ADÂT ÖRF VE ADET
ADEM YOKLUK
ADEM-İ İFA YAPMAMAK, YERİNE GETİRMEMEK, BORCU ÖDEMEMEK
ADEM-İ İLME YEMİN BİLMEDİĞİNE YEMİN ETMEK VE ETTİRİLMEK
ADEM-İ İŞTİRAK KATILMAMAK
ADEM-İ KABUL KABULDEN İMTİNA ETMEK
ADEM-İ SELAHİYET YETKİSİZLİK
ADEM-İ TAKİP TAKİP ETMEMEK, PEŞİNİ BIRAKMAK
ADEM-İ TEDİYE ÖDEMEDEN İMTİNA ETMEK, ÖDEMEDEN KAÇINMAK
ADEM-İ VÜSUK GERÇEK OLMAMAK
ADİ İFLAS KİŞİNİN KÖTÜNİYETİ VE KUSURU OLMAKSIZIN BORCUNU ÖDEYEMEZ HALE GELMİŞ OLMASI
ADİ KEFALET BİRİNE AİT OLAN ŞEYİN İFASINI TAAHHÜT ETMEK, MÜTESELSİL KEFALET
ADİ KİRA KİRAYA VERENİN, BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA BİR ŞEYİN
KULLANILMASINI KİRACIYA BIRAKTIĞI SÖZLEŞME
ADİ MÜRUR-U ZAMAN ADET OLAN ZAMANAŞIMI
ADİ SENET RESMİ OLMAYAN BELGE
ADİ ŞİRKET İKİ
VEYA DAHA ÇOK KİMSENİN, ORTAK BİR AMACA ULAŞMAK İÇİN EMEKLERİNİ VE MALLARINI
BİRLEŞTİRMEYİ KABUL ETTİKLERİ SÖZLEŞME İLE KURULANTÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN ORTAKLIK
ADİYEN DARP DÖVMENİN HAFİF ŞEKLİ, ALELADE DÖVME
ADLİ KAZA CEZAİ, HUKUKİ, TİCARİ, NİZALI, NİZASIZ YARGI
ADLİ MÜZAHARET MAHKEME MASRAFLARINI YAPAMAYACAK OLANLARA DEVLET TARAFINDAN YAPILAN MADDİ
YARDIM
ADLİ PSİKOTEKNİK İNSANIN RUH VE AKIL HALİNİN TEKNİK METODLARLA TESBİT EDİLEREK ADALETE TATBİKİ
ADLİ TEVBİH HAKİM TARAFINDAN MAHKEME HUZURUNDA TEKDİR, AZARLAMA, PAYLAMA
ADLİYE ENCÜMENİ ADALET KOMİSYONU
AĞLEP KUVVETLİ, BÜYÜK
AHAR BAŞKASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ,
YABANCI
AHD SÖZ VERMEK, BİR İŞİN YAPILMASI İÇİN VERİLEN SÖZ
AHDE VEFA SÖZE
BAĞLILIK, SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK
AHFAD TORUN
AHİDNAME YAZILI OLARAK VERİLMİŞ SÖZ
AHİR SON,
SONDAKİ, EN SON, EN SONDAKİ
AHİT SÖZ
VERME
AHKAM HÜKÜMLER
AHKAM DEFTERİ ADLİ SİCİL
AHKAM-I ADLİYE MAHKEMELERİN TATBİK EDECEKLERİ HÜKÜMLER
AHKAM-I AMİRE EMREDİCİ HÜKÜMLER
AHKAM-I HUZURİYYE HAKİM ÖNÜNDE YARGILANMAYLA İLGİLİ YÖNTEM HÜKÜMLERİ
AHKAM-I MAHSUSA ÖZEL
HÜKÜMLER
AHKAM-I MER’İYE YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLER
AHKAM-I MÜFESSİRE TEFSİR EDEN HÜKÜMLER
AHKAM-I MÜTEFERİA AYRINTILI HÜKÜMLER
AHKAM-I MÜTEHALİFE AYKIRI DEĞİŞİK HÜKÜMLER
AHKAM-I NAHİYE MEN EDİCİ, YASAKLAYICI HÜKÜMLER
AHKAM-I ŞAHSİYE ŞAHSİ HUKUKA AİT HÜKÜMLER, ŞAHSİ STATÜ
AHKAM-I ŞERİYE ŞERİAT HÜKÜMLERİ
AHKAM-I UMUMİYE GENEL HÜKÜMLER
AHRETLİK MANEVİ EVLAT, BESLEME
AHVAL DURUMLAR, HALLER, VAZİYETLER
AHVALİ ŞAHSİYE BİR KİMSENİN AİLE VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİNİ HUKUKİ DURUMUNU TAYİNE HİZMET EDEN HAL VE VASIFLARIN TÜMÜ
AHVALİ ŞAHSİYE BELGESİ HÜFUS HÜVİYET CÜZDANI
AHZ ALMAK
AHZ-Ü GASP YAĞMA CÜRÜMLERİ
AHZ-Ü GİRİFT MÜZEKKERESİ YAKALAMA EMRİ
AHZ-Ü KABZ ALMAK, HUKUKİ BİR AKİD VE MUAMELE İLE GEREKEN TESLİM VE TESELLÜM
AİDAT KATILIM PAYI, İŞTİRAK HİSSESİ
AİLE BİR KİŞİNİN BESLEMEYE MECBUR OLDUĞU KİMSELER, KAN RABITASIYLA VEYA EVLENME İLE YANİ HUKUKİ İŞLEMLERLE BİR ARAYA GELEN FERTLER
AİLE HUKUKU AİLE
İLİŞKİLERİNİ DÜZENELEYEN HUKUK KURALLARIDIR
AİLE ŞİRKETİ BİR
AİLENİN BİREYLERİNDEN OLUŞAN ORTAKLIK
AİLE YURDU BİR
KİMSENİN, AİLENİN GEREKSİNİMİNDEN BÜYÜK OLMAMAK VE BİZZAT KENDİSİNİN VEYA
AİLESİNİN İŞLETMESİ YA DA OTURMASI KOŞULUYLA, AİLE BİREYLERİNİN GEÇİMİ VE
OTURMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA AYIRDIĞI TAŞINMAZ VE EKLERİ.
AJAN ŞAHSIN ŞİRKETİN VEYA DEVLETİN İŞLERİNİ YAPAN, MEMUR, MÜMESSİL, İŞ TAKİPÇİSİ
AKAAİD YÜREKTEN BAĞLANILAN VARILAN BÜTÜN SONUÇLARA İLKE VE DESTEK EDİLEN ŞEYLER
AKAR TAŞINMAZ MAL, KİRAYA VERİLEN VE GELİR SAĞLAYAN BİNA ARAZİ BAĞ BAHÇE GİBİ TAŞINMAZLAR
AKARATI MEVKUFE VAKFEDİLMİŞ GELİR GETİREN MALLAR
AKDETMEK SÖZLEŞMEK, KARARLAŞTIRMAK, DÜZENLEMEK, BAĞLAMAK
AKD-İ GAYRİ LAZIM YERİNE GETİRİLMEKTEN DÖNÜLEBİLEN BAĞIT
AKD-İ LAZIM YERİNE GETİRİLMEKTEN DÖNÜLEMEYECEK BAĞIT
AKD-İ MEBHUSÜNANH SÖZÜ
GEÇEN AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME
AKD-İ MEZBUR SÖZÜ
GEÇEN AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME
AKD-İ MUVAZAA KARŞILIKLI ÖDÜN VERİLEREK YAPILAN AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME
AKD-İ SAHİH GEÇERLİ, DOĞRU, KUSURSUZ AKİT, ANLAŞMA, SÖZLEŞME
AKDİN BUTLANI HUKUKİ KURALLARA UYGUN BULUNMAYAN HİÇ BİR HÜKÜM DOĞURMAYAN SONRADAN VERİMLİ BİR HALE DE GETİRİLEMEYEN İŞLEMLER
AKDİN FESHİ İKİ VEYA DAHA FAZLA KİŞİLERİN İRADE BEYANLARININ BELİRLİ BİR İŞLEM ÜZERİNDE BİRLEŞTİĞİ HALDE SONRADAN BOZULMASI
AKDİN İN’İKADI AKDİN OLUŞTURULMASI GELİŞTİRİLMESİ MEYDANA GELMESİ TAMAMLANMASI
AKDİN TEFSİRİ BİR SÖZ VEYA YAZININ TAŞIDIĞI GERÇEK ANLAMI SAHİBİNİN MAKSADINA GÖRE BELİRTMEK
AKDİN VUKU BULDUĞU MAHAL TARAFLARINI BAĞLAYACAK ŞEKİLDE TAMAMLANDIĞI YER
AKIR KISIRLIK, KARI KOCADAN BİRİNİN VEYA HER İKİSİNİN ÇOCUK YAPMA GÜCÜNÜ HAİZ OLMAMALARI
AKİD BAĞIT, SÖZLEŞME, ANLAŞMA, KARŞILIKLI KARARLAŞMA, DÜĞÜMLEME
AKİD EHLİYETİ AKİD YAPABİLME YETKİSİ
AKİD YAPMA VAADİ İLERİDE BİR AKİD YAPMA BORCUNU DOĞURAN ANLAŞMALAR
AKİDEYN HER AKİTTE AKDİ YAPAN İKİ TARAF
AKİDİN SÖZLEŞENLER, SÖZLEŞME YAPANLAR
AKİT BİR
İŞİ KARŞILIKLI OLARAK KARARLAŞTIRIP ÜSTLERİNE ALAN TARAFLARDAN HER BİRİ,
SÖZLEŞME VEYA MUKAVELE YAPAN
AKİTE ETMEK ALACAKLI VEYA VEKİLİNİN BELLİ BİR PARAYI TAHSİL ETTİĞİNİ BELİRTMEK İÇİN MAKBUZ ALTINA TARİH VE İMZA KOYMASI
AKL AKIL
AKLİ HÂLET AKIL HASTALIĞI, AKIL ZAYIFLIĞI
AKORD ÜCRET PARÇA BAŞINA ÜCRET
AKRABA ARALARINDA SOYDAN GELME YAKINLIK OLANLAR
AKREB VAKIFTA NESEP YÖNÜNDEN VÂKIFA EN YAKIN OLAN
AKSAYI UMRAN BAYINDIR YERLERİN ÖTESİ
AKSAL-EB EN UZAK BABA
ALACAĞIN DEVRİ BORÇ MÜNASEBETLERİNDEN DOĞAN HAKLARIN HUKUKİ BİR SEBEPLE ALACAKLIDAN 3. BİR KİŞİYE NAKLİ
ALACAĞIN HACZİ CEBRİ İCRA YOLUYLA TAKİP EDİLEN BİR BORÇLUNUN 3. KİŞİLERDEKİ ALACAKLARININ TAKİP ALACAKLISI LEHİNE HACZİ
ALACAĞIN TEMLİKİ BİR KİMSENİN BORÇLUSUNDA OLAN ALACAĞINI YABANCI KİŞİYE DEVRETMESİ
ALACAK BİR KİŞİNİN DİĞER BİR KİŞİDEN HALEN YAHUT İLERİDE KENDİSİNE BİR ŞEY VERMEYE VEYA BİR ŞEY YAPMAYA VEYA YAPMAMAYA ZORLAMA YETKİSİ VEREN HAK
ALACAK ÜZERİNDE REHİN HAKKI BİR ALACAK ÜZERİNDE TESİS EDİLEN REHNİN REHİN ALANA VERDİĞİ HAK
ALACAKLI KANUN VEYA BAĞITA DAYANARAK BİR KİMSEDEN BİR ŞEYİN VERİLMESİNİ VEYA YAPILMASINI VEYAHUT YAPILMAKTAN KAÇINILMASINI İSTEMEK HAKKINA SAHİP KİŞİ
ALAHİLAF’ÜL-KANUN KANUN HİLAFINA, YASAYA AYKIRI OLARAK
ALAKADAR İLGİLİ, İLİŞKİLİ
ALÂMET NİŞAN, İŞARET, İSİM
ALÂMET-İ FARİKA BİR ŞEYİ EMSALİNDEN AYIRIP YALNIZ KENDİ HÜVİYET VE ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN NİŞAN VE EMARELER
ALÂT ALETLER, ARAÇLAR
ALÂTI CÜRMİYE SUÇTA KULLANILAN ALET ARAÇ
ALEDDERECAT SIRASIYLA, DERECESİNE GÖRE
ALELHESAP HESAPLAŞMAK ÜZERE, HESABA SAYARAK, SAYIŞILMAK ÜZERE, DOĞAN KARDAN
BİR BÖLÜMÜNÜN İLERİDE TAMAMI ÜZERİNDE HESAPLATILMAK ÜZERE ÖNCEDEN ÖDENMESİ
ALELITLAK GENEL OLARAK, RASGELE, BİR SINIR İLE BAĞLI OLMAYARAK
ALELUMUM GENEL OLARAK, UMUMİ BİR BİÇİMDE, BÜTÜN
ALELUSUL USULÜNE UYGUN
ALENEN HAKARET AÇIKTA YAPILAN HAKARET
ALENEN HAYASIZCA VAZ’U HAREKET AÇIKTA YAPILAN UTANILACAK VE AYIPLANACAK HER TÜRLÜ HAREKET
ALENEN MÜSTEHCEN ŞARKI SÖYLEMEK GENEL ADABA VE AHLAKA AYKIRI HAYASIZCA ŞARKILARI HERKESİN DUYUP İŞİTEBİLECEĞİ YERLERDE SÖYLEMEK
ALENİ CELSE AÇIK OTURUM
ALENİ MUHAKEME AÇIK YARGILAMA
ALENİ MÜZAYEDE AÇIK ARTIRMA
ALENİLEŞME HERKESCE BİLİNİR HALE GELME, KAMUNUN BİLGİSİNE ARZEDİLME
ALENİYET AÇIKLIK
ALET-İ CARİHA YARALAYICI ALET
ALETTAKRİB TAKRİBEN, YAKLAŞIK OLARAK
ALIKOYMA BİR KİMSENİN HUKUKİ HAKİMİYETİ ALTINA GİREN ŞAHSI İSTEMEMESİ VE RIZASI OLMADAN HAKİMİYET SAHASINDA TUTMASI
ALİVRE MUAMELE/SATIŞ İTİMADA DAYALI MUAMELE/SATIŞ
ALKOL İPTİDALIĞI ALKOLE ALIŞKANLIK, ALKOL TİRYAKİLİĞİ, RUH VE BEDENDE BOZUKLUKLA BELİREN HASTALIK
ALKOLÜN SİNİR SİSTEMİNE ETKİSİ NARKOTİK “UYUŞTURUCU VE HİS GİDERİCİ, YÜKSEK DOZUN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ NARKOZE EDECEĞİ
ALONJ TİCARİ SENETLERİN ARKA YÜZÜNDE CİRO VB. MUAMELELERE YER KALMADIĞINDA ARKA YÜZE EKLENEN KAĞIT
AMÂ ANADAN DOĞMA VEYA SONRADAN HERHANGİ BİR SEBEPLE İKİ GÖZÜDE GÖRMEYEN İNSAN
AMADE BİR
İŞİ YAPMAYA HAZIR, HAZIRLANMIŞ
AMBARGO TEVKİF ETMEK, DURDURMAK, BİR DEVLETİN LİMANLARINDA VEYA KARASULARINDABULUNAN GEMİLERİN ÇIKMASINI VEYA BELİRLİ MALLARIN İHRACINI YASAK ETMEK
AMD KAST, TAAMMÜD
AMEL İŞ,
EDİM, FİİL
AMELE İŞÇİ, EMEKÇİ, IRGAT
AMELİ İŞE
DAYANAN, İŞ ÜSTÜNDE, TATBİKİ, PRATİK, UYGULAMALI
AMENAJMAN DOĞAL KAYNAKLARIN İŞLETİLMESİ
AMİL YAPAN, ETKEN, ETMEN, SEBEP, FAKTÖR
AMİR EMREDEN, BUYURAN, BİR MEMURUN VAZİFE BAKIMINDAN BÜYÜĞÜ, BİR
FİİLİ YAPMAYA VEYA YAPMAMAYA ZORLAYAN, BUNA GÜCÜ YETEN
AMİR HÜKÜMLER EMREDİCİ HÜKÜMLER
AMM GENEL, UMUMİ, HERKESE AİT
AMME KAMU
AMME DAVASI KAMU DAVASI
AMME HÜKMİ ŞAHSİYETİ KAMU
TÜZEL KİŞİLİĞİ
AMME İNTİZAMI KAMU
DÜZENİ
AMORTİ BİR ALACAK VE BORCUN PARÇA PARÇA ÖDENEREK ORTADAN KALDIRILMASI
AMORTİSMAN AŞINMA PAYI, İTFA, İMHA
AMPİRİK PRENSİP DENEYE DAYANAN İLKELER
ANAGAYRİMENKUL KAT
MÜLKİYETİNE KONU OLAN TAŞINMAZIN BÜTÜNÜ
ANALIK ÖZ ANNE YERİNE GEÇEN KADIN
ANALOJİ KIYAS, MÜNASEBET, BENZERLİK, ANDIRMA
ANANE ADET, GELENEK
ANARŞİ DÜZENLEYİCİ BİR OTORİTENİN YOKULUĞU VEYA YIKILMASINDAN DOĞAN KARGAŞALIK
ANARŞİST ANARŞİ HALİ İÇİN FİKREN VEYA FİİLEN PROPAGANDA YOLUYLA MÜCADELEDE BULUNAN
ANASIR-I CÜRMİYYE SUÇ UNSURLARI
ANAYAPI KAT
MÜLKİYETİNE KONU OLAN TAŞINMAZIN ESAS YAPI KISMI
ANBAR SATILMAK NAKLEDİLMEK VB.AMAÇLARLA BEKLETİLEN EMTİA MADDE VEYA MALZEMENİN MUHAFAZA YAHUT DEPO EDİLDİĞİ YER
ANDİÇME YEMİN
ANGAJE SÖZLE VEYA YAZILI OLARAK BAĞLANAN, BAĞIMLI
ANGARYA ÜCRETLİ DE OLSA GÖREVLİ OLMAYAN BİR KİŞİYİ İSTEMEDİĞİ HALDE VE ANAYASA’NIN KABUL ETTİĞİ PRENSİPLER DIŞINDA HERHANGİ BİR İŞTE ZORLA ÇALIŞTIRMAK
ANİ EDİM BİR
ANDA YAPILAN BELLİ DAVRANIŞ YA DA DAVRANIŞLARLA YERİNE GETİRİLEN EDİM
ANİF’ÜL-BEYAN AZ
ÖNCE BEYAN OLUNAN, BİLDİRİLEN
ANKONSİNYASYON SATIŞ BİR MALIN SATILMAK ÜZERE TİCARİ MEMUR VEYA KOMİSYONCU ELİNE VERİLMESİ VEYA EMANET BIRAKILMASI
ANMUHAKEMETİN MUHAKEME YAPARAK, YARGILAMA YOLUYLA
ANTHROPHAJİ YAMYAMLIK, KANİBALİZM
ANTREPO GÜMRÜKLERE GELEN TİCARİ EŞYANIN KONULDUĞU KORUNDUĞU YER,
ARDİYE, AMBAR
ANTROPOLOJİ İNSANI FİZİK PSİKOLOJİK MORAL ETNOLOJİK VE EVOLUSYONU İLE KRİMİNAL BAKIMDAN İNCELEYEN İLİM DALI
ARA REYLER, OYLAR
ARACILIK İŞVERENLE İŞÇİ ARASINDA ARACI OLAN KİŞİ
ARASTA ÜSTÜ ÖRTÜLÜ VE SAÇAKLI DÜKKANLARDAN KURULMUŞ ÇARŞI
ARAZİ YER YÜZÜNÜN GEOMETRİK SINIRLAR İLE AYRILMIŞ BELİRLİ BİR PARÇASI
ARAZİ-İ EMİRİYYE BEYTÜLMALE AİT OLARAK DEVLET TARAFINDAN KİŞİLERE DAĞITILAN
YERLER, TOPRAKLAR, BEYLİK ARAZİ
ARAZİ-İ GAMİRE HARAP VE BATAKLIK YERLER GİBİ İÇİNE ÇİFT GİRMEYEN ARAZİ
ARAZİ-İ HALİYE BOŞ TOPRAKLAR
ARAZİ-İ HARACİYE HARACA BAĞLI ARAZİ
ARAZİ-İ MAHLULE TASARRUF EDENİN MİRASÇI BIRAKMADAN ÖLÜMÜ İLE BEYTÜLMALE RÜCU EDEN DEVLET ARAZİSİ
ARAZİ-İ MEFTUHA HARBEN FETİH OLAN YERLEDEKİ ARAZİLER
ARAZİ-İ MEKTUME DEVLETE AİT OLUP HAZİNEYE HABER VERMEDEN KİŞİLER TARAFINDAN TASARRUF OLAN ARAZİ
ARAZİ-İ MEMLUKE MÜLK, TİMAR TOPRAĞI, MÜLKİYET YOLU İLE TASARRUF OLUNAN YERLER
ARAZİ-İ METRUKE HALKIN GEREKSİNİMİ VE KULLANIMI İÇİN TERK EDİLEN ARAZİ
ARAZİ-İ MEVAT HİÇ
KİMSENİN TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN VE HALKA TERK VE TAHSİS EDİLMEMİŞ
BULUNAN,YÜKSEK SESLİ BİR KİMSENİN SESİ İŞİTİLMEYECEK DERECEDE KÖY VE
KASABALAR GİBİ YERLERDEN UZAK BULUNAN KIRAÇ, TAŞLIK, PIRNALLIK GİBİ YERLER
ARAZİ-İ MEVKUFE GELİRİ BELİRLİ BİR KONUYA TAHSİS OLUNAN YER, VAKIF OLUNMUŞ ARAZİ
ARAZİ-İ MEZRUA EKİLEN ARAZİ
ARAZİ-İ MİRİYE DEVLETE AİT ARAZİ
ARAZİ-İ MUĞTENEME FETİH SONUCU ELE GEÇİRİLEN ZİRAAT ARAZİSİ
ARAZİ-İ MUHTEKERE GERÇEK YADA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN BİNA YAPMAK VEYA AĞAÇ DİKMEK İÇİN ZEMİM SAHİBİNE HER SENE ÜCRET ÖDENMESİ KARŞILIĞI KULLANILAN ARAZİ
ARAZİ-İ MUKATAA MAKTU BİR VERGİYE BAĞLANMIŞ ARAZİ
ARAZİ-İ ÖŞRİYE ÜRÜNÜNDEN ONDA BİR DEVLET PAYI ALINAN VE ÜZERİNDE HER TÜRLÜ
MÜLKİYET TASARRUFLARI BULUNAN ARAZİ
ARAZİ-İ SENİYYE PADİŞAHLARIN ZATINA YADA MAKAM-I SALTANATA AİT OLAN ARAZİ
ARBİTRAJ TAHKİM
ARDİYE GÜMRÜKLERE LİMANLARA VB. GELEN TİCARİ EŞYA VE EMTİANIN HUKUKİ SORUMLULUK ALTINDA MUHAFA EDİDİĞİ ÜSTÜ AÇIK VEYA KAPALI YER
ARİ BOŞ,
ÇIPLAK, SOYUT, ARINMIŞ, YÜKSÜZ
ARİYET BEDELSİZ, ÖDÜNÇ, EĞRETİ, ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ
ARİZ VE AMİK GENİŞLİK VE DERİNLİĞİNE, ENİNE BOYUNA
ARSA BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE, BELEDİYE TARAFINDAN PARSELLENEREK
ÜZERİNE İNŞAAT YAPMAK İÇİN AYRILAN ARAZİ PARÇASI
ARSA PAYI KAT
MÜLKİYETİNDE ARSANIN, KANUNDA BELİRTİLEN ESASA GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE
AYRILAN ORTAK MÜLKİYET PAYI
ARZ SUNMA, GÖSTERME, BİLDİRME, ÖNÜNE KOYMA, ANLATMA (BİR BÜYÜĞE)
ARZ ARAZİ
ARZUHAL DİLEKÇE
ARZUHAL HAKKI DİLEKÇE HAKKI
ARZUHALCİ DİLEKÇE YAZAN VE BU İŞİ MESLEK HALİNE GETİREN
ASABE BİR KİŞİNİN ERKEK TARAFINDAN AKRABASI
ASAYİŞ GÜVENLİK, RAHAT, HUZUR, SUKUNET İSTİRAHAT
ASGARİ EN
AZ, EN AŞAĞI, EN AZINDAN, EN DÜŞÜK, EN KÜÇÜK
ASGARİ ÜCRET AYNI NİTELİKTEKİ İŞLERDE NORMAL BİR İŞ GÜNÜ KARŞILIĞI OLARAK ÖDENEN VE İŞÇİNİN NORMAL GEÇİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK OLAN ÜCRET
ASHAB-I İNTİKAL VERASETİN GEÇİŞİNDE HAK SAHİPLERİ
ASKERİ ŞAHISLAR ASKERLİĞİN İDARİ MEVZUATINA VE ASKERİ KAZAYA TABİ KİŞİLER
ASKI DUVARA VEYA BİR LEVHAYA ASILAN İLAN KAĞIDI
ASLİ AYNİ HAKLAR EŞYA ÜZERİNDE DOĞRUDAN DOĞRUYA KESİN HAKİMİYET YETKİSİ VEREN VE HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLEN HAKLAR
ASLİ FAİL HUKUKİ NETİCEYİ DOĞURAN FİİLİ YAPAN KİŞİ
ASLİ İŞTİRAK SUÇ VEYA KABAHATI BİRLİKTE YAPMAK, BAŞKASINI SUÇ İŞLEMEYE AZMETTİRMEK
ASLİ ZİLYETLİK BİR ŞEYİ SAHİP SIFATIYLA KULLANMAK
ASRİ ZAMANA UYGUN, ÇAĞDAŞ, MODERN
AŞAR TARLA ÜRÜNLERİNİN ONDA BİRİ, OSMANLIDA VERGİ SİSTEMİNİN ESASIDIR
AŞİRET BİR SOYDAN GELEN MEDENİ VE MESKUN HALE GEÇMEYİP TOPLU VE KONAR GÖÇER YAŞAYAN ÇADIRLI BEDEVİ VE GÖÇEBE HALK TOPLULUĞU
AŞKIN SİGORTA RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANDA SİGORTA BEDELİNİN SİGORTA DEĞERİNDEN ÜSTÜN OLMASI
ATÂ BAHŞİŞ, İHSAN
ATİYYE BAHŞİŞ OLARAK VERİLEN ŞEY
ATEH BUNAMA, BUNAKLIK
ATEŞE MİLİTER ASKERİ ATEŞE
ATIF YOLLAMA, YÖNELTME, YÜKLEME, BAĞLAMA, EĞME, MEYLETTİRME, İLİŞKİLİ
BULMA, GERİ GÖDERMEK, İADE ETMEK
ATİ GELECEK, GELEN (KİŞİ VEYA ŞEY), GELECEK ZAMAN, İSTİKBAL
AVAİD-İ VAKIF VAKFIN GELİRLERİ
AVAL BİR POLİÇE BORCUNA TİCARİ SENETLER HUKUKUNA GÖRE KEFİL OLUNMASI
AVANS ALACAĞA SAYILMAK ÜZERE ÖNCEDEN YAPILAN ÖDEME, PEŞİN VERİLEN PARA, ÖNDELİK
AVARIZ KAZALAR, BELALAR, BORÇLANMA VE HAK KAZANMA YETERLİLİĞİNİ KISAN
VEYA YOK EDEN HALLER, SONRADAN ORTAYA ÇIKMA
AVARYA DENİZDE GEMİYİ VE YÜKÜ TEHDİT EDEN BİR TEHLİKEDEN KORUMAK İÇİN YAPILAN FEDAKARLIKTAN DOĞAN ZARAR VE MASRAFLAR
AVDET DÖNÜŞ, GERİ GELME, DÖNME
AYAK BASTI PARASI BİR YERE GİRMENİN ÜCRETİ, GİRİŞ RESMİ
AYAKLANMA HALKIN DEVLET İÇİNDEKİ MEVCUT HUKUK DÜZENİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ ORGANLARA ŞİDDET YOLUYLA KARŞI KOYMASI
AYAR ALTIN VE GÜMÜŞ GİBİ ŞEYLERİN SAFLIK VE HALİSLİK DERECESİ
AYB BİR ŞEYİN KIYMETİNE NOKSAN VEREN KUSUR, EKSİKLİK
AYB-I HADİS SONRADAN MEYDANA GELEN KUSUR
AYB-I KADİM ESKİ KUSUR
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SATILAN ŞEYDE BİR ÖZELLİĞİN BULUNMAMASI VEYA SÖZLEŞME GEREĞİNCE ONDAN BEKLENEN FAYDALARI AZALTAN VEYA KALDIRAN NOKSANLIKLAR BULUNMASINDAN SATICININ SORUMLU TUTULMASI
AYN PARA
DIŞINDA, KAZANILABİLEN BÜTÜN SERVET ÖĞELERİ
AYNİ MALA
İLİŞKİN, EŞYAYA BAĞLI, MALIN MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ, HERKESE KARŞI İLERİ
SÜRÜLEBİLEN
AYNİ HAKLAR EŞYA
ÜZERİNDE DOĞRUDAN DOĞRUYA MUTLAK EGEMENLİK YETKİSİ VEREN VE HERKESE KARŞI
İLERİ SÜRÜLEBİLEN HAKLAR.
AZA UZUVLAR, ÜYELER, ORGANLAR
AZADE SERBEST, HÜR, ÖZGÜR
AZAMİ EN
ÇOK, EN BÜYÜK, EN YÜKSEK
AZİMET GİDİŞ, YOLA ÇIKMA
AZİL VERİLEN TEMSİL YETKİSİNİN ORTADAN KALDIRILMASI

B

BA TAPU

TAPULU, TAPU İLE TASARRUF OLUNAN
BA’DE’L-İSTİCAR KİRA
SÖZLEŞMESİNDEN SONRA
BA’DE’L-İSTİRDAD GERİ
ALDIKTAN SONRA
BA’DEHU DAHA
SONRA
BAB KAPI
BADİ OLMAK SEBEP OLMAK
BAĞIT AKİT
BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT
MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE, ANA GAYRİMENKULUN AYRI AYRI VE BAŞLI BAŞINA
KULLANILMAYA MÜSAİT BAĞIMSIZ MÜLKİYETE KONU OLABİLEN BÖLÜMLERİ.
BAHİR BELLİ, BESBELLİ, AÇIK, APAÇIK
BAHRİ DENİZE AİT
BA-HUSUS HELE, ÖZELLİKLE, ÜSTELİK
BAİD UZAK, IRAK
BAİS OLMAK SEBEP OLMAK, GÖNDERMEK, GEREKTİRMEK
BAKİ SÜREKLİ, DAİMİ, ARTAN, KALAN, KALIMLI, KALICI, ÖLÜMSÜZ, SAKLI
DURAN
BAKİYE ARTAN
BALA YUKARI, YÜKSEK, ÜST, YÜCE
BALİGAN-MABELAĞ ZİYADESİYLE, BOL BOL
BALİĞ EREN, VARAN, BULAN, YETİŞEN, TOPLAM, BÜLUĞA, ERGİN,
BARİZ AÇIK, GÖZE ÇARPAN, BELİRGİN
BASİRET DOĞRU GÖRÜŞ, UZAĞI GÖRÜŞ, ÖNCEDEN GÖRÜŞ, SEZİŞ, UYANIKLIK, ANLAYIŞ,
KAVRAYIŞ, DİKKAT, SAĞGÖRÜ
BATIL DOĞRU VE HAKLI OLMAYAN, ÇÜRÜK, BOZUK, SAKAT, BOŞ, HUKUKEN
GEÇERSİZ, DAYANAKSIZ, TEMELSİZ, BEYHUDE, HÜKÜM İFADE ETMEYEN
BAYİ BAZI
MADDELERİ SATMA İZNİ OLAN KİMSE, SATICI, SATIŞ YERİ
BECA YERİNE, UYGUN, BEDAVA, KARŞILIKSIZ, PARASIZ, EMEKSİZ
BEDAYİ SERMAYELER, ANAMALLAR,
BEDİALAR GÖZE
GÜZEL GÖRÜNEN ŞEYLER, ESTETİK
BEDEL-İ MİSİL EMSALİNE UYGUN PEŞİN PARA
BEDİHİ AÇIK
OLAN, BESBELLİ, APAÇIK, AKLA, KENDİLİĞİNDEN GELEN
BEDİİ GÜZELLİK
ÖLÇÜLERİNE UYAN, GÜZEL, GÜZELLİK
BEHER HER
BİRİ
BELAGAT İYİ KONUŞMA, SÖZLE İNANDIRMA YETENEĞİ, SÖZ
SANATLARINI İNCELEYEN BİLGİ DALI
BERAT RÜTBE, NİŞAN VE İMTİYAZ VERİLDİĞİNİ BİLDİREN FERMAN
BERAAT AKLANMA
BERAYI TETKİK İNCELİYEREK
BERHAVA HAVAYA GİTMİŞ, KAYBOLMUŞ, UÇURULMUŞ, YARARSIZ, BOŞ
BERİ-ÜZ-ZİMME ZİMMETTEN KURTULMUŞ, AKLANMIŞ
BER-MUCİB-İ TALEP TALEP MUCİBİNCE, İSTEM GİBİ
BER-VECH OLDUĞU GİBİ, OLARAK
BER-VECHİ PEŞİN PEŞİN OLARAK
BER-VECH-İ BALA YUKARIDA OLDUĞU GİBİ
BEŞERİ İNSANOĞLU İLE İLGİLİ, İNSANİ, İNSANA MENSUP
BETEKRAR TEKRAREN, TEKRARLA
BEY Ü ŞİRA ALMAK VE SATMAK
BEY’İ BAT KESİN SATIŞ
BEY’İ Bİ-L VEFA KARARLAŞTIRILAN SÜRE İÇİNDE SATILANI GERİ ALMAK KOŞULU İLE
YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ
BEY’İ MUKAYAZA MALI
MAL İLE DEĞİŞTİRMEK, TRAMPA
BEY’İ SATIM, SATMA, SATIŞ, SATILMA,
BEY-İ SARF PARAYI PARAYA SATMAK, PARA BOZMAK
BEYN ARA
BEYN’EN-NAS HALK
ARASINDA
BEYTÜLMAL MALİYE HAZİNESİ
BEYYİNE BİR
OLAYIN VEYA İŞLEMİN DOĞRULUĞUNU ORTAYA KOYABİLMEK İÇİN HAKİMİ İKNAYA YÖNELİK
YÖNTEM VEYA HER TÜRLÜ VASITA , DELİL, ŞAHİT
BEYYİNE KÜLFETİ MAHKEMEDE BİR BEYAN VE İDDİAYI KANITLAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ MK 6. MADDE
BİDAYET BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ
BİDAYET MAHKEMESİ İLK
MAHKEME, DAVALARI BİRİNCİ DERECEDE GÖREN VE ÇÖZÜMLEYEN MERCİİ
Bİ-EYYİ-HAL HERHALDE, MUTLAKA, ELBETTE
BİGÜNA HERHANGİ BİR
Bİ-HAKKIN HAKKIYLE, HAKKI OLARAK, GERÇEKTEN, TAMAMİYLE
Bİ-HASEB-İL VERASE VERASET NEDENİYLE, VERASETTEN DOĞMA
Bİ-HÜKM’ÜL-KANUN KANUN HÜKMÜ GEREĞİNCE, YASA KURALI İLE
BİLA ….SIZ
BİLA KAYD Ü ŞART KAYITSIZ VE ŞARTSIZ
BİL-AHİRE SONRA, SONRADAN
BİLAKİS TERSİNE OLARAK, TAM TERSİNE, AKSİNE, SONUNDA
BİLA-MÜDDET SÜRESİZ
BİLA-SEBEB SEBEPSİZ
BİLİLTİZAM BİLE
BİLE
BEYANNAME BİR
MAKAMA VEYA KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMA BELGESİ.
BİLANÇO BİR
KURULUŞUN, BELLİ BİR TARİHTE, ALACAKLI VE BORÇLU BULUNDUĞU DEĞERLERİ GÖSTEREN
ÖZET  MUHASEBE CETVELİ, İŞLETMENİN
FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARINI GÖSTEREN TABLO.
BİLATEFRİK TEFRİK ETMEKSİZİN, AYIRMAKSIZIN
BİLBEYYİNE DELİL İLE, TANIK İLE, İSPAT İLE
BİL-CÜMLE BÜTÜN, HEPSİ, TAMAMI
BİL-FARZ TUTALIM Kİ, DİYELİM Kİ, SAYALIM Kİ, SÖZ GELİŞİ
BİLFİİL GERÇEKTEN, FİİLEN, HAKİKİ OLARAK, İŞ OLARAK, İŞ EDİNEREK
BİLİSTİRDAD GERİ
ALARAK, GERİ ALINARAK
BİLMUVAFAKAT RAZI
OLARAK
BİLMÜZAKERE MÜZAKERE EDEREK, ÜZERİNDE GÖRÜŞÜP TARTIŞARAK
BİLMÜZAYEDE ARTIRMA İLE, ARTIRARAK
Bİ-L-MÜZAYEDE MÜZAYEDE İLE
Bİ-L-RÜ’YE GÖREREK, GÖRÜLEREK
Bİ-MA’NA MANASIZ, ANLAMSIZ
BİNABERİN BUNDAN DOLAYI, BUNUN ÜZERİNE, BU NEDENLE
BİNAEN-ALA-ZALİK BUNDAN DOLAYI, BUNUN ÜZERİNE
BİNAEN-ALEYH BUNUN ÜZERİNE, DOLAYISIYLA, BUNDAN DOLAYI
Bİ-N-NETİCE NETİCE
OLARAK, SONUÇ OLARAK
BİNNİYABE NAİP
ELİYLE, VEKİLLİK İLE, VEKALETEN
BİTAP BİTKİN, GÜÇSÜZ, TAKATSIZ, YORGUN
Bİ-TARAF TARAFSIZ
BİTARIKIL’EVLA EVVELİYETLE, ÖNCELİKLE
Bİ-T-TABİ TABİATİYLE, DOĞAL OLARAK
BONO BİR
KİMSENİN DİĞER BİR KİMSEYE VEYA ONUN EMİR VE HAVALESİNE, BELİRLENEN VADEDE,
BELİRLİ BİR TUTARI ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN, ÖZEL BİÇİM VE HÜKÜMLERE TABİ
TİCARİ SENET, EMRE YAZILI SENET.
BORÇ İLİŞKİSİ İKİ
TARAF ARASINDA MEVCUT OLUP BİR ŞEYİN VERİLMESİ,YAPILMASI VEYA YAPILMAMASINI
ÖNGÖREN HUKUKİ BAĞDIR.
BÖLÜNEBİLİR EDİM NİTELİĞİNDE VEYA DEĞERİNDE ESASLI BİR DEĞİŞME OLMAKSIZIN, BİRDEN
ZİYADE PARÇALARA AYRILARAK İFA EDİLEBİLEN EDİM
BÖLÜNEMEZ EDİM NİTELİĞİNDE VEYA DEĞERİNDE ESASLI BİR DEĞİŞME OLMAKSIZIN, BİRDEN
ZİYADE PARÇALARA AYRILARAK İFA EDİLEMEYEN EDİM
BUTLAN GEÇERSİZLİK
BÜRUZ BELİRME, ORTAYA ÇIKMA

C

CAMİ

CEM
EDEN, İÇİNE ALAN, İÇİNDE BULUNDURAN, TAŞIYAN, TOPLAYAN
CAMİA TOPLULUK, ZÜMRE
CANİ CİNAYET İŞLEMİŞ OLAN KİMSE
CANİB-İ BEYTÜLMAL HAZİNE TARAFI
CANİB-İ VAKIF VAKIF TARAFI
CANİP YÖN,
TARAF, CİHET, YAN
CARİ UYGULANAN, YÜRÜRLÜKTE OLAN
CAY-İ TEEMMÜL ETRAFLICA DÜŞÜNÜLMEYE DEĞER, DÜŞÜNÜLMESİ YERİNDE OLUR
CEBRİ ZORLA YAPILAN, ZOR KULLANARAK YAPTIRILAN, ZOR ALTINDA, GÜÇ
KULLANARAK
CEBRİ İCRA KENDİ İSTEKLERİYLE BORÇLARINI ÖDEMEYEN BORÇLULARIN, BORÇLARINI
DEVLET KUVVETİ İLE ÖDEMELERİNİN SAĞLANMASI, İLGİLİ İCRA DAİRELERİNİN,
(GEREĞİNDE) ZOR KULLANARAK, BORÇLUYU BORCUNU ÖDEMEYE ZORLAMALARI
CEBRİ SATIM MALİKİNİN İSTEĞİNE BAKILMAKSIZIN, RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN
YAPILAN SATIM
CELESAT-I ATİ GELECEKTEKİ CELSELER, OTURUMLAR
CELİLE BÜYÜK, ULU
CELPNAME YARGILAMADA,DAVACI,DAVALI,TANIK,BİLİRKİŞİ GİBİ KİMSELERİ
MAHKEMEYE GETİRTMEK İÇİN YAPILAN ÇAĞRI
CEMETMEK TOPLAMAK, BİR ARAYA GETİRMEK
CEMİ EZMAN BÜTÜN ZAMANLAR, ZAMANLARIN TOPLAMI
CEREME BAŞKASI TARAFINDAN YAPILAN VEYA KAZA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARI
ÖDEME, PARA CEZASI
CERH Ü İPTAL ÇÜRÜTME VE YOK SAYMA, GEÇERSİZ HALE GETİRME
CEVAMİ CAMİLER, MESCİTLER, TOPLANILAN YERLER
CEVAZ İZİN, MÜSAADE, CAİZ OLMA
CEVAZ BAHŞ İZİN
VEREN, MÜSAADE EDEN
CEVHER MAYA, ÖZ, DEĞERLİ TAŞ, ELMAS
CEZA SUÇ
İŞLEYEN KİŞİLERİN KARŞILAŞACAKLARI TEPKİDİR,YANİ KANUNUN SUÇ İŞLEYEN KİMSEYE
UYGULANMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ MÜEYYİDEDİR.
CEZA ŞARTI CEZA
KOŞULU, ALACAKLININ ZARARINI KARŞILAMA ŞARTI
CEZRİ ASIL
İLE İLGİLİ, KÖKLE İLGİLİ, KÖKTEN, TEMELDEN
CİBAYET ALMA, TOPLAMA, VERGİLERİN VE BAŞKACA DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİ
CİHET YÖN,
TARAF, AMAÇ
CİNS TASHİHİ TAPU
KÜTÜĞÜNDE KAYITLI BİR TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KÜTÜĞE, BAŞKA BİR
NİTELİKTE TESCİL EDİLMESİ.
CİRO ÇİFTE YETKİ VEREN HAVALE, TİCARİ SENEDİN, ARKASINA YAZILAN YAZI
VEYA İMZA İLE BAŞKASINA DEVRİ.
CİSMANİ CİSİMLE, BEDENLE İLGİLİ, BEDENSEL
CİSM-İ CAMİD CANSIZ CİSİM
CÜRMİYET SUÇ
HALİ, SUÇLULUK
CÜRMÜ MEŞHUT SUÇÜSTÜ, GÖZ ÖNÜNDE İŞLENEN SUÇ
CÜRÜM TASNİİ BİR
KİMSE HAKKINDA CÜRÜM UYDURMAK
CÜZ BİR
BÜTÜNÜ OLUŞTURAN BÖLÜMLERDEN HER BİRİ, KISIM, PARÇA, BÖLÜK

Ç

ÇEK

ÖDEME ARACI, KANUN İLE BELİRLENEN ŞEKİLDE DÜZENLENEN,
KEŞİDECİNİN EMRİNDE PARA BULUNAN BANKA ÜZERİNDEN ÇEKİLEBİLEN HAVALESİ

D

DAFİ

DEFİ’DE, SAVUDA BULUNAN KİMSE
DAHİLİYE VEKALETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DAYİN BORÇ
VEREN, ALACAKLI
DEAVİ DAVALAR
DEF’ATEN BİR
DEFADA, BİRDEN
DEF’İ DEF DEF’E KARŞI DEF’, SAVUYA KARŞI SAVU
DEFAAT KERELER, KEZLER, YOLLAR
DEFATİR DEFTERLER, BİRLİKTE DİKİLMİŞ KAĞITLAR
DEFTER-HANE TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TASARRUFLARIN KAYIT
DEFTER-İ HAKANİ ESKİDEN TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TASARRUF İŞLEMLERİNİN KAYIT VE
TESCİL EDİLDİĞİ DEFTER
DEFTER-İ HAKANİ İDARESİ ESKİDEN TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TASARRUF İŞLEMLERİNİN KAYIT VE
TESCİL EDİLDİĞİ DAİRE
DEĞER BAHA BİR
MALIN İKTİSADİ DURUMA GÖRE KIYMETİNİ İFADE EDEN FİYAT
DELALET GÖSTERME, YOL GÖSTERME, KILAVUZLUK, İZ, İŞARET, ARACILIK
DELALET-İ BİL’İŞARE İŞARET EDEREK, HATIRLATARAK GÖSTERME
DELİL KANIT, TANIT, İPUCU
DELİL-İ CELİ AŞİKAR DELİL, BELLİ, APAÇIK KANIT
DEMİRBAŞ BİR
TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNDE KİRAYA DAHİL OLAN, KİRALAMANIN SONUNDA AYNI
CİNS VE DEĞERDE İADE EDİLEN VEYA DEĞER EKSİLMESİ KİRACI TARAFINDAN TAZMİN
EDİLEN EŞYA
DEMOKRATİK DEVLET HALKIN DEVLET YÖNETİMİNE KATILMASI ESASINA DAYANAN DEVLETTİR.
DEPOZİTO BİR
SÖZLEŞMEDEN DOLAYI DOĞABİLECEK ZARARLARA KARŞI VERİLEN TEMİNAT, BİR TAAHHÜT
SIRASINDA YATIRILAN GÜVENCE PARASI.
DER-AKAP HEMEN, ARKASINDAN
DERC ETMEK ARAYA SOKMAK, ARASINA SIKIŞTIRMAK
DERCEB ETMEK CEBE
ATMAK, KENDİNE ALIKOYMAK
DERÇ SOKMA, ARASINA SIKIŞTIRMA, GAZETEYE YAZMA, TOPLAMA, BİRİKTİRME
DER-DEST-İ RÜ’YET DAVA
GÖRÜLMEK ÜZERE ELE ALINAN, ELDEKİ DAVA
DER-KAR MALUM, AŞİKAR, BİLİNEN, BELLİ
DERMEYAN ETMEK İLERİ SÜRMEK, ÖNE SÜRMEK, ORTAYA KOYMAK, ANLATMAK
DER-PİŞ EN
ÖNDE, GÖZ ÖNÜNDE BULUNAN, ÖNGÖRÜ
DER-PİŞ ETMEK ÖNGÖRME, GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMA
DER-UHTE ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME, ÜSTLENME, SAĞLAMA
DESİSE HİLE, OYUN, ENTRİKA
DEVAİR DAİRELER
DEVLET ŞURASI DANIŞTAY
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU KİŞİLERLE DEVLET ARASINDAKİ BAĞI (TABİYETİ), BİR ÜLKEDE
YABANCILARIN SAHİP OLDUĞU HAKLARI VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLAN
KANUNLARIN ÇATIŞMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEYİ VE BUNUN
İÇİN ÇEŞİTLİ BAĞLAMA KURALLARI GETİRMEYİ KONU ALAN HUKUK DALI.
DEVREMÜLK HAKKI MESKEN OLARAK KULLANILMAYA ELVERİŞLİ BİR YAPI VEYA BAĞIMSIZ
BÖLÜMÜN ORTAK MALİKLERİNDEN HER BİRİ LEHİNE, BU YAPI VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN
YILIN BELLİ DÖNEMLERİNDE İSTİFADE ETMEK ÜZERE, MÜŞTEREK MÜLKİYET PAYINA BAĞLI
OLARAK KURULAN İRTİFAK HAKKI.
DEYN BORÇ
DİSİPLİN CEZALARI BELLİ BİR STATÜ İÇİNDE BULUNAN KİMSELERE HİZMET VE İÇ DÜZENLE
İLGİLİ KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUKLARI ZAMAN UYGULANAN CEZALARDIR.
DİVAN-I MUHASEBAT SAYIŞTAY
DONATAN GEMİSİNİ GEMİ TİCARETİNDE KULLANAN GEMİ SAHİBİDİR
DUÇAR TUTULMUŞ, UĞRAMIŞ, YAKALANMIŞ
DUN AŞAĞI, AŞAĞILIK, ALTTA, AŞAĞIDA
DUR UZAK
DÜSTUR KANUN, KAİDE, YASA, DEVLET YASALARINI İÇİNE ALAN KİTAP, GENEL
KURAL, BAŞYASA, YASALAR DERGİSİ
DÜZENLEME BİR
SÖZLEŞMEYİ VEYA İŞLEMİ YAPAN KİMSENİN İRADESİNİ DİNLEDİKTEN SONRA, İKİ TANIK
ÖNÜNDE VE YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK NOTER TARAFINDAN BAŞTAN SONA KADAR
YAZILARAK, İLGİLİLER VE HAZIR BULUNANLAR TARAFINDAN İMZALANIP NOTER TARAFINDAN
DA ONANAN SENET

E

EBNİYE

BİNALAR, YAPILAR
ECNEBİ YABANCI, BİR DEVLETE GÖRE,KENDİ UYRUĞUNDA BULUNMAYAN GERÇEK VEYA
TÜZEL KİŞİLER
ECR-İ MÜSEMMA TARAFLAR ARASINDA BELİRLENEN ÜCRET
ECRİMİSİL BİR
MALIN KULLANILMASINDAN DOĞAN YARARLARIN PARA ÖLÇÜLERİYLE TAKDİRİ
EDA EDİM, BORÇLANILAN ŞEY, BORCUN KONUSU
EDA DAVASI DAVALININ BİR İŞ YAPMAYA,BİR İFADA BULUNMAYA VEYA BİR İŞ
YAPMAMAYA,BİR İFADA BULUNMAMAYA MAHKUM EDİLMESİNİN İSTENİLDİĞİ DAVA
EDEB İYİ
TERBİYE, NAZİKLİK, USLULUK
EDİM ARALARINDAKİ BORÇ İLİŞKİSİ DOLAYISIYLA ALACAKLININ
İSTEYEBİLECEĞİ, BORÇLUNUN DA YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU BİR DAVRANIŞ
BİÇİMİ
EF’AL EYLEMLER, FİİLLER, İŞLER, AMELLER
EFRAD FERTLER, BİREYLER
EHİL EHLİYETLİ, HAK SAHİBİ, BİR HUKUKİ İŞLEM YAPABİLME YETENEĞİNE
SAHİP
EHL-İ HİBRE BİLİRKİŞİ
EHL-İ VUKUF BİLİRKİŞİ
EKALLİYET(AKALLİYET) AZINLIK
EKSER DAHA
ZİYADE, ENÇOK, ÇOĞU, ÇOĞUNCA
EKSERİYET ÇOĞUNLUK
EKSERİYETİ ARA OY
ÇOKLUĞU
EKLENTİ BİR
KONUTUN VEYA BİR BİNANIN KULLANILIŞ AMAÇLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ TAMAMLAYAN
YA DA KOLAYLAŞTIRAN YAPI.
ELFAZ KELİMELER, SÖZLER
ELİM ELEMLİ, KEDERLİ ACILI
EL-YEVM BUGÜN, ŞİMDİ, HALEN
EMLAK-İ SİRFE YERİ
VE ÜZERİNDE BİNALAR VE AĞAÇLARI MÜLK OLAN TAŞINMAZ MALLAR
EMLAK VERGİSİ KONUSU BİNA VE ARAZİ OLUP, BU BİNA VEYA ARAZİ MALİKİNİN, İNTİFA
HAKKI SAHİBİNİN, HER İKİSİ DE YOKSA MALİK GİBİ TASARRUF EDEN KİMSENİN, BİNA
VE ARAZİNİN DEĞERİ ESAS ALINARAK KANUNDA BELİRTİLEN ORANLARA GÖRE ÖDEDİĞİ VERGİ.
EMR-İ MAKZİ HÜKME BAĞLANMIŞ İŞ
EMTEA TİCARET KONUSU HER TÜRLÜ MAL
EMVAL MALLAR, MÜLKLER
EMVALİ MENKULE TAŞINIR MALLAR,TAŞINABİLİR MALLAR
ENFÜSİ ÖZNEL, SUBJEKTİF
ENKAZ BİNA
YIKINTILARI, YIKINTI, MOLOZ, ESKİ HAYVANLARIN BAKİYELERİ
ENVAİ MESALİH İŞLERİN ÇEŞİTLİĞİ
ERBAA DÖRT
ERBAB EHİL, BECERİKLİ, MUKTEDİR, YETENEKLER, SAHİPLER, MALİKLER
ERBAB-I VUKUF BİLİRKİŞİLER
ESBAB-I MUCİBE GEREKÇE, GEREKTİRİCİ SEBEPLER
ESHAB SAHİPLER, BİR ŞEYİN MALİKLERİ
ESHAM PAY
SENEDİ, HİSSE SENEDİ
ESLEM EN
SELAMETLİ, EN EMİN, EN DOĞRU, EN SAĞLAM
EŞCAR AĞAÇLAR
ESNAF İSTER GEZİCİ, İSTER BİR DÜKKAN VEYA BİR SOKAĞIN BELLİ BİR
YERİNDE SABİT OLSUN, İKTİSADİ FAALİYETİ NAKDİ SERMAYEDEN ZİYADE BEDENİ
ÇALIŞMASINA DAYANAN VE KAZANCI ANCAK GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA YETECEK DERECEDE AZ
OLAN SANAT VE TİCARET SAHİPLERİDİR.
EŞHAS ŞAHISLAR, KİŞİLER, KİMSELER
EŞKAL BİÇİMLER, SURETLER, TARZLAR
EVKAF VAKIFLAR
EVLEVİYET TERCİHLİ, HAYDİHAYDİ, ÖNCELİKLE
EVRAK YAPRAKLAR,
KAĞITLAR, ARŞİV
EVRAKI MÜSBİTE İSPAT EDİCİ BELGELER, TESBİT EDİCİ YAZILAR, TAPU KÜTÜĞÜNÜ
TAMAMLAYAN BELGELER
EVSAF NİTELİKLER
EVSAFI MÜMEYYİZE BELİRGİN NİTELİKLER
EVVELA BİRİNCİ OLARAK, HERŞEYDEN ÖNCE, İLK ÖNCE
EVVELEMİRDE HERŞEYDEN EVVEL, İŞİN BAŞLANGICINDA, İLK İŞ OLARAK
EZCÜMLE ÖZELLİKLE, ÖZET OLARAK, SÖZÜN KISASI, TOPLUCASI
EZMAN ZAMANLAR, VAKİTLER, ANLAR, ÇAĞLAR

F

FAHİŞ

AŞIRI, AĞIR, ÇOK FAZLA
FARİĞ BİR
ŞEYİ VEYA HAKKI BAŞKASINA DEVREDEN, FERAĞDA BULUNAN, FERAGAT EDEN, TAŞINMAZ
MALDAKİ TASARRUF HAKKINI BAŞKASINA BIRAKAN KİŞİ
FARZ ZORUNLU, BAŞ KOŞUL, BOYUN BORCU, ÇOK GEREKLİ, VARSAYMA
FASIL AYIRAN, BÖLEN
FASILA ARALIK, ARA
FASL ETME HALLETME, NETİCELENDİRME
FEHİME ANLAYIŞ
FEK KALDIRMA, BİR HUKUKİ SINIRLAMANIN KALDIRILMASI, SONA ERDİRME,
BİTİRME
FER’ İ BAĞIMLI, EKLİ, EKLENTİLİ, İKİNCİ DERECEDE OLAN
FERAGAT VAZGEÇME, EL ÇEKME, DİNLENME
FERAĞ DEVİR, DEVRETME, BİR HAKKI BİRİNE GEÇİRME, MİRİ VEYA VAKIF
ARAZİNİN YARARLANMA HAKKININ SATIŞI
FERD TEK,
YALNIZ OLAN ŞEY, EŞİ OLMAYAN, TEK OLAN SAYI
FESAD KARIŞTIRICI, ARABOZUCU, KARIŞIKLIK, BOZUKLUK, DOLAN
FESH BOZMA, BOZULMA, DAĞILMA, DAĞITMA, KAPATMA, KALDIRMA
FESİH DEVAM ETMEKTE OLAN BİR HUKUKİ İLİŞKİYİ, TEK TARAFLI OLARAK VE
İLERİYE DÖNÜK OLMAK ÜZERE SONLANDIRAN BOZUCU YENİLİK DOĞURUCU İRADE BEYANI.
FEVKİNDE ÜSTÜNDE, AŞAN
FIKTAN YOKLUK
FIRKA İNSAN KALABALIĞI GRUBU, PARTİ
FITRİ TABİİ, YARADILIŞINDAKİ, DOĞASINDAKİ
Fİ-İ CARİ GEÇER DEĞER
FİİL EHLİYET BİR
KİMSENİN, KENDİ EYLEMLERİYLE HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER YARATMASI YETENEĞİ.
Fİ-L-VAKİ  ,
FİLHAKİKA HAKİKATTE, GERÇEKTE, DOĞRUSU
FUHUŞ HADDİNİ AŞMA, KÖTÜLÜK, NAMUSA AYKIRI HAREKET
FUZULİ BOŞUNA, YERSİZ, LÜZUMSUZ, HAKSIZ, BOŞBOĞAZ, ERKEK ADI
FUZULİ İŞGAL BİR
TAŞINMAZ MALI SAHİBİNİN İZİN VE RIZASI OLMADAN ELE GEÇİRMEK
FÜRUHT SATMA, SATIM, SATIŞ

G

GABİN

1)
BİR SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN KARŞILIKLI EDİMLERİ ARASINDA AÇIK BİR ORANTISIZLIK
BULUNMASIDIR. KARŞI TARAFIN ÖZEL DURUMUNDAN AŞIRI FAYDALANMA OLARAK DA
NİTELENEBİLİR.
2) KARŞI TARAFIN TECRÜBESİZLİĞİNDEN,ZOR DURUMUNDAN VEYA
DİKKATSİZLİĞİNDEN FAYDALANARAK AŞIRI YARAR ELDE ETME DURUMU
GABİN DURUMUNDA ZARAR GÖREN TARAF BİR YIL
İÇİNDE SÖZLEŞMEYİ BOZDUĞUNU BİLDİREREK VERDİĞİ ŞEYİ GERİ ALABİLİR.BİR YIL
GEÇTİKTEN SONRA SÖZLEŞME GEÇERLİ HALE GELİR
3)HAKSIZ FAYDALANMAK, SÖMÜRÜ.
GAİ (GAİYE) GAYE, MAKSAT VE NETİCE İLE İLGİLİ, AMACA İLİŞKİN
GAİP GÖRÜNMEYEN, HAZIR OLMAYAN, YİTİK, YOK OLAN KİŞİ, KAYBOLAN VE
KENDİSİNDEN UZUN ZAMAN HABER ALINAMAYAN KİŞİ
GALLE GELİR, HASILAT, YARAR
GARAZ (GAREZ)GİZLİ DÜŞMANLIK, ASIL MAKSAT, EREK, AMAÇ, HINÇ
GARS AĞAÇ
DİKME
GASIB BAŞKASININ BİR EŞYA, PARA YADA KIYMETLİ  MALINI ELİNDEN VEYA TASARRUFUNDAN ZORLA
HAKSIZ YERE ALAN KİMSE
GASP BAŞKASININ BİR EŞYA, PARA YADA KIYMETLİ  MALINI ELİNDEN VEYA TASARRUFUNDAN ZORLA VE
HAKSIZ ALINMASI
GAYBUBET KAYBOLMA, YOKLUK, GÖZ ÖNÜNDE OLMAYIŞ, YİTİKLİK
GAYR (GAYİR) AYRI, BAŞKA, ÖZGE, ARTIK, DİĞER, YABANCI
GAYRİMENKUL BİR
YERDEN BİR YERE TAŞINMASI OLANAKSIZ (TAŞINMAZ) MAL.
GAYR-İ MELHUZ BEKLENMEDİK, İMKANSIZ, OLANAKSIZ
GAYR-İ MÜMKÜN OLANAKSIZ, İMKANSIZ
GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYET BİR
TAŞINMAZ MALİKİNİN, SAHİP OLDUĞU MÜLKÜ NEDENİYLE VE ÖZELLİKLE O TAŞINMAZ
(GAYRİMENKUL) TEMİNAT OLMAK ÜZERE, DİĞER BİR KİMSE LEHİNE BİR ŞEY YAPMAYA
VEYA VERMEYE ZORUNLU TUTULMASI.
GAYRİMENKUL TELLALLIĞI TARAFLAR ARASINDA (HİÇBİRİNE SÜREKLİ OLARAK BAĞLI OLMAKSIZIN),
TAŞINMAZA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN (KİRA, SATIM VB.) YAPILMASI HUSUSUNDA ÜCRET
KARŞILIĞINDA ARACILIK ETME MESLEĞİ, EMLAKÇILIK.
GAYRI VAZIH KAPALI
GEÇİCİ TESCİL HALEN VAROLUP DA UYUŞMAZLIĞA NEDEN OLAN AYNİ HAKLARIN KORUNMASI
AMACIYLA TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN TESCİL.
GEÇİT HAKKI BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDEN BAŞKA BİR TAŞINMAZ
MALİKİNİN GEÇEBİLMESİ İÇİN KURULAN BİR AYNİ HAK.
GENEL İDARE BÜTÜN ÜLKEYİ KAPSAYAN İDARE OLUP “,MERKEZ TEŞKİLATI”, VE
“,TAŞRA TEŞKİLATI”,NDAN OLUŞUR.
GENEL VEKALETNAME BİR KİMSENİN,
KENDİ ADINA HER TÜRLÜ İŞİ YAPMASI İÇİN BAŞKA BİR KİŞİYE VERMİŞ OLDUĞU
VEKİLLİK BELGESİ.
GERÇEK KİŞİ İNSANLAR.
GERÇİ GERÇEKTEN, VAKIA
GIYAB HAZIR VE MEVCUT OLMAMA, GÖZ ÖNÜNDE BULUNMAMA, UZAKLAŞMA,
KAYBOLMA, ARKA
GİRİFT DOLAŞIK,
KARIŞIK, BİR BİRİNİN İÇİNE GİRGİN, TUTMA, YAKALAMA
GREV İŞÇİLERİN ARALARINDA ANLAŞARAK VEYA BİR KURULULUN KARARINA
UYARAK TOPLUCA İŞ BIRAKMALARIDIR.
GUNA (GUNE) TÜRLÜ, GİDİŞ, TARZ, YOL, SIFAT
GÜZERAN GEÇİCİ, GEÇEN

H

HACET

GEREK, GEREKLİLİK
HACİR HİCRET EDEN, BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE GÖÇEN, SAYIKLAYAN (HASTA)
HACİZ BORÇLUNUN, BORCUNU KENDİ ARZUSU İLE ÖDEMEMESİ DURUMUNDA,
ALACAKLININ TALEBİYLE, BORÇLUNUN (BORCA YETECEK MİKTARDAKİ) MAL VE HAKLARINA
DEVLET ARACILIĞIYLA (İCRA DAİRESİ TARAFINDAN) EL KONULMASI.
HADİS MEYDANA GELEN, ÇIKAN, YENİ ÇIKAN
HAFİYYEN GİZLİ OLARAK, SAKLI OLARAK, GİZLİCE
HAFRİYAT KAZI, KAZILAR, TOPRAK KAZMA, TOPRAK ÇIKARMA
HAİL DUVAR, ÇİT, PARMAKLIK, TAHTA PERDE GİBİ TAŞINMAZLARI BİRBİRİNDEN
AYIRAN İŞARET VE ENGELLER
HAİZ SAHİP, ELDE BULUNDURAN, TAŞIYAN
HAK HUKUK DÜZENİ TARAFINDAN ŞAHISLARA TANINMIŞ OLAN YETKİLERDİR
HAKİKİYE HAKİKATE MENSUP, GERÇEK, SAHİCİ, DOĞRU, GERÇEKTEN
HAKK DOĞRULUK VE İNSAF, BİR İNSANA AİT OLAN ŞEY, DAVA VE İDDİADA
HAKİKATE UYGUNLUK, HARCANMIŞ EMEK, PAY, HİSSE
HAKKANİYET HAK
VE ADALETE UYGUNLUK, DOĞRULUK
HAK EHLİYETİ SAĞ
DOĞMAK ŞARTIYLA ANA RAHMİNE DÜŞTÜĞÜ ANDAN ÖLÜM ANINA KADAR OLAN DÖNEMDE
HERKESİN SAHİP OLDUĞU MEDENİ HAKLARDAN (EVLENME, MÜLK EDİNME VB.) YARARLANMA
YETENEĞİ.
HAKK-I MESİL SU
YOLU HAKKI
HAKK-I MÜRUR GEÇİT HAKKI
HAKK-I ŞUF’A ÖNALIM HAKKI
HAKK-I ŞÜRB İÇME
HAKKI, SUDAN YARARLANMADA SIRA HAKKI
HAKSIZ FİİL HUKUK DÜZENİNİN İZİN VERMEDİĞİ, ZARAR VERİCİ EYLEMLERDİR
HAKSIZ İKTİSAP BİR
KİMSENİN MALVARLIĞINDA, HAKLI BİR NEDENE DAYANMAKSIZIN BAŞKA BİR KİMSENİN
MALVARLIĞI ALEYHİNE MEYDANA GELEN ARTMA YA DA AZALMAMA DURUMU
HALEL BOZMA, BOZUKLUK, EKSİKLİK, ZARAR
HALELDAR OLMAK BOZULMAK, ÇİĞNENMEK
HALİ SABIKA İRCA ESKİ
HALE GETİRME
HALİTA KARIŞIM
HARAC-I MUKASEME ARAZİ-İ
HARİCİYYE MAHSULLERİNDEN ONDA BİRDEN YARISINA KADAR ALINAN VERGİ
HARAC-I MUVAZZAF ARAZİ-İ
HARİCİYYE ÜZERİNE YERİN TAHAMMÜLÜNE GÖRE,MAKTUİYET VEÇHİLE TAYİN OLUNAN VERGİ
HARİCİYE VEKALETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
HARİM BAŞKASININ GİREMEYECEĞİ,GİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYEN EV BÖLÜMÜ,
HAREM
HARNUP KEÇİ
BOYNUZU
HARTAMA PEDAVRA, KÖKNAR VE LADİN AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN, ÇATI ÖRTÜSÜ
OLARAK KULLANILAN İNCE TAHTA,
HAS SIKIŞTIRMADAN BİR YERİN İÇİNE ALMA, HAREKETTEN MENETME, ETRAFINI
ÇEVİRME, VAKFETME
HASARAT ZARARLAR, ZİYANLAR, HASARLAR
HASB-EL-KANUN KANUN GEREĞİ
HASB-EL-MEMURİYYE MEMURİYET GEREĞİ
HASEBİYLE YÜZÜNDEN, DOLAYISIYLA, BU NEDENLE
HASILAT KİRASI KİRAYA VERENİN, BİR BEDEL KARŞILIĞINDA, HASILAT VEREN BİR MALIN
VEYA HAKKIN KULLANIMINI KİRACIYA BIRAKTIĞI SÖZLEŞME, ÜRÜN KİRASI.
HASİM İKİ
DÜŞMANDAN HERBİRİ
HASİM HASMEDEN, EDEN, KESİP ATAN
HASREN MUHASARA
EDEREK, ETRAFINI ÇEVİREREK
HASS ÖZGÜ
HATİA GÜNAH, KABAHAT, SUÇ, YANLIŞ, YANLIŞLIK
HAVALE YOLLAMA ÖDEYİCİSİNİN, PARA, DEĞERLİ KAĞITLAR VEYA BENZERİ
NESNELERİ, YOLLAYICI HESABINA YOLLAMA ALICISINA ÖDEMEK VE YOLLAMA ALICISININ
DA BUNLARI KENDİ ADINA TESLİM ALMAK ÜZERE YETKİLİ KILINDIĞI SÖZLEŞME.
HAVİ KAPSAR, KAPSAYAN, İÇEREN, İÇERİR
HAVZA-İ FAHMİYYE KÖMÜR HAVZASI, KÖMÜR BULUNAN BÖLGE
HAYLULET ENGEL OLMA, ARAYA GİRME, YOLU KAPAMA
HAYR (HAYIR) İYİLİK, İYİ, FAYDALI İŞ, YARAR
HAYRAT SEVAP KAZANMAK İÇİN YAPILAN HAYIRLI İŞLER, SEVAP İÇİN KURULAN
MÜESSESE
HAZİNE DEVLETTEN AYRI BİR KİŞİLİK OLUŞTURMAMAKLA BERABER, BİR TARAFTAN
BÜTÇENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİ, DİĞER TARAFTAN DA KAMU GELİR VE
GİDERLERİNİN ZAMAN OLARAK UYGUNLUĞUNU SAĞLAYAN MERKEZİ ÖRGÜT, MALİYE
BAKANLIĞI VE MALİYE DAİRELERİNDEN OLUŞAN ÖRGÜT, DEVLET KASASI.
HEDER OLMA ZİYAN OLMA
HEDM YIKMA, HARAP ETME
HİDEMATI AMME KAMU
HİZMETİ
HIFZ SAKLAMA, KORUMA
HİBE BAĞIŞLAMA
HİLAFI TERSİ, AKSİ, ZIDDI
HİLKAT YARATILMA, YARATILIŞ, TABİAT
HİMAYE KORUMA, KORUNMA, BİRİNE ARKA ÇIKMA
HİNİ DAVA DAVA
SIRASINDA
HİNİ HACET GEREKTİĞİNDE
HİSSE-İ ŞAYİA YAYGIN HİSSE, ORTAK PAY
HİTAM SON,
BİTİM, TÜKENME, NİHAYET
HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞÇİNİN, BELİRLİ VEYA BELİRSİZ BİR ZAMAN SÜRESİ İÇİNDE İŞ
GÖRMEYİ VE İŞVERENİN DE ONA BİR ÜCRET VERMEYİ ÜSTLENDİĞİ SÖZLEŞME.
HOD-BE-HOD KENDİ BAŞINA,KİMSEYE DANIŞMADAN,KENDİLİĞİNDEN
HUDA AKTARMA
HUDUS SONRADAN PEYDA OLMA
HUKUKİ İŞLEM BİR
VEYA BİRDEN ÇOK KİŞİNİN, HUKUKSAL BİR SONUCA YÖNELTTİĞİ İRADE AÇIKLAMASI.
HUKUKİ TAĞYİR BİR
KİMSENİN, KENDİSİNE AİT OLMAYAN MENKUL EŞYALAR ÜZERİNDE BAZI İŞLEMLERDE
BULUNARAK, BU EŞYANIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMESİ
HUKUKUN ŞEKLİ KAYNAKLARI HUKUK KURALLARININ HANGİ ŞEKİLLERE BÜRÜNMÜŞ OLARAK BİZE
VERİLDİĞİNİ VE NERELERDE BULUNDUKLARINI GÖSTERE KAYNAKTIR.
HULASA ÖZET
HULUL GELİP ÇATMA, GİRME, BORCUN VADESİNİN GELMESİ
HÜSNÜ CERYAN İYİ
İCRA ETMEK
 ,
HUSULE GELMEK DOĞMAK,
ORTAYA ÇIKMAK, MEYDANA GELMEK, OLUŞMAK
HUSUMET HASIM OLMA DURUMU, HASIMLIK, DÜŞMANLIK, (DAVADA) KARŞI TARAF
OLMA
HUSUSAT BAKIMLAR, İŞLER, ŞEKİLLER, YOLLAR, KONULAR, MESELELER, MADDELER
HUSUSİ ÖZEL, KİŞİYE AİT
HÜCCET SENET, DELİL, BELGE
HÜKKAM HAKİMLER, YARGIÇLAR
HÜKMİ ŞAHSİYET TÜZEL KİŞİLİK
HÜKÜMSÜZLÜK BİR
HUKUKİ İŞLEMİN, KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE YAPILAMAMASI VEYA KANUNA AYKIRI
OLARAK YAPILMASI HALİNDE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASIDIR.
HÜSNÜNİYET İYİNİYET

I

ISKAT

DÜŞÜRME, HÜKÜMDEN DÜŞÜRME, YOK ETME, İPTAL
ISLAH DÜZELTME, DAVADA TARAFÇA DÜZELTME, İYİLEŞTİRME, İYİ BİR HALE
GETİRME
ISLAHAT DÜZELTME VEYA İYİLEŞTİRME İŞLERİ
ISTILAH TERİM
ITLAK SALIVERME, KOYUVERME, BOŞAMAK, DEMEK, DENİLMEK, TABİR
ITTILA ÖĞRENME, BİLGİLENME, HABERDAR OLMA, TANIMA
IZRAR ZARAR VERME, ZARARA SOKMA
IZTIRAR ZORUNLULUK, ÇARESİZLİK

İ

İADE

GERİ
VERME, GERİ ÇEVİRME, ESKİ DURUMA GETİRME
İADE-İ MUHAKEME YARGILAMANIN YENİLENMESİ
İAŞE YAŞATMA, BESLEME, GEÇİNME
İBARE DEYİŞ, CÜMLE, PARAGRAF, BİR BÖLÜM SÖZ
İBHAM KAPALI BIRAKMA, AÇIKLAMAMA, BELLİ ETMEME, GİZLİ KAPAKLI TUTMA
İBKA DEVAMLI, SÜREKLİ KILMA, YERİNDE BIRAKMA
İBRA AKLANMA, TEMİZE ÇIKMA, AKLAMA, TEMİZE ÇIKARMA ALACAKLININ,
BORÇLUSUNDA BULUNAN ALACAĞINDAN TAMAMEN VEYA KISMEN VAZGEÇMESİ
İBRAZ GÖSTERME, MEYDANA ÇIKARMA, SUNMA
İBTİDA BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ, İLKİN, EN ÖNCE, BAŞTA
İCAB GEREKME, GEREK, BİR SÖZLEŞME İÇİN İLK SÖYLENEN SÖZ
İCABET ETME UYMA
İCBAR ZORLAMAK
İCABI HAL DURUMUN GEREĞİ
İCAR KİRAYA VERME, KİRAYA VERİLME
İCARE-İ MÜECCELE SONRADAN ALINACAK KİRA
İCARETEYNLİ VAKIF İVEDİLİ VE SÜREYE BAĞLI KİRA SÖZLEŞMESİ OLAN VAKIF MALLAR
İCAZET İZİN, RUHSAT, DİPLOMA
İCAZET-İ LAHİKA BİR
KİMSENİN İZNİ OLMADIĞI HALDE,YAPILDIKTAN SONRA BİR ŞEYİ KABUL ETMESİ VE
ONAYLAMASI
İCBAR ETME ZORLAMA
İCMAL KISALTMA, ÖZETLEME, ÖZ, ÖZET GENEL TOPLAMI
İCRA TETKİK MERCİİ İCRA-İFLAS DAİRESİNİN ÜZERİNDE OLUP, İCRA-İFLAS İŞLEMLERİNİN
DOĞRU VE KANUNA UYGUN OLUP OLMADIĞINI DENETLEYEN VE AYRICA KANUNUN KENDİSİNE
VERDİĞİ DAVA VE İŞLERİ GÖREN ÖZEL MAHKEME.
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ BAKANLAR KURULU
İÇTİHAD ÖZEL
GÖRÜŞ, ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ
İÇTİMA TOPLANMA, TOPLANTI, BİR ARAYA GELME
İÇTİMAİ SOSYAL, TOPLUMSAL
İÇTİNAP KAÇINMA, ÇEKİNME
İDAME DEVAM ETTİRME, SÜRDÜRME
İDARE-İ HUSUSİYYE İL
ÖZEL İDARESİ
İFA ÖDEME, YERİNE GETİRME, BİR İŞİ YAPMA, EDİM
İFADAT SÖZLER
İFADE ANLATMA, ANLATIŞ, ANLATIM
İFHAM ANLATMA, ANLATILMA, BİLDİRME, BİLDİRİLME
İFRAĞ BİR
DURUMDAN BAŞKA BİR DURUMA SOKMA
İFLAS BORCUNU ÖDEMEYEN VEYA ÖDEMELERİNİ TATİL EDEN BORÇLU HAKKINDA
YAPILAN TAKİP SONUCUNDA, MAHKEME KARARI İLE TESPİT VE İLAN EDİLEN DURUM.
İFRAZ ARAZİNİN
PARÇALANMASI, BÖLÜNMESİ, PARSELLERE AYIRMA, ARAZİYİ İMAR AÇISINDAN UYGUN
PARÇALARA BÖLME
İFŞASINA MÜEDDİ AÇIKLANMA GEREĞİ
İHALE ARTIRMA VEYA EKSİLTME BİÇİMİYLE YAPILAN VE EN UYGUN FİYATI
TEKLİF EDENE (EN ÇOK ARTIRAN VEYA EKSİLTENE) İŞİN/MALIN VERİLDİĞİ SÖZLEŞME
YÖNTEMİ.
İHATA BİR
ŞEYİN ETRAFINI ÇEVİRME, SARMA, KUŞATMA, ETRAFI ÇEVRİLME, ANLAYIŞ, GENİŞ BİLGİ
İHBAR HABER VERME, BİLDİRME, BİLDİRİM
İHDAS ORTAYA ÇIKARMA, KURMA, BİR ŞEYİ İLK KEZ ORTAYA KOYMA
İHFA SAKLAMA
İHKAK-I HAK KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA
İHLAL ETMEK ZARAR VERMEK, ZEDELEMEK, DOKUNMAK, HAKKINI ZEDELEMEK, ÇİĞNEMEK,
BOZMAK
İHMAL DİKKATSİZLİKTEN VE ÖZENSİZLİKTEN KAYNAKLANAN KUSUR, SAVSAKLAMA,
GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEME
İHRAÇ ÇIKARMA, DIŞARIYA MAL SATMA, DIŞ SATIM
İHRAZ BENİMSEME, SAHİPSİZ BİR MALI SAHİPLENME
İHTAR HATIRLATMA, DİKKATİ ÇEKME, UYARMA, UYARIM
İHTİRA BİLİMSEL BULUŞLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
İHTARNAME BİR
KİMSEYE, BİR HUSUSU YERİNE GETİRMESİ VEYA GETİRMEMESİ İÇİN YAPILAN YAZILI
UYARI, HATIRLATMA BELGESİ.
İHTİCAC DELİL VEYA TANIK GÖSTERME
İHTİLAF ANLAŞMAZLIK, UYUŞMAZLIK, ÇEKİŞME, NİZA, GÖRÜŞ FARKLILIĞI
İHTİLAT KARIŞMA, KATILMA, BİR ARAYA GELME
İHTİMAM ÖZEN, BİR ŞEY, İŞ YA DA KİŞİYE ÖZEL DİKKAT GÖSTERME
İHTİRAZİ KAYIT ÇEKİNCE, ÖNKOŞUL, BELLİ HAKLARI KULLANMA HAKKININ SAKLI
TUTULMASI
İHTİVA ETMEK İÇERMEK, KAPSAMAK, İÇİNE ALMAK, İÇİNDE BULUNDURMAK
İHTİYATİ TEDBİR DAVACININ, DAVASINI KAZANMASI DURUMUNDA, DAVA KONUSU ŞEYE
KAVUŞABİLMESİ İÇİN, DAVADAN ÖNCE VEYA DAVA SIRASINDA O ŞEYİ GARANTİ ALTINA
ALMASINA YARAYAN ÖNLEM.
İHTİYAR ETMEK SEÇMEK, SEÇME HAKKINI KULLANMAK, TERCİH ETMEK, YEĞLEMEK
İHTİYARİ İSTEĞE BAĞLI, SEÇMELİ, İSTEMLİ
İHTİYAT SAKINMA,
İHZAR HAZIRLAMA, HUZURA GETİRME,
İHZAREN CELB SANIĞI VEYA TANIĞI, KENDİ ARZUSU NEDENİYLE GELMEDİĞİ İÇİN MAHKEME
ÖNÜNE HAKİM KARARI İLE ZORLA GETİRTME
İHZARİ HAZIRLAYICI, YETİŞTİRİCİ, HAZIRLIK NİTELİĞİNDE OLAN
İKA ETMEK YAPMAK, ETMEK, OLUŞTURMAK
İKAME YERİNE KOYMA, YERİNE KULLANMA, DİKME,YERİNE GEÇME, KAİM OLMA,
DAVA AÇMA
İKAMETGAH BİR
KİMSENİN YERLEŞME KAST VE NİYETİYLE OTURDUĞU YER
İKAMET ETME BİR
YERDE YERLEŞME İRADESİ VE NİYETİYLE OTURMA.
İKMAL TAMAMLAMA, BİTİRME, DEVAMLI OLARAK YİYECEK İÇECEK VE DİĞER
GEREKLİ MALZEMENİN SAĞLANMASI
İKRAH KORKUTMA, BİR KİMSEYİ YAPMAK İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPMAMAYA, YAPMAMAK
İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPMAYA KORKUTARAK ZORLAMAK
İKRAR SAKLAMAYIP SÖYLEME, BİLDİRME, AÇIKÇA SÖYLEME, KABUL
İKRAZ BORÇ
VERME, ÖDÜNÇ VERME
İKTİFA YETER BULMA, YETİNME
İKTİRAN YAKIN VARMA, YANINA GELME, YAKLAŞMA, ULAŞMA, ERİŞME
İKTİSABİ KAZANMA İLE İLGİLİ, EDİNME İLE İLGİLİ
İKTİSADİ EKONOMİK
İKTİSAP KAZANMA, KAZANIM, EDİNME, BİR ŞEYİN MÜLKİYETİNİ ELDE ETME
İKTİSAT VEKALETİ EKONOMİ BAKANLIĞI
İKTİZA GEREKME, GEREKTİRME, GEREKLİLİK, İŞE YARAMA İLAM YARGI BELGESİ,
MAHKEMENİN VERDİĞİ NİHAİ (SON ) KARARIN, İKİ TARAFTAN HER BİRİNE YÖNTEMİNE
GÖRE VERİLEN ONAMLI ÖRNEKLERİ, MAHKEME KARARI ÖRNEĞİ (SURETİ)
İLA-NİHAYE SONUNA
KADAR
İ’LAMAT BİR
DAVANIN MAHKEMECE NASIL BİR HÜKME BAĞLANDIĞINI GÖSTEREN RESMİ VESİKALAR,
KARARI BİLDİREN BELGE
İLAMLI İCRA TAKİBİ PARA
VEYA PARADAN BAŞKA BİR ŞEY İÇEREN KONULARDA, ÖNCE BİR MAHKEME İLAMI ALINIP,
İLAMLARA ÖZGÜ İCRA TAKİBİ YAPILMASI.
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ELİNDE BİR MAHKEME İLAMI BULUNMAYAN VEYA BULUNMASINA RAĞMEN
İLAMLI İCRA YOLUNA BAŞVURMAYAN KİŞİLERİN, ALACAKLARINI ELDE ETMEK İÇİN
BAŞVURDUKLARI İCRA YOLU.
İLGA ORTADAN KALDIRMA, YÜRÜRLÜKTEN KALKMA, HÜKÜMDEN DÜŞÜRME,
GEÇERSİZLEŞTİRME
İLLET HASTALIK, SAKATLIK, BOZUKLUK, NEDEN, SEBEP
İLLİYET BAĞI NEDENSELLİK BAĞI, BİR NEDEN İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇ ARASINDAKİ
İLİŞKİ
İLMİ BİLİMSEL
İLMİ İÇTİHATLER HUKUK BİLGİNLERİNİN HUKUKİ SORUNLARDA İLERİ SUNMUŞ OLDUKLARI
GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE KANAATLERDİR.
İLMÜHABER BELGE, BİRİNİN HERHANGİ BİR DURUMUNU (ÖRNEĞİN İKAMETGAHINI)
GÖSTEREN DURUM BELGESİ
İLTİBAS KARIŞTIRILMA, BENZEŞİM, KARIŞIKLIK
İLTİHAK KATILMA, KARIŞMA
İLTİSAK YAPIŞMA, BİTİŞME, KAVUŞMA
İLTİZAM KENDİ İÇİN GEREKLİ SAYMA, GEREKTİRME
İLTİZAMİ MUAMELE BİR
KİMSENİN MALVARLIĞININ AKTİFİNDE YER ALAN KALEMLERE DOKUNMAKSIZIN, YALNIZCA
PASİFİNİ ARTIRAN BİR İŞLEM YAPMASI, TAAHHÜT İŞLEMİ, BORÇLANDIRICI İŞLEM,
İLZAM SUSTURMA, BAĞLAMA
İMAL YAPMA, YAPILMA, MEYDANA GETİRME
İMAR BAYINDIRLIK, BAYINDIR DURUMA GETİRME, GELİŞTİRME
İMDİ BUNA
GÖRE, ŞU HALDE, O HALDE
İMHA YOK
ETME, ORTADAN KALDIRMA, MAHVETME
İMHAL MÜHLET VERİLMESİ, SÜRE VERİLMESİ, ERTELEME, YENİ BİR ÖNEL TANIMA
İMLA DOLDURMA, DOLDURULMA, YAZDIRMA, YAZDIRILMA, BİR DİLİN
CÜMLELERİNİ, KELİMELERİNİ DOĞRU YAZMA BİLGİSİ
İMTİNA KAÇINMA, ÇEKİNME
İMTİSAL GEREKENİ YAPMA, BİR ÖRNEĞE GÖRE HAREKET ETME, ALINAN EMRE BOYUN
EĞME
İMTİYAZ AYRICALIK, FARKLILIK
İN’İKAD BAĞLAMA, KURULMA, TOPLANMA
İNBİAS GÖNDERİLME, MEYDANA ÇIKMA, İLERİ GELME
İNDİNDE YANINDA
İND-EL-HACE LAZIM
OLDUĞU, GEREKTİĞİ ZAMAN
İND-ETTEMYİZ TEMYİZ SONUNDA, TEMYİZ OLUNDUĞUNDA
İNFAK BESLEMEK, GEÇİNDİRMEK, LANDIRMAK
İNFİSAH FESH
OLUNMA, BOZULMA, HÜKÜMSÜZ KALMA, DAĞILMA, KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKMA
İNHİSAR TEKEL, MONOPOL, ALIMIN VEYA SATIMIN TEK BİR ELDE TOPLANMASI
İNFİSAH ORTADAN KALKMA, DAĞILMA, FESHOLMA.
İNKITA KESİLME, KESİNTİ, ARA VERME
İNKILAP DEĞİŞME, BİR HALDEN BAŞKA BİR HALE DÖNME, DEVRİM
İNKIYAD BOYUN EĞME, KENDİNİ TESLİM ETME
İNKİSAM TAKSİM OLMA, PARÇALANMA, BÖLÜNME, AYRILMA
İNKİŞAF AÇILMA, GELİŞME, GELİŞİM, AÇINIM
İNKİZA BİTİM, SONA ERME
İNSİCAM BİR
DÜZEYE GİTME, DÜZGÜN SÖZ, DÜZGÜNLÜK, TUTARLIK
İNŞAİ İNŞAYA, YAPIYA AİT
İNŞAİ HAK YENİLİK DOĞURAN HAK, BİR HUKUKİ DURUMUN ORTADAN KALDIRILMASI,
DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ BİR HUKUKİ DURUMUN YARATILMASI İÇİN KİŞİNİN
KULLANDIĞI HAK
İNTAC SONUÇ VERME, NİTELENDİRİLME, SONUÇLANDIRILMA, BİTİRME
İNTİFA YARARLANMA, BİR ŞEYDEN İSTİFADE ETME
İNTİFA HAKKI YARARLANMA HAKKI, BAŞKASINA AİT BİR MALDA, KULLANMA VE
ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA YETKİLERİNE SAHİP OLMAYI İÇEREN İRTİFAK HAKKI ÇEŞİDİ
İNTİFA HAKKI BAŞKASINA AİT BİR MAL (HAK) ÜZERİNDE, KULLANMA VE ÜRÜNLERİNDEN
YARARLANMA YETKİLERİNE SAHİP OLMAYI İÇEREN İRTİFAK HAKKI ÇEŞİDİ.
İNTİHAB SEÇME,
SEÇİLME, SEÇİM
İNTİKAL BİR MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ, KANUN İLE BELLİ KİMSELERE GEÇMESİ , GEÇME, GEÇİRİM, NAKİL, BİRİNDEN DİĞERİNE GEÇME, YER DEĞİŞTİRME, EL DEĞİŞTİRME BİR MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ KANUN İLE BELLİ KİMSELERE GEÇMESİ , GEÇİŞ, GÖÇÜŞ, ANLAMA, KAVRAMA, YER DEĞİŞTİRME, EL DEĞİŞTİRME
İNTİZAM DÜZGÜNLÜK, ÇEKİ DÜZEN, DÜZENLİLİK
İNTİZAR BEKLEME, BEKLENİLME, GÖZLEME, GÖZLENİLME
İNZİBAT YOLUNDA OLMA, GENEL EMNİYETİN YOLUNDA OLMASI, SIKI DÜZEN
İNZİMAM EKLENME, KATILMA, İLAVE
İPHAM BELİRSİZLİK
İPKA KALMA, YERİNDE BIRAKMA, GÖREVİNDE BIRAKMA, YENİLEME
İPOTEK AKİT TABLOSU İPOTEĞİN KURULMASI SIRASINDA TAPU MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENEN
VE İPOTEĞİN DURUMUNU GÖSTEREN RESMİ SENET.
İPOTEK BELGESİ TAPU
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN VE İPOTEK AKİT TABLOSUNUN ÖZETİNİ İÇEREN
BELGE.
İPOTEK HAK
SAHİBİNE, ALACAĞINI, BİR TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNDEN ELDE ETME YETKİSİNİ VEREN
SINIRLI BİR AYNİ HAK.
 ,
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ TAŞINMAZ REHNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ KİŞİSEL BİR HAK
NEDENİYLE, YETKİLİ TAPU GÖREVLİLERİNCE İLGİLİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLEREK,
TAŞINMAZ DEĞERİNİN BAĞLANDIĞI (SÜRÜMÜNÜN KOLAYLAŞTIRILDIĞI) KIYMETLİ EVRAK.
İPTAL HUKUK KURALLARINA AYKIRI BİÇİMDE YAPILMIŞBİR İDARİ İŞLEMİN YARGI
ORGANININ KARARIYLA ORTADAN KALDIRILMASIDIR
İPTİDAİ İTİRAZ İLK
İTİRAZ
İRAD GELİR, GELİR GETİREN YAPI, SÖYLEME, GETİRME
İRAE TAYİN ETME, GÖSTERME
İRAE EDİLMEK GÖSTERİLMEK
İRAS YAPMA, ETME, BİRİNE (ZARAR) VERME, SEBEP OLMA
İRAT SENEDİ BİR
ALACAK NEDENİYLE ÜZERİNDE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ KURULAN BİR TAŞINMAZIN
DEĞERİNİN, TAŞINMAZDAN ÖDENMESİ GEREKLİ BİR PARA BORCU BİÇİMİNDE
BAĞIMSIZLAŞTIRILARAK, SÜRÜMÜNÜ ARTIRMAK İÇİN BAĞLANDIĞI KIYMETLİ EVRAK.
İRCA ESKİ
DURUMA ÇEVİRME, GERİ DÖNDÜRME, İNDİRGEME
İRCA OLUNMA ESKİ
DURUMA GETİRME, ÇEVİRME, DÖNDÜRME
İRSEN İRS
YOLUYLA, MİRAS YOLUYLA (GEÇEREK)
İRTİBAT BAĞLANTI, İLİŞKİ, İLGİLİ OLMA
İRTİFAK HACET TALEP ETME, İHTİYAÇ DUYMA, YÜKÜMLENİM
İRTİFAK HAKLARI BİR
TAŞINMAZ ÜZERİNDE, BİR KULLANMA VE YARARLANMAYA RIZA GÖSTERMEYİ VEYA
MÜLKİYETE ÖZGÜ BAZI HAKLARIN KULLANILMASINDAN KAÇINMAYI GEREKTİREN VE DİĞER
BİR TAŞINMAZ VEYA KİŞİ YARARINA AYNİ HAK OLARAK TESİS EDİLEN HUKUKİ İŞLEM.
İRTİHAN REHİN OLARAK ALMA, ALINMA
İSAF YERİNE GETİRME
İSAL VARDIRMA, VARDIRILMA, ULAŞTIRMA, ULAŞTIRILMA
 ,
İSBAT ŞAHİT VE DELİL GÖSTEREREK DOĞRUSUNU ORTAYA ÇIKARMA
İSKAN RUHSATI BİR
BİNADA OTURULABİLMESİ İÇİN, YAPININ TAMAMLANMASINDAN SONRA VE İMAR KANUNU’NA
GÖRE, O YAPININ KULLANILABİLECEĞİNE İLİŞKİN OLARAK VERİLEN BELGE.
İSNAD BİR
ŞEYİ VEYA BİR İŞİ, BİRİSİ İÇİN YAPTI DİYEBİLME, BİR ŞEYE DAYANDIRMA, YÜKLEME
İSTİ’DAD KABİLİYET, AKILLILIK, ANLAYIŞ, YETENEK
İSTİANE YARDIM İSTEME
İSTİCAR KİRA İLE TUTMA, KİRALAMA
İSTİCVAP SORGUYA ÇEKME, SORGUYA ÇEKİLME
İSTİDA DİLEKÇE, ARZUHAL, EMANET BIRAKMA, HİMAYE (KORUNMA) TALEP ETME
İSTİDLAL BİR
KANITA DAYANARAK, BİR NESNEDEN SONUÇ ÇIKARMA, KANIT İLE ANLAMA
İSTİFA İSTEĞE BAĞLI OLARAK BİR GÖREVDEN AYRILMA.
İSTİFADE YARARLANMA, FAYDALANMA
İSTİGLAL İPOTEK, EV, DÜKKAN, TARLA VE BUNLARA BENZER TAŞINMAZLARIN
GELİRİ, KARŞILIK GÖSTERİLEREK REHİNE KOYMA
İSTİHAP YANINA ALMAK
İSTİHDAF HEDEF TUTMA, AMAÇ EDİNME, AMAÇLAMA
İSTİHDAM HİZMETE KABUL ETME, KULLANMA, ÇALIŞTIRMA
İSTİHKAK HAK
İSTEMEK, HAK EDİŞ, BİR ŞEY ÜZERİNDE HAK İDDİASINDA BULUNMA
İSTİHKAK DAVASI TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ BİR MAL ÜZERİNDE MÜLKİYET VEYA DİĞER BİR
AYNİ HAK İDDİASINDA BULUNMAYI KONU ALAN DAVA
İSTİHLAK TÜKETİM, KULLANARAK BİTİRME
İSTİHRAÇ ÇIKARMA, ÇIKARILMA, NETİCE ÇIKARMA, ANLAM ÇIKARMA, ANLAMA
İSTİHSAL ÜRETİM, ÜRETME, ELDE ETME
İSTİKRAZ BORÇ
ALMA, ÖDÜNÇ ALMA
İSTİLZAM GEREKTİRMEK
İSTİMA DAVADA DİNLEME, YARGICIN DURUŞMADA İKİ TARAF VEYA VEKİLLERİNİN
SÖZLÜ OLARAK İLERİ SÜRDÜKLERİ SAV VE SAVUNMALARI İLE,TANIK VE BİLİRKİŞİNİN
BEYANLARINI DİNLEMESİ
İSTİMAL KULLANMA
İSTİMLAK KAMULAŞTIRMA, DEVLET VEYA KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN, KAMU YARARININ
GEREKTİRDİĞİ DURUMLARDA, BEDELİN PEŞİN ÖDEMEK ŞARTIYLA, ÖZEL MÜLKİYETTE
BULUNAN TAŞINMAZIN TAMAMINA VEYA BİR KISMINA KANUNDA GÖSTERİLEN YÖNTEMLERE
GÖRE KAMU YARARINA EL KOYMASI
İSTİMVAL İLGİLİLERİN RIZASI OLMASA BİLE YASA GEREĞİNCE VE DEĞER PAHASI
KARŞILIĞINDA KİŞİLERİN MALLARINA EL KONULMASI
İSTİNA DAYANAK, DAYANMA
İSTİNABE DAVANIN GÖRÜLMEKTE OLDUĞU MAHKEMEYE GÖNDERİLMEK İÇİN BAŞKA BİR
YERDE BULUNAN BİR TANIĞIN ORADAKİ MAHKEMECE İFADESİNİN ALINMASI
İSTİNAD DAYANMA, SENET, DELİL SAYMA
İSTİNAD ETMEK DAYANMAK, BİR ŞEYİ DAYANAK(MESNED) OLARAK ALMAK
İSTİNKAF ÇEKİMSER
KALMA, ÇEKİNME, GERİ DURMA, SAKINMA
İSTİNSAH SURET ÇIKARMA
İSTİRDAD GERİ
ALMA, ALINMA, GERİ İSTEME
İSTİSNA AYRI
TUTMA, KURAL DIŞI SAYMA
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ YÜKLENİCİNİN (MÜTEAHHİDİN), ÜCRET KARŞILIĞINDA, İŞ SAHİBİ İÇİN
ESER ORTAYA ÇIKARMAYI BORÇLANDIĞI SÖZLEŞME, ESER SÖZLEŞMESİ.
İSTİZAH AÇIKLAMA İSTEMEK
İŞAR BİLDİRME, YAZI İLE BİLDİRME, GÖSTERME
İŞGAL TAPU
KÜTÜĞÜNE GÖRE SAHİPSİZ MAL DURUMUNA GELDİĞİ ANLAŞILAN TAŞINMAZ MALLARI EDİNME
YOLU.
İŞHAD ŞAHİT GETİRME, TANIKLIK ETTİRME, TANIK GÖSTERME
İŞKAL ZORLAŞTIRMA, GÜÇLEŞTİRME
İŞTİGAL MEŞGUL OLMA, BİR İŞLE UĞRAŞMA
İŞTİRA ALIM
HAKKI, SATIN ALMA HAKKI, HAK SAHİBİNE İSTEDİĞİ ZAMANDA BİR ŞEYİN MALİKİNDEN,
O ŞEYİN MÜLKİYETİNİN KENDİSİNE KARARLAŞTIRILAN BEDEL KARŞILIĞINDA DEVRİNİ
İSTEME YETKİSİ VEREN HAK
İŞTİRA HAKKI HAK
SAHİBİNE, İSTEDİĞİ ZAMANDA, BİR MALIN MALİK
İŞTİRAK KATILMA, ORTAK OLMA, ORTAKLIK
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET KANUNDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN ÖTÜRÜ BİRBİRLERİNE ORTAKLIK BAĞI İLE
BAĞLI BULUNAN KİMSELERİN, BU ORTAKLIKLARI NEDENİYLE BİR MALIN MÜLKİYETİNE
ELBİRLİĞİYLE SAHİP OLDUKLARI VE HER BİRİNİN HAKKININ, O MALIN TAMAMINI
KAPSADIĞI MÜLKİYET BİÇİMİ.
İTA VERME, ÖDEME
İTFA SÖNDÜRME, ÖDEME, BİR BORCU, ÖDEME, TAKAS, AF GİBİ BİR SEBEPLE
KAPATMA, SONA ERDİRME
İTMAM TAMAMLAMA
İTTİBA UYMA, İTAAT ETME
İTTİHAD BİR
OLMA, BİRLEŞME, BİRLİK
İTTİHAZ EDİNME, EDİNİLME, KABUL ETME, SAYMA, TUTMA, ALMA
İTTİSAL BİTİŞME, KAVUŞMA, YAKINLIK
İVAZ KARŞILIK, BEDEL, EDER, KARŞI BEDEL, MUKABİL EDA, FİYAT
İVAZLI AKİT İKİ
TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME
İVAZSIZ AKİT TEK
TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME
İZAA KAYBETME, YİTİRME
İZAFE ZAMMETMEK, KATMAK, KARIŞTIRMAK
İZALE GİDERME, GİDERİLME
İZALE-İ ŞÜYUU HERHANGİ BİR MALIN KENDİSİNİN VEYA SATILARAK BEDELİNİN
PAYLAŞTIRILMASI SURETİYLE, BU MAL ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN (PAYDAŞLIĞIN)
GİDERİLMESİ.
İZHAR AÇIKLAMA

K

KAANİ

KANAAT EDEN, YETER BULUP FAZLASINI İSTEMEYEN, İNANMIŞ, KANMIŞ
KAASIR ZORLA İŞLETEN, KISA
KABİL KABUL EDEN, KABUL EDİCİ, OLAN, OLABİLİR
KABL-EL-İŞGAL İŞGALDEN ÖNCE
KABZ ALMA, ELDE TUTMA, EDİNME
KABZEYLEMEK ALMAK, ELDE TUTMAK, EDİNMEK
KADASTRO ARAZİLERİN,ARSALARIN YERİNİ, ALANINI,
SINIRLARINI VE SAHİPLERİNİ BELİRTİP PLANA BAĞLAMA İŞİ,
KADASTRO ARAZİLERİN VE ARSALARIN YERİNİ, ALANINI, SINIRLARINI VE
SAHİPLERİNİ BELİRTİP PLANA BAĞLAMA İŞİ.
KADİM ÇOK
ESKİ ZAMAN, ESKİ
KAFFE HEP,
BÜTÜN, CÜMLE
KAFİ YETER, YETERLİ
KAGİR TAŞ
VEYA TUĞLADAN İMAL EDİLMİŞ YAPI, KARGİR.
KAİDE KURAL, USUL, İLKE, PRENSİP, ESAS, TEMEL,YOL, TABAN, AYAKLIK
KAİM BAŞKA BİR ŞEYİN YA DA KİŞİNİN YERİNE GEÇEN
KAİME KAĞIT PARA
KAL KOPARMA, SÖKME, ÇIKARMA, ÇIKARILMA, TEMELİNDEN ÇEKİP ALMA
KALBETME DEĞİŞTİRME, ÇEVİRME
KAMBİYO TAAHHÜDÜ TİCARİ BİR SENET ÜZERİNE İMZA KOYMAK SURETİYLE DOĞAN SOYUT BORÇ.
KAMBİYO SENETLERİ POLİÇE, ÇEK VE BONODAN İBARETTİR.
KAMU DÜZENİ BİR
ÜLKEDEKİ KURUM VE KURALLARIN, DEVLETİN GÜVENLİĞİNİ, KAMU HİZMETLERİNİN İYİ
İŞLEMESİNİ VE BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE HUZURU, HUKUK VE AHLAK
KURALLARINA UYGUNLUĞU SAĞLAMASIYLA OLUŞAN DÜZEN.
KAMU HACZİ DEVLETİN, VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİ, RESİM, HARÇ
VE BUNLARA BAĞLI CEZA, FAİZ VE ZAMLAR İLE KAMU HİZMETLERİ UYGULAMASINDAN
DOĞAN VE ÖDENMEYEN ALACAKLARI NEDENİYLE, BORÇLU DURUMUNDAKİ KİŞİLERİN MAL VE
HAKLARINA EL KOYMASI.
KAMU HAKLARI ŞAHISLAR İLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DÜZENLEYEN HUKUK
KURALLARINDAN, YANİ KAMU HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARDIR.
KAMU HİZMETİ DEVLET VEYA DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN VEYA BUNLARIN
GÖZETİMİ VE DENETİMİ ALTINDAKİ DİĞER KİŞİLERCE, KAMUNUN GENEL VE ORTAK
GEREKSİNİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER.
KAMU HUKUKU DEVLETİN ÖRGÜTLENMESİ, FAALİYETLERİ, YETKİ VE GÖREVLERİ İLE
DEVLETLE KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HUKUK DALI.
KAMU MALLARI ÖZEL
MÜLKİYETE KONU OLAMAYAN VE DOĞRUDAN DOĞRUYA KAMUNUN (HALKIN) YARARLANMASINA
AYRILAN MALLAR.
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TAMAMEN KAMU YARARININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞAN VE KAMU GÜCÜ
KULLANAN, KANUNLA VEYA KANUNUN VERDİĞİ AÇIK YETKİYLE KURULAN KAMU İDARE VE
KURUMLARI.
KAMU YARARI KAMUNUN, ULUSAL BİRLİĞİN VE DEVLETİN GEREKSİNİMLERİYLE İLGİLİ VE
BUNLARA UYGUN OLAN DURUM.
KAMULAŞTIRMA DEVLET VEYA KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN, KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ
DURUMLARDA VE KARŞILIĞINI (BEDELİNİ) PEŞİN ÖDEMEK KOŞULUYLA, ÖZEL MÜLKİYETTE
BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI, KANUNDA GÖSTERİLEN USULLERE
GÖRE MÜLK EDİNMESİ.
KANAATBAHŞ İNANDIRICI
KANUN ANAYASANIN YETKİLİ KILDIĞI ORGAN TARAFINDAN BİR ŞEKİLDE VE BU AD
ALTINDA TESPİT EDİLMİŞ BULUNANGENEL, SÜREKLİ VE SOYUT HUKUK KURALLARIDIR.
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER TBMM’ NİN BİR KANUNLA YETKİ VERMESİ ÜZERİNE BAKANLAR KURULU
TARAFINDAN BELLİ KONULARI DÜZENLEMEK AMACIYLA ÇIKARILAN YAZILI HUKUK
KURALLARIDIR.
KANUN TASARISI NAKANLAR KURULUNUN HAZIRLAYARAK TBMM ‘ NE SUNDUĞU KANUN
PROJELERİDİR.
KANUNİ İNTİFA HAKKI KANUN TARAFINDAN BAZI KİŞİLERE TANINAN VE HAKKI DOĞURAN OLAYIN
ORTADAN KALKMASIYLA SON BULAN, HAK SAHİBİNE, BAŞKASINA AİT BİR MAL (HAK)
ÜZERİNDE KULLANMA VE ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA YETKİSİ VEREN BİR İRTİFAK HAKKI.
KANUNİ İPOTEK HAKKI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ BAZI DURUMLARDA, BAZI KİŞİLERİN (KANUN GEREĞİ)
SAHİP OLDUĞU İPOTEK KURMA HAKKI.
KANUNİ MÜŞAVİR VESAYET ALTINA ALINMASINA GEREK OLMAYAN ANCAK FİİL EHLİYETİNDEN
KISMEN MAHRUM EDİLMESİ KENDİ YARARINA OLAN REŞİT KİMSEYE, BAZI İŞLER İÇİN
GÖRÜŞÜ ALINMAK ÜZERE MAHKEMECE ATANAN DANIŞMAN.
KANUNİ ŞUF’A HAKKI KANUNDAN (MÜŞTEREK MÜLKİYET HAKKINDAN) DOĞAN VE HİSSEDARLIK
(PAYDAŞLIK) DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE VARLIĞINI KORUYAN, HAK KONUSU ŞEYİN BİR
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI HALİNDE HAK SAHİBİNE O ŞEYİ ÖNCELİKLE SATIN ALMA
YETKİSİ VEREN HAK.
KARABET YAKINLIK
KARAR-GİR KARARLANMIŞ, KARARI VERİLMİŞ, KARARA BAĞLANMIŞ
KARİNE İPUCU, BELİRTİ, BİLİNEN BİR OLGUDAN BİLİNMEYEN BİR OLGUNUN
(SONUCUN) ÇIKARILMASI
KARİNEYİ HAL DURUMA GÖRE
KARYE KÖY
KARZ ÖDÜNÇ
KAST KANUNUN SUÇ SAYDIĞI BİR EYLEMİ VE ONU MEYDANA GETİRECEK
HAREKETİN SONUÇLARINI BİLEREK VE İSTEYEREK İŞLEMEK İRADESİ
KAT KESME, KESİLME, KARAR VERME, SONA ERDİRME
KATİBİ ADİL NOTER
KAT İRTİFAKI YAPILMAKTA VEYA İLERİDE YAPILACAK OLAN BİR BİNANIN YAPIMI BORCUNU
VE BİNA TAMAMLANDIĞINDA DA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI YÜKÜMÜNÜ DOĞURAN BİR
İRTİFAK HAKKI.
KAT MALİKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÜZERİNDE KURULAN KAT MÜLKİYETİ HAKKINA SAHİP
OLAN KİŞİ.
KAT MALİKLERİ KURULU KAT
MÜLKİYETİNE KONU TAŞINMAZDAKİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN OLUŞTURDUĞU KURUL.
KAT MÜLKİYETİ BİR
YAPININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ ÜZERİNDE KURULAN, ARSA PAYI VE ANAGAYRİMENKULDEKİ
ORTAK YERLERLE BAĞLANTILI ÖZEL BİR MÜLKİYET HAKKI.
KATİB-İ ADİL NOTER
KATİYET KESBETMEK HALE
GELMEK
KAVAİD KAİDELER, USULLER, KURALLAR, YASALAR
KAVİ KUVVETLİ
KAYNAK HAKKI HAK
SAHİBİNE, BİR BAŞKASININ ARAZİSİNDEKİ KAYNAĞIN SULARINI ALMAK VE KENDİ
ARAZİSİNE AKITMAK (KULLANMAK) YETKİSİ VEREN BİR İRTİFAK HAKKI.
KAZAİ İÇTİHATLER MAHKEMELERDE VERMİŞ OLDUKLARI KARARLARDA BİR SORUNUN
ÇÖZÜMLENMESİYLE İLGİLİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLAN İLKELERDİR
KAZAİ KARAR YARGISAL KARAR
KAZA-İ MERCİ YARGI ORGANI, MAHKEME
KAZAİ RÜŞT 15
YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN MÜMEYYİZ BİR KÜÇÜĞÜN, ANA VE BABASININ MUVAFAKATİYLE
MAHKEMECE REŞİT KILINMASI
KAZAİ TEFSİR YARGISAL YORUM
KAZİYYE-İ MUHKEME KESİN HÜKÜM
KE-EN-LEM-YEKÜN SANKİ YOKMUŞ, HİÇ YOKMUŞ, HİÇ OLMAMIŞ GİBİ
KEFALET KEFİL OLMA, KEFİLLİK, BİR KİMSENİN ALACAKLISINA KARŞI, O
KİMSENİN BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEK.
KEFF-İ YED ELÇEKME, VAZGEÇME, KARIŞMAMA
KEMAL OLGUNLUK, TAMLIK, EKSİKSİZLİK
KERHEN İĞRENEREK, İSTEMİYEREK, HOŞLANMIYARAK, ZORLA, ZORAKİ
KESB ÇALIŞIP KAZANMA, EDİNME
KESBETMEK KAZANMAK,
EDİNMEK, SAĞLAMAK
KETMETMEK GİZLEMEK, SAKLAMAK, SIR TUTMAK
KEYFİYET İŞ,
DURUM, MESELE
KEZAİLİK AYNI
ŞEKİLDE
KISTAS ÖLÇÜ, ÖLÇÜT
KIŞLAK KIŞIN HAYVANLARIN YAYILIP OTLAMASINA UYGUN
YER. BİR VEYA BİRKAÇ KÖY YA DA BELDEYE, AYRI AYRI VEYA ORTAK OLARAK, KIŞ
MEVSİMİNDE HAYVANLARINI BARINDIRMALARI VE OTUNDAN YARARLANMALARI İÇİN TAHSİS
EDİLEN VEYA ÖTEDEN BERİ BU AMAÇLA KULLANILA GELEN ARAZİ.
KIYAS KARŞILAŞTIRMA, ORANLAMA, ÖRNEKSEME
KİFAYET KAFİ
OLMA, YETME, YETİŞME, YETERLİ OLMA, YETERLİLİK
KİŞİSEL HAKLAR KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ TÜM VARLIĞI İLE İLGİLİ BULUNAN VE BU
VARLIĞIN SERBESTÇE GELİŞTİRİLMESİ AMACINA YÖNELİK OLAN HAK VE HÜRRİYETLERDİR
KİTAB’ÜL-İCARE İCAR
KİTABI, MECELLE’DE KİRA BÖLÜMÜ (FASLI)
KOLLEKTİF ŞİRKET TİCARİ BİR İŞLETMEYİ TİCARİ ÜNVAN ALTINDA İŞLETMEK ÜZERE HAKİKİ
ŞAHISLAR ARASINDA KURULAN VE ORTAKLARDAN HİÇBİRİNİN SORUMLULUĞU SINIRLANMAMIŞ
OLAN TİCARİ ŞİRKETTİR.
KONKORDATO DÜRÜST BORÇLUNUN ÖNERİP DE EN AZ ÜÇTE İKİ ALACAKLISININ KABULÜ
VE TİCARET MAHKEMESİNİN ONAMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BİR ANLAŞMAYLA,
ALACAKLILARIN BİR KISIM ALACAKLARINDAN VAZGEÇMESİ VE BORÇLUNUN DA BU
ANLAŞMAYA GÖRE KABUL EDİLEN BORCUN BELLİ YÜZDESİNİ, TAMAMINI YA DA DAHA
FAZLASINI, KABUL EDİLEN VADEDE ÖDEYEREK BORCUNDAN KURTULMASI.
KONTRAT MUKAVELE, SÖZLEŞME
KURU MÜLKİYET BİR
MAL ÜZERİNDE, (MALİKİN SAHİP OLDUĞU AYRICALIK VE YETKİLERE ZARAR GELMEMEK
ÜZERE) BİR BAŞKASINA TANINAN İNTİFA VEYA SÜKNA GİBİ FİİLİ KULLANMA HAKKININ
VARLIĞI DURUMUNDA MALİKİN SAHİP OLDUĞU MÜLKİYET HAKKI.
KUYUD KAYITLAR, BAĞLAR, DEFTERE GEÇİRMELER
KUVVEİ MÜSELLAHA GÜVENLİK KUVVETLERİ
KÜLFET SIKINTI, ZORLUK, YÜK, ZAHMET, EZİYET
KÜSUR ARTIK
KÜŞAD AÇMA, İŞLETMEYE AÇMAK
KÜTÜB KİTAPLAR

L

LA-AKALL

EN AZINDAN, DAHA AŞAĞI OLMAZ
LAFZ (LAFIZ) SÖZ
LAHİK YETİŞEN, ULAŞAN, EKLENEN, SONRADAN TAYİN
EDİLEN, YENİSİ
LAÜBALİ İLİŞİKSİZ, KAYITSIZ, SAYGISIZ, SENLİ BENLİ
LA-YETE GAYYER SABİT, DEĞİŞMEZ, BOZULMAZ
LAYİHA DİLEKÇE, YAZILI DİLEK, İSTEK, TASARI
LEDE-L-HACE HACET,İHTİYAÇ GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN
LEDELİCAP İCAP ETTİĞİNDE
LEVAZIM GEREKLİ ŞEYLER, MALZEME, MALZEMELER
LİVA BAYRAK, MÜLKİ İDAREDE KAZA İLE VİLAYET
ARASINDA BİR DERECE, SANCAK
LOKAVT İŞVEREN TARAFINDAN KENDİ TEŞEBBÜSÜYLE VEYA BİR İŞVEREN KURULUŞUN
KARARINA UYARAK İŞÇİLERİN TOPLUCA İŞTEN UZAKLAŞTIRILMASIDIR
LÜKATA BULUNTU, SOKAKTA BULUNUP ALINAN SAHİBİ BELLİ
OLMAYAN ŞEY.

M

MAADA

BAŞKA
MADDİ EDİM BORÇLUNUN MALVARLIĞI İLE İFA EDECEĞİ EDİM TÜRÜ
MADDİ MAL TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR GİBİ FİZİKSEL VARLIĞI OLAN, GÖZLE
GÖRÜLÜP ELLE TUTULABİLEN MAL.
MA’DUD SAYILI,
MADDE-İ SABIKA YUKARDAKİ HÜKÜMLER, GEÇEN HÜKÜMLER, DAHA
ÖNCE ANILAN MADDELER
MADRUB DÖVÜLMÜŞ, DARBOLUNMUŞ, VURULMUŞ
MAFEVK ÜST
MAĞSUB GASBEDİLMİŞ, ZORLA ALINMIŞ MAHAL YER
MAHALLİ İDARELER KÖY,
KASABA VE ŞEHİR ADI VERİLEN BELLİ YERLEŞİM ALANLARINDAKİ MAHALLİ İHTİYAÇLARI
GİDERMEK ÜZERE ÇEŞİTLİ KAMU HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEKTE OLAN KURULUŞLARDIR
MAHCUZ HACZEDİLEN, HACİZLİ, ÜZERİNE HACİZ KONULMUŞ
MAHCUR VESAYET ALTINA ALINMIŞ KİŞİ, KISITLI
MAHDUT SINIRLANMIŞ, TAHDİT EDİLMİŞ
MAHFUZ SAKLI, GİZLİ
MAHİYET NİTELİK, BİR ŞEYİN ASLI, ESASI, İÇYÜZÜ
MAHKUMUNBİH HÜKÜM KONUSU
MAHLUL HALLOLUNMUŞ, ÇÖZÜLMÜŞ, MİRASÇISI BULUNMAYAN
VE HÜKÜMETE KALAN
MAHRUM YOKSUN, DİLEDİĞİNİ, İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEYEN
MAHSULAT MAHSULLER, ÜRÜNLER
MAHSUP HESAP EDİLMİŞ, HESABA DAHİL EDİLMİŞ
MAHSUS ÖZGÜ, ÖZEL, MÜSTAKİL, ÖZEL OLARAK
MAKABLE ŞAMİL GEÇMİŞE DOKUNAN, GEÇMİŞE ETKİLİ OLAN,
GEÇMİŞTEKİ OLAYLARI DA ETKİLEYEN
MAKABLE TEŞMİL BİR HÜKMÜN ETKİSİNİN GERİYE YÜRÜTÜLMESİ
MAKRUN YAKINLAŞTIRILMIŞ, YAKLAŞTIRILMIŞ, YAKIN,
ULAŞMIŞ
MAKSUR KASROLUNMUŞ, KISITLANMIŞ, KISITLI
MAKTU GÖTÜRÜ, BELİRLİ, MİKTARDA, DEĞERİ BİÇİLMİŞ,
PAZARLIKSIZ
MAKULE ÇEŞİT, TÜR, SOY
MAL BİRLİĞİ EŞLERİN, (EVLİLİK SÖZLEŞMESİNDE BİRLİĞE DAHİL OLMAYACAKLARINI
BELİRTTİĞİ MALLAR İSTİSNA OLMAK ÜZERE) EVLENME ZAMANINDA HER BİRİNİN MALİK
OLDUĞU VE EVLİLİĞİN DEVAMI SÜRESİNCE MÜLK EDİNDİĞİ BÜTÜN MALLARIN DAHİL
OLDUĞU BİRLİK ÜZERİNDE KOCANIN (KARININ ŞAHSİ MALLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE)
MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLDUĞU MAL REJİMİ.
MAL ORTAKLIĞI EŞLERİN, ORTAKLIĞA GİRECEK MAL VE GELİRLERİ SINIRLANDIRMAMIŞ
OLDUĞU VE BUNLAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKINI ORTAKLAŞA KULLANARAK HİÇBİR
PAYINDA BAĞIMSIZCA TASARRUF EDEMEDİĞİ MAL REJİMİ.
MALİK MÜLKİYET HAKKI SAHİBİ, BİR ŞEYE SAHİP OLAN KİŞİ.
MAMELEK MALVARLIĞI
MANSUB ATANMIŞ, NASBOLUNMUŞ
MARİFETİYLE YOLUYLA,ARACILIĞIYLA
MARUZ ARZOLUNMUŞ, BİR ŞEYİN KARŞISINDA ETKİ
ALTINDA BULUNAN
MASARİF MASRAFLAR, GİDERLER
MASLAHAT EMİR, BUYRUK, MADDE, HUSUS, DİRLİK DÜZENLİK,
İŞ
MASRUF SARFEDİLMİŞ, HARCANMIŞ
MASARİFİ MUHAKEME MUHAKEME MASRAFLARI
MATBU BASILI, BASILMIŞ
MATLAB TALEP OLUNAN, İSTENEN ŞEY
MATLUBAT ALACAKLAR, İSTENEN ŞEY
MATRAH BİR
VERGİNİN MİKTARINI BELİRTMEK İÇİN ESAS ALINAN DEĞER.
MATUF YÖNELTİLMİŞ, YÖNELİK
MAZARRAT ZARAR, ZARARLAR, ZARAR VERİCİ, ZARAR VERME
MAZBATA TUTANAK
MAZBUT VAKIF YÖNETİMİ DEVLET TARAFINDAN ELE ALINMIŞ VAKIF
MAZHAR ERİŞEN, BİR ŞEYDEN YARARLANMA, ULAŞMA
MAZİRETİ SAHİHA GERÇEK ENGEL
MAZMUN ÖDENMESİ GEREKEN ŞEY
MAZNUN ZANLI, SANIK
MEAİL SORUNLAR
ME’CUR KİRAYA VERİLEN ŞEY, KİRALANAN
MEBALİĞ MEBLAĞLAR, TUTARLAR, GANİMETLER, PARALAR
MEBANİ BİNALAR, YAPILAR
MEBDE EVVEL,BAŞLANGIÇ, PRENSİP, İLK UNSUR
MEBİ SATILAN ŞEY
MEBLAĞ PARA TUTARI, AKÇE
MEBNİ BUNA DAYANAN, ….DEN DOLAYI, ……DEN
ÖTÜRÜ, BU SEBEPLE, BU YÜZDEN, ÜZERİNDE KURULU
MECARİ SU YOLLARI, AKINTI YERLERİ, SU YATAKLARI,
MECRALAR
MECCANİ PARASIZ, BEDAVA
MECMUU TÜMÜ, TAMAMI, HEPSİ
MECRA BİR İŞİN GİDİŞ, OLUŞ YOLU, AKARSU YATAĞI, SU
YOLU
MEÇHUL BİLİNMEYEN, TANINMAYAN
MEÇZUM ANLAŞILAN
MEDAR DAYANAK, YARDIM, ELVERİŞLİ
MEDARI TATBİK UYGULANABİLİR
MEDLUL DELİLLENDİRİLMİŞ, DELİL GETİRİLMİŞ ŞEY, BİR
KELİMEDEN VEYA İŞARETTEN ANLAŞILAN
MEFHUMU MUHALİF KARŞIT KAVRAM
MEFRUĞUNBİH DEVİR KONUSU ŞEY
MEFRUĞUNLEH KENDİSİNE BİR ŞEY YA DA HAK DEVROLUNAN KİMSE
MEFRUŞAT DÖŞEME, EV EŞYASI.
MEFSUH FESHEDİLMİŞ
MEHİL SÜRE, ÖNEL
MELHUZ MUHTEMEL, GEREKEBİLECEK, UMULUR, BEKLENİR
MEMALİK ÜLKE
MEMNU MENEDİLMİŞ, YASAKLANMIŞ, YASAK
MEMUR KAMU
HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLERİ YAPMAK ÜZERE ATANMIŞ
OLAN KİŞİLERDİR.
MEN YASAK ETME, BIRAKMAMA, DURDURMA, ESİRGEME,
VERMEME, ÖNLEME
MEN ETMEK ENGELLEMEK, YASAKLAMAK
MENAFİL YARARLAR
MEN’İ MUARAZA DAVASI BİR MAL ÜZERİNDE,BAŞKA BİR KİMSE TARAFINDAN
İLERİ SÜRÜLEN HAK VEYA YAPILARIN EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEĞİYLE AÇILAN DAVA
MENAFİ MENFAATLER, YARARLAR, ÇIKARLAR
MENBA KAYNAKLAR, ÇIKIŞ YERİ
MENFAATİ AMME KAMU YARARI
MENFİ EDİM BORÇLUNUN BİR ŞEYİ YAPMAMAK ŞEKLİNDE İCRA EDECEĞİ EDİM TÜRÜ.
MENKUL TAŞINIR, TAŞINIR MAL
MENKUZ BOZULAN
MENŞE KAYNAK, KÖK, BAŞLANGIÇ
MERA BİR VEYA BİRKAÇ KÖY VEYA BELDEYE AYRI AYRI
VEYA ORTAK OLARAK,HAYVANLARI OTLATMALARI VE OTUNDAN YARARLANMALARI İÇİN
TAHSİS EDİLEN VEYA ÖTEDEN BERİ BU AMAÇLA KULLANILAGELEN ARAZİ
MERBUT BAĞLI
MERHUN REHNEDİLEN MAL
MER’İ YÜRÜRLÜKTE, GEÇERLİ
MERİYET YÜRÜRLÜK
MERSULE GÖNDERİLEN
MESAĞ İZİN, RUHSAT, CEVAZ
MESAHA ÖLÇME, ÖLÇÜMLEME
MESAİL MESELELER
MESAKİN MESKENLER, OTURULACAK YERLER
MESKUN İÇİNDE İNSAN OTURAN, OTURULAN, YERLEŞİLMİŞ
MESMU DİNLENEN, DİNLENEBİLİR, KARAR İÇİN
İNCELENEBİLİR
MESNED İSNAD EDİLEN ŞEY, DAYANILAN ŞEY, DAYANAK,
RÜTBE
MESUL SORUMLU
MEŞFU ŞUF’A (ÖNALIM) HAKKININ İLİŞKİN OLDUĞU MAL
MEŞHUDAT ŞAHİTLİK
MEŞRUT ŞART KOŞULMUŞ, ŞARTLI, ŞARTA BAĞLI
MEŞRUTA TEVLİYET DAVASI VAKFEDEN KİŞİNİN MÜTEVELLİĞİ KİME ŞART KILDIĞI YOLUNDAKİ
UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ DAVA
MEVDADDI MAHSUSA ÖZEL
HÜKÜMLER
MEVAŞİ KOYUN,KEÇİ,ÖKÜZ,İNEK GİBİ HAYVANLAR, GEVİŞ
GETİREN HAYVANLAR, HAYVAN
MEVHUM VARSAYILAN, VAR OLARAK KABUL EDİLEN,
KURUNTUYA DAYANAN
MEVKUF VAKFEDİLEN ŞEY
MEVRİD VARACAK YER
MEVSUKİYET SAĞLAMLIK
MEZKUR ZİKREDİLEN, SÖZÜ EDİLEN, ANILAN
MEZRUAT EKİLİP BİÇİLMİŞ TOHUMLAR, EKİNLER
MEZUN İZİNLİ, YETKİLİ, BİR OKULU (KURSU) BİTİREN
KİŞİ
MEZUNİYET İZİN, YETKİ, BİR OKULU (KURSU) BİTİRİP
DİPLOMA ALMA
MİKAP BİR ŞEYİN KÜP OLARAK DEĞERİ (ÖRNEĞİN,
METREMİKAP ,  METREKÜP)
MİLK KUDRET, TASARRUF, MÜLK
MİNVAL ŞEKİL
MİRAS ŞİRKETİ MİRASIN AÇILMASINDAN, BÖLÜŞTÜRÜLMESİNE KADAR, MİRASA DAHİL OLAN
MAL, HAK VE BORÇLARIN OLUŞTURDUĞU TOPLULUK.
MİSİLLU BENZER, ÖRNEK GİBİ
MUACCEL İVEDİ, PEŞİN, VADESİ (ECELİ) GELMİŞ,
ÖDENMESİ GEREKEN HALE GELMİŞ.
MUACCELİYET BORCUN VADESİNİN GELMİŞ OLMASI
MUADDEL DEĞİŞİK
MUADDÜN-Lİ-L-İSTİGLAL KİRAYA VERİLMEK ÜZERE YAPILMIŞ ŞEY, KİRALIK
EŞYA
MUADİL DENK, EŞİT
MUAFİYET AFFEDİLMİŞ OLMA, BAĞIŞIKLIK, YÜKÜMLÜLÜK
DIŞINDA TUTULMUŞ
MUAHEDE ANTLAŞMA, KARŞILIKLI ANT İÇME
MUAHHAR SONRAYA BIRAKILMIŞ, TEHİR EDİLMİŞ, SONRAKİ
MUALLAK HAVADA BOŞTA DURAN, SÜRÜNCEMEDE KALMIŞ
MUAMELAT MUAMELELER, İŞLEMLER
MUARAZA ÇEKİŞME, SATAŞMA, BİRBİRİNE KARŞI GELME, BİR
HAK TALEBİ, KAVGA
MUAVİN YARDIMCI
MUAYYEN BELİRLİ, BELLİ, SAPTANMIŞ
MUAYYEN MA-ADA BAŞKA, DIŞINDA
MUBAYAA SATIN ALMA
MUCİBİNCE GEREĞİNCE, UYARINCA
MUCİP GEREKTİREN, GEREKTİRİCİ, İCAPCI, ÖNERİ
SAHİBİ
MUCİP SEBEPLER GEREKTİRİCİ SEBEPLER, GEREKÇE
MUGAYİR AYKIRI, ZIT, TERS
MUHAKEME YARGILAMA
MUHAMMEN TAHMİN EDİLEN
MUHARRER YAZILI, YAZILMIŞ
MUHASSAS TAHSİS OLUNMUŞ, TAYİN EDİLMİŞ, ÖZGÜ
MUHATARA RİZİKO, ZARARA UĞRAMA TEHLİKESİ, TEHLİKE,
ZARAR VE ZİYAN
MUHAYYERLİK BİR SÖZLEŞME İLE,BELİRLENEN EDİMİN YERİNE
BİR BAŞKASINI GEÇİRMEK YETKİSİ, SEÇİMLİK HAK
MUHDESAT SONRADAN YAPILMIŞ, SONRADAN MEYDANA GELMİŞ
ŞEYLER, YENİ ŞEYLER
MUHİK HAKLI, GEÇERLİ, UYGUN, GEREKLİ
MUHKEM KAZİYE KESİN HÜKÜM
MUHTAR ÖZERK, BAĞIMSIZ, KÖYDE DEVLET İŞLERİNİ GÖREN
KÖYÜN BAŞI
MUHTELİF ÇEŞİTLİ, DEĞİŞİK, FARKLI
MUKABİL KARŞILIK, KARŞI
MUKABELEİHİLMİSİL KARŞILIKLILIK ESASI
MUKADDEM ÖNCE, ÖNCE GELEN, DAHA ÖNCEDE BULUNAN
MUKADDERAT KADER, YAZGI, ÖLÇÜLEBİLEN,SAYILABİLEN ŞEYLER
MUKARRER KARARLAŞTIRILMIŞ
MUKARRERAT KARARLAR, KARARLAŞTIRILAN ŞEYLER
MUKATAA ARAZİNİN BELLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA KİRAYA VERİLMESİ,
BAĞ,BAHÇE,ARSA DURUMUNA GETİRİLEN EKİM TOPRAĞI İÇİN VERİLEN VERGİ
MUKAVELE SÖZLEŞME, AKİT, BAĞIT
MUKAYYET KAYITLI, SINIRLI, KAYDOLUNMUŞ, DEFTERE
GEÇİRİLMİŞ
MUKRİZ İKRAZ EDEN, BORÇ VEREN, ÖDÜNÇ VEREN
MUKTAZİ GEREKLİ
MUNKATİ KESİLMİŞ, ARA VERİLMİŞ
MUNKAZİ BİTMEK
MUNSİFANE İNSAFLI ÖLÇÜDE
MUNTAFİ SÖNME, ORTADAN KALKMA
MUNTAZIR BEKLEYEN, GÖZETLEYEN
MURABAHA KANUNUN BELİRLEDİĞİNDEN FAZLA FAİZ ALINMASI, TEFECİLİK
MURAKABE DENETLEME, KONTROL, GÖZETME
MURİS KAZANDIRAN, VEREN, MİRAS BIRAKAN, ÖLÜMÜYLE, HAKKINDA MİRAS
HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI KİŞİ, MİRAS BIRAKAN.
MURTABİT BAĞLANTILI
MUSADDAK TASDİKLİ, ONAYLI
MUSAKKAF ÜSTÜ TAVANLA ÖRTÜLMÜŞ, TAVANI,DAMI OLAN,
MUSAKKAFAT GELİR GETİREN KAPALI (DAMLI) BİNALAR
MUTAD ALIŞILMIŞ, ADET OLUNMUŞ, NORMAL
MUTALEBE TALEPTE BULUNMA, İSTEMDE BULUNMA
MUTASARRIF TASARRUF EDEN, SANCAKLARIN EN BÜYÜK MÜLKİ
AMİRİ
MUTAVASSIT ARACI, ARACILIK EDEN, VASITA OLAN
MUTAZAMMIN İÇİNE ALAN, ÜSTÜNE ALAN, KEFİL OLAN, ÖDEMEYİ
ÜSTLENEN
MUTAZARRIR ZARAR GÖREN KİMSE
MUTEBER GEÇERLİ, İTİBARLI, HATIRI SAYILIR,
GÜVENİLİR, SAĞLAM
MUTEBERİYET GEÇERLİK, GEÇERLİLİK
MUTLAK MUVAZAA TARAFLARIN GERÇEKTE HERHANGİ BİR MUAMELE YAPMAYI DÜŞÜNMEDİKLERİ
HALDE, SADECE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI YANILTMAK AMACIYLA, ARALARINDA BİR MUAMELE
YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERMELERİ
MUTTALİ ÖĞRENME, HABERDAR OLMA, BİLGİLENME
MUVACEHE YÜZLEŞTİRME, YÜZ YÜZE GELME
MUVAFAKAT UYGUN GÖRME, ONAMA, RAZI OLMA, RIZASI OLMA
MUVAFIK UYGUN, YERİNDE
MUVAKKAT GEÇİCİ, SÜREKSİZ
MUVAZAA DANIŞIKLI İŞLEM
MUVAZENE DENGE
MUZAF İZAFE EDİLMİŞ, BAĞLI, BAĞLANMIŞ, KATILMIŞ, YÖNELİK
MÜBADELE BİR ŞEYİN BAŞKA BİR ŞEYLE DEĞİŞTİRİLMESİ,
DEĞİŞTİRME, DEĞİŞ-TOKUŞ, DEĞİŞİM
MÜBAYAA SATIN ALMA
MÜBAYENET BİRBİRİNE ZIT OLAN ŞEYLER, KAİDELER,
İDDİALAR, HÜKÜMLER ARASINDAKİ GÖRÜNÜŞ
MÜBAYİN ZIT, AYKIRI, TERS
MÜBEYYİN GÖSTERİR
MÜCAVİR KOMŞU OLAN, YANINDA BULUNAN
MÜCBİR ZORLAYICI, ZORLAYAN
MÜCERRED SOYUT, GENEL
MÜCMEL KISA VE ÖZ OLARAK ANLATILMIŞ, AÇIKLANMADIKÇA
NE ANLAMA GELDİĞİ ANLAŞILAMAYAN İBARE
MÜCTEMİAN TOPLUCA, TOPLU OLARAK
MÜDAFİ SAVUNUCU, SAVUNAN
MÜDAHALENİN MEN’İ TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ BİR MALA KARŞI YAPILAN MADDİ ELATMA VEYA
SATAŞMANIN, AYNİ HAKKA DAYANILARAK ÖNLENMESİ.
MÜDDEA DAVACININ DAVA ETTİĞİ ŞEY, DAVA KONUSU
MÜDDEAALEYH DAVALI, HAKKINDA DAVA AÇILAN KİŞİ
MÜDDEABİH DAVA KONUSU
MÜDDEİ DAVACI, İDDİA EDEN KİŞİ
MÜDDEİ ALEYH DAVALI, HAKKINDA DAVA AÇILAN KİŞİ
MÜDDEİ UMUMİ SAVCI
MÜEBBET SONSUZ, SÜRESİZ
MÜECCEL VADELİ, VADEYE BAĞLANMIŞ, ZAMANI HENÜZ GELMEMİŞ
MÜEDDİ TEDİYE EDEN, EDA EDEN, DOĞURAN
MÜESSES KURULMUŞ, KURULU, TESİS EDİLMİŞ
MÜESSİR TESİR EDEN, ETKİLİ, TESİRLİ
MÜEYYİD TEYİD EDEN, DOĞRULAYAN, KUVVETLENDİREN
MÜEYYİDE YAPTIRIM, DESTEK, HUKUK KURALLARININ
UYGULANMASINI SAĞLAMAK VE ZORLAMAK İÇİN YASALARA KONULAN HÜKÜMLER, BİR
KURALIN EMİR VE YASAKLARINA UYULMADIĞI ZAMAN KARŞILAŞILACAK OLAN TEPKİDİR.
MÜFLİS İFLAS EDEN KİŞİ, MAHKEMELERCE İFLASINA KARAR
VERİLEN KİMSEDİR
MÜHÜR BAZI
KİŞİ VE KURUMLARIN, YAPTIKLARI İŞLEMİ VEYA KORUMA ALTINA ALDIKLARI EŞYAYI
BELGELENDİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI KAZILI DAMGA VB. ARAÇ.
MÜKELLEF YÜKÜMLÜ, ÖDEVLİ, GÖREVLİ
MÜKELLEFİYET YÜKÜMLÜLÜK, BİR KİMSEYE VEYA BİR ŞEYE
YÜKLETİLEN YÜKÜM, GÖREV
MÜKTESİP İKTİSAP EDEN, KAZANAN, EDİNEN
MÜLAHAZA DÜŞÜNCE, GÖRÜŞ
MÜLAHAZAT DÜŞÜNCELER
MÜLHAK EVKAF(VAKIF) VAKIF YÖNETİCİLERİ(MÜTEVELLİLER) TARAFINDAN
YÖNETİLEN VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DENETLENEN VAKIFLAR
MÜLKİ ÜLKE İLE İLGİLİ, ÜLKE YÖNETİMİNE İLİŞKİN
MÜLKİYET HAKKI KİŞİYE, KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ SINIRLAR
İÇİNDE, SAHİBİ OLDUĞU MALDAN VE MALIN HUKUKİ VE DOĞAL ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA
VE O MAL ÜZERİNDE TASARRUF ETME YETKİSİ VEREN EGEMENLİK HAKKI.
MÜLTEZEM GEREKLİ GÖRÜLEN, KAYIRILAN
MÜLZEM BAĞLI
MÜMASELET BENZEME, BENZEYİŞ, ANDIRMA
MÜMASİL ÖRNEK, MİSAL, BENZEYEN, ANDIRAN
MÜMELLEK-ÜN-LEH KENDİSİNE BİR ŞEY TEMLİK OLUNAN KİMSE
MÜMELLİK TEMLİK EDEN, MÜLK OLARAK VEREN KİŞİ
MÜMESSİL TEMSİL EDEN, TEMSİLCİ
MÜMEYYİZ SEZGİN, TEMYİZ EDEN, İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA
YETENEĞİNE (TEMYİZ GÜCÜNE) SAHİP KİMSE.
MÜMTAZ ÜSTÜN, AYRICALIKLI, İMTİYAZLI
MÜMTENİ ÇEKİNEN, İMTİNA EDEN, OLAMAZ,
MÜN’AKİT OLMAK BİR
SÖZLEŞMENİN KURULMASI, AKDİN OLUŞMASI, ÜZERİNDE ANLAŞMA YAPILMAK
 ,
MÜNAZAA UYUŞMAZLIK, ÇEKİŞME, ANLAŞMAZLIK
MÜNAZİÜNFİH NİZA KONUSU, UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN ŞEY,
DAVA KONUSU
MÜNBAİS DOĞAN, İLERİ GELEN
MÜNCER SONUÇLANAN, ŞU VEYA BU SONUCA VARAN
MÜNDEMİC İÇİNDE BULUNAN, (İÇİNDE)YATAN
MÜNDERECAT İÇERİK, KAPSAM, İÇİNDEKİLER
MÜNFERİDEN TEK
TEK, AYRI AYRI, TEK BAŞINA
MÜNFESİH İNFİSAH ETMİŞ, BOZULMUŞ, DAĞILMIŞ
MÜNHASIR ..YE
ÖZGÜ, ..YE AYRILMIŞ, ..YE MAHSUS, SINIRLANMIŞ, AYRILMIŞ
MÜNKASEM BÖLÜNMÜŞ
MÜNKATİ KESİLEN, KESİLMİŞ, KESİK, ARALIKLI
MÜNKİR İNKAR
EDEN
MÜNSELİP KAYBETME, KEYBEDEN
MÜNTAKİL İNTİKAL EDEN, GEÇEN
MÜNTEHİ NİHAYET BULAN, SONA EREN, SON, EN SON, BİR ŞEYİ TAMAMLAYAN
MÜRADİF
ANLAM, AYNI ANLAM
MÜRAFAA SÖZLÜ DURUŞMA, GENELLİKLE YARGITAY’DA VEYA
İDARE MAHKEME’LERİNDE YAPILAN DURUŞMAYA VERİLEN AD
MÜRASELAT GÖNDERİLEN ŞEYLER, MEKTUPLAR, YAZIŞMALAR
MÜRETTEP TERTİP EDİLMİŞ, DÜZENLENMİŞ
MÜRTEBİT BAĞLANTILI, İLİŞKİLİ, İLGİLİ
MÜRTEFİ KALDIRMA KALDIRILMIŞ
MÜRTEHİN REHİN ALACAKLISI, İPOTEK HAKKINA SAHİP
MÜRUR HAKKI GEÇİT HAKKI
MÜRURU ZAMAN ZAMAN AŞIMI, BİR DAVANIN AÇILMASI VEYA
HÜKMÜN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KANUNEN BELİRLİ ZAMANIN GEÇMESİ
MÜSAADE İZİN, YARDIM, UYGUN OLMA, SERBESTLİK
MÜSADERE ZORALIM, BİR KİMSENİN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ
BİR MALININ, KENDİ İSTEĞİ OLMAKSIZIN DEVLET TARAFINDAN ELİNDEN ALINMASI
MÜSAMAHA HOŞ GÖRME, GÖZ YUMMA, TOLERANS TANIMA
MÜSAVAT EŞİTLİK
MÜSAVİ EŞİT, EŞ DÜZEYDE, AYNI SEVİYEDE
MÜSECCEL TESCİLLİ, YAZILMIŞ, KAYITLI, DAMGALANMIŞ
MÜSPET EDİM BORÇLUNUN, BELLİ BİR ŞEYİ YAPMAK YA DA VERMEK ŞEKLİNDE OLUMLU
BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ İLE YERİNE GETİRECEĞİ EDİM TÜRÜ
MÜSTACEL İVEDİ, TEZ, HEMEN YAPILMASI GEREKLİ
MÜSTACELEN İVEDİ OLARAK, ACELE OLARAK
MÜSTACELİYET İVEDİLİK, ACİL OLMA HALİ
MÜSTAGALLAT-I MEVKUFE HAYIR KURUMLARINA GEREKLİ GELİRİ SAĞLAMAK
ÜZERE VAKFEDİLMİŞ MALLAR
MÜSTEHAK HAK EDEN
MÜSTEHİK İSTİHKAK SAHİBİ, HAK KAZANMIŞ, HAKETMİŞ,
LAYIK
MÜSTELZİM GEREKTİRİCİ, DOĞURUCU, SONUÇ DOĞURUCU
MÜSTENİDEN DAYANARAK, BİR ŞEYE DAYANARAK, DELİL
GÖSTEREREK
MÜSTESNA AYRIK, İSTİSNA OLAN, KURAL DIŞI
MÜŞA ORTAKLAR ARASINDA BERABERCE KULLANILDIĞI
HALDE PAYLARA AYRILMAMIŞ ŞEY, ORTAK MAL
MÜŞABEHET BENZEYİŞ, BENZEME
MÜŞABİH BENZEYİŞ, BENZEME
MÜŞARÜN-İLEYH ADI GEÇEN, ANILAN, İLİM VE RESMİ MEVKİİ
YÜKSEK OLAN KİMSE
MÜŞKİLAT ZORLUK, GÜÇLÜK
MÜŞTEMİLAT EKLENTİ
MÜŞTERA İŞTİRA EDİLMİŞ, SATIN ALINMIŞ
MÜŞTEREK MÜLKİYET BİRDEN ÇOK KİŞİNİN, KANUN VEYA HUKUKİ İŞLEM NEDENİYLE, BİR MALA,
FİİLEN BÖLÜŞMEDİKLERİ BELİRLİ PAYLAR ORANINDA MALİK OLMALARI.
MÜTALAA GÖRÜŞ, İRDELEME, DÜŞÜNCE
MÜTEADDİT BİRDEN FAZLA, ÇEŞİTLİ
MÜTEAHHİDÜNBİH TAAHÜT EDİLEN,YAPILMASI İSTENİLEN ŞEY
MÜTEAHHİT TAAHHÜT EDEN, YÜKLENİCİ, BELLİ BİR İNŞAATI
(ESERİ) YAPMAYI ÜSTLENEN
MÜTEALLİK İLİŞKİN, BİR ŞEYE DAİR, İLGİLİ
MÜTEAMEL ALIŞILAGELMİŞ
MÜTEBAKİ GERİYE KALAN, ARTAN
MÜTEDAİR DAİR OLAN, İLİŞKİN, DEĞİN
 ,
MÜTEDAVİL ELDEN ELE GEÇEN, DÖNEN, DOLAŞAN, TEDAVÜL
EDEN
MÜTEFERRİ EKLENTİ, EKLENMİŞ, EKLİ, İLİŞKİN, AYNI
KÖKTEN
MÜTEFERRİAT TEFERRUAT, AYRINTI
MÜTEFERRİK DAĞINIK, ÇEŞİTLİ, AYRI AYRI, TÜRLÜ
MÜTEGAYYİB KAYBOLMUŞ, YİTMİŞ
MÜTEHAMMİL TAHAMMÜLLÜ, DAYANIKLI
MÜTEHASSIL DOĞAN, HASIL OLAN, MEYDANA GELEN
MÜTEHAVVİL DEĞİŞKEN, KARARSIZ
MÜTEKABİLİYET KARŞILIKLILIK
MÜTEKABİLİYET ESASI BİR
DEVLETİN, BAŞKA BİR DEVLETİN VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI HUKUKİ VEYA FİİLİ BİR
DAVRANIŞ BİÇİMİNE KARŞILIK, DİĞER DEVLETİN DE AYNI ŞEKİLDE DAVRANMASI.
MÜTEMAYİL EĞİLİMLİ, TARAFLI GÖRÜNEN
MÜTEMERRİD TEMERRÜDE DÜŞEN (KİMSE), YAPMASI GEREKEN BİR
ŞEYİ YAPMAMAKTA DİRENEN
MÜTEMMİM CÜZ TAMAMLAYICI PARÇA, MAHALLİ ÖRF VE ADETE
GÖRE, BİR NESNENİN ESASLI UNSURU OLAN, O NESNE YOK EDİLMEDİKÇE VEYA
PARÇALANMADIKÇA YAHUT NİTELİĞİ BOZULMADIKÇA ONDAN AYRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN
PARÇALAR, O NESNENİN TAMAMLAYICI PARÇASIDIR.
MÜTENAKIS ÇELİŞİK
MÜTENASİP UYGUN, DENK
MÜTERAFİK BERABER BULUNAN, KARIŞIK, BİRLİKTE
MÜTERETTİB SIRALANMIŞ, AİT OLAN, …..ÜSTÜNE DÜŞEN,
GEREKEN, MEYDANA GELEN, DOLAYI, MEYDANA GELEN
MÜTESARLÜLFESAT ÇABUK BOZULAN
MÜTESELSİL ZİNCİRLEME, DAYANIŞMALI, ARDI ARDINA
MÜTESELSİL SORUMLULUK BİRDEN ÇOK KİMSENİN, BİR BORCUN VEYA ZARARIN (TAMAMININ)
ÖDENMESİNDEN, ZİNCİRLEME OLARAK VE TEK BAŞINA SORUMLU OLMASI.
MÜTEVAKKIF BAĞLI
MÜTEVEFFA VEFAT ETMİŞ, MİRAS BIRAKAN
MÜTEVELLİ BİR VAKFIN YÖNETİMİNİN KENDİSİNE VERİLDİĞİ
KİŞİ, VAKIF YÖNETİM KURULU
MÜTEVELLİT DOĞAN, İLERİ GELEN
MÜTTEFİK-UN-ALEYH ÜZERİNE İTTİFAK EDİLMİŞ, ANLAŞMA SAĞLANMIŞ
MÜTTEHAZ VERİLEN, İTTİHAZ OLUNAN, KABUL EDİLEN,
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN
MÜTTEHİT BİRLEŞİK
MÜVEKKİL KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KİŞİ, VEKİL EDEN.
MÜVEZZİ DAĞITICI
MÜZAHERET YARDIM, KORUMA
MÜZAYEDE ARTIRMA, AÇIK ARTIRMA

N

NAFAKA YÜKÜMÜ

BİR
KİMSENİN KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ YOKSULLUĞA DÜŞMÜŞ OLAN YAKINLARINA YARDIM ETMEKLE
YÜKÜMLÜ OLMASIDIR.
NAFIA BAYINDIRLIK İŞLERİ
NAĞAHANİ ANSIZIN
NAHİYE BUCAK, BÖLGE, KENAR, KISIM, ÇEVRE
NAİL OLMAK ERİŞMEK, KAVUŞMAK
NAİPLİK VEKALET
NAKIZ BOZMA, KALDIRMA,
NAM-I MÜSTEAR TAKMA AD, EĞRETİ AD NASB ATAMA, TAYİN ETME,
DİKME, SAPLAMA
NASIB NASBEDEN, DİKEN, TAYİN EDEN, ATAYAN
NAŞİ NEŞET EDEN, İLERİ GELEN, ÖTÜRÜ, DOLAYI,
SEBEBİYLE
NATIK BİLDİREN, BİLDİRİCİ, GÖSTERİCİ, SÖYLEYEN,
KONUŞAN, İDRAK EDEN, DÜŞÜNEN NAZARA ALMAK GÖZ ÖNÜNE ALMAK
NAVLUN DENİZ YOLUYLA YAPILAN TAŞIMA KARŞILIĞINDA ÖDENEN ÜCRET
NAVLUN MUKAVELESİ DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMAK ÜZERE YAPILAN SÖZLEŞMEDİR.
NAZARI DİKKAT GÖZ
ÖNÜNE ALMAK
NEBAT BİTKİ
NEF’İ ÇIKAR İLE İLGİLİ, FAYDACI
NEMA BÜYÜME, GELİŞME, KAZANÇ, KAR, GETİRİ, FAİZ
NESEBEN SOYLA İLGİLİ, SOY BAKIMINDAN
NESEP ANA
BABA İLE ÇOCUKLAR ARASINDAKİ HUKUKİ BAĞ.
NEŞET ETMEK DOĞMAK, İLERİ GELMEK, KAYNAKLANMAK
NEVİ ÇEŞİT, TÜR
NEZ’ SÖKME, KALDIRMA, YOKETME
NEZARET DENETİM, GÖZETİM, BAKANLIK
NEZETMEK KALDIRMAK, AYIRMAK, İLİŞİĞİ KOPARMAK
NISF YARIM, YARI, YARISI
NİDA ÇAĞIRMA, BAĞIRMA, ÜNLEM
NİSAP DERECE, İSTENİLEN HAD, ASIL, ESAS, YETER
SAYI, BİR KURULUN TOPLANABİLMESİ VEYA KARAR ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ SAYIDA
ÜYENİN BİR ARAYA GELMİŞ OLMASI
NİSPİ MUVAZAA YAPILAN ASIL MUAMELENİN ŞARTLARINI YA DA KONUSUNU FARKLI ŞEKİLDE
GÖSTERMELERİ
NİYABET VEKİLLİK,
NİZA İHTİLAF, ÇEKİŞME, UYUŞMAZLIK
NİZAM-NAME TÜZÜK
NİZASIZ VE FASILASIZ UYUŞMAZLIK KONUSU OLMADAN VE HİÇ ARA
VERMEDEN, İHTİLAFSIZ VE ARASIZ
NOKTA-İ NAZAR GÖRÜŞ, BAKIŞ AÇISI
NUKUD NAKİTLER, PARALAR
NÜKUL VAZGEÇME, CAYMA, KAÇINMA
NÜMUNE ÖRNEK

O

OLVECHE

O ŞEKİLDE
ORTA MALLARI YOLLAR, KÖPRÜLER, CAMİLER GİBİ HERKESİN KULLANABİLECEĞİ KAMU
MALLARI.
ORTAK YERLER KAT
MÜLKİYETİNE TABİ ANAGAYRİMENKULÜN, KAT MALİKLERİNCE ORTAKLAŞA KULLANILIP
YARARLANILAN YERLERİ.
OTLAK YAYLAK, KIŞLAK.

Ö

ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

GERÇEK KİŞİLERİN, ÖLÜMÜNDEN SONRA HUKUKİ ETKİ VE HÜKÜMLER
DOĞURMAK ÜZERE YAPMIŞ OLDUĞU HUKUKİ İŞLEM.
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ TARAFLARDAN BİRİNİN, ÖLÜNCEYE DEK BAKMA VE KENDİSİNİ GÖRÜP
GÖZETME KOŞULUYLA, MALVARLIĞINI VEYA BİR KISIM MALLARI ÖBÜRKÜNE GEÇİRME
(İNTİKAL ETTİRME) BORCU ALTINA GİRDİĞİ SÖZLEŞME.
ÖZEL HAKLAR ŞAHISLAR İLE ŞAHISLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HUKUK
KURALLARINDAN,YANİ ÖZEL HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARDIR.
ÖZEL HUKUK KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HUKUK DALI.

P

PAFTA

KADASTROSU YAPILAN YERLERİN ADA VE PARSELLERİNİN, BELLİ
ÖLÇÜLERLE ÇİZİLMİŞ HARİTALARI.
PARSEL İMAR
DÜZENİ BAKIMINDAN BELLİ ÖLÇÜLER GÖZÖNÜNE ALINARAK SINIRLANDIRILMIŞ ARAZİ
PARÇALARINDAN HER BİRİ.
PAYDAŞ BİR
BÜTÜNÜN BELLİ BİR KISMINDAN (PAYDAN) YARARLANAN, HİSSEDAR.
PEDAVRA KÖKNAR VE LADİN AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN,
ÇATI ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANILAN İNCE TAHTA, HARTAMA.

R

RABITA

BAĞLANTI, BAĞ, DÜZEN, TERTİP
RACİ RÜCU EDEN, GERİ DÖNEN, İLGİSİ OLAN
RAHİN REHİN VEREN, REHNEDEN
RAKABE DEVRİ VE DEVİR ALINMASI OLANAKLI BULUNAN
ŞEYİN KENDİSİ, ÖRNEĞİN TARLA,KÖLE GİBİ, MALA(ŞEYE) HAKİM OLABİLME KUDRETİ,
ÇIPLAK MÜLKİYET
RAPT BAĞLAMA, BAĞLANMA, İLİŞTİRME, BAĞLAÇ
RAYİÇ SÜRÜM DEĞERİ, GEÇERLİ OLAN
RAYİÇ DEĞER BİR
İKTİSADİ KIYMETİN, DEĞERLEME GÜNÜNDEKİ NORMAL ALIM-SATIM DEĞERİ, PİYASA
DEĞERİ.
REF ETMEK KALDIRMAK, ÖRNEĞİN İTİRAZIN REF’İ
(KALDIRILMASI)
REFİK ARKADAŞ
REHİN BİR
BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE, ALACAKLARININ TEMİNATI OLMAK ÜZERE VE
PARAYA ÇEVİRTME HAKKIYLA BİRLİKTE ALACAKLI LEHİNE VERİLEN TAŞINIR VEYA
TAŞINMAZ MAL GÜVENCESİ.
REİSİEVVEL BİRİNCİ REİS
RESEN KENDİLİĞİNDEN, HERHANGİ BİR İSTEĞE GEREK
OLMADAN, OTOMATİKMAN
RESİM DEVLET DAİRE VE KURUMLARINDA GÖRÜLEN HİZMET VE YAPILAN
GİDERLERİN KARŞILIĞI OLARAK, SADECE O İŞLE İLGİSİ BULUNAN KİŞİLERDEN ALINAN
BİR GELİR.
RESMİ GAZETE BAŞBAKANLIK TARAFINDAN ÇIKARILAN VE KANUNLARIN, KANUN HÜKMÜNDEKİ
KARARNAMELERİN, TÜZÜKLERİN VE BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN
YAYIMLADIĞI GAZETEDİR.
RESMİ SENET RESMİ BİR MAKAM VE GÖREVLİNİN, USULÜNE GÖRE DÜZENLEDİĞİ VEYA
ONAYLADIĞI BELGE.
RESÜLMAL ANAMAL, SERMAYE
REŞİT ERGİN, RÜŞT YAŞINI DOLDURMUŞ, ONSEKİZ YAŞINI
DOLDURAN VEYA ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAMASINA RAĞMEN EVLENEN VEYA YASAL OLARAK
ERGİNLİĞİNE MAHKEMECE KARAR VERİLEN KİŞİ
RÜCU DÖNME, GERİ DÖNME, CAYMA, SÖZÜNDEN DÖNME,
SÖZÜNÜ GERİ ALMA, BİR ÖDEMEDE BULUNAN KİMSENİN, BU BEDELİ, ASIL ÖDEME YAPMASI
GEREKEN KİŞİDEN İSTEMESİ,
RÜÇHAN ÖNCELİK, ÜSTÜNLÜK, İMTİYAZ
RÜSUM RESİMLER, DEVLET DAİRELERİNDE VE DİĞER KAMU
KURULUŞLARINDA GÖRÜLEN HİZMET VE HARCAMALARIN KARŞILIĞI OLARAK ALINAN
VERGİLER
RUZ-NAME GÜNDEM, YEVMİYE DEFTERİ, TAKVİM
RÜ’YET DAVANIN BAKILMAKTA OLMASI.

S

SADIR OLMAK

ÇIKMAK
SAHİH SIHHATLİ, GERÇEK, DÜZGÜN, DOĞRU, LEGAL,
HUKUKA UYGUN
SAKIT SUSAN, HERHANGİ BİR GÖRÜŞ BİLDİRMEYEN,
DÜŞEN, DÜŞÜCÜ, HÜKÜMSÜZ
SALAHİYET YETKİ, BİR DAVAYA BAKABİLME
SALAHİYETNAME TEMSİLCİYE VERİLEN YETKİYİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA İSPATLAMASI İÇİN
VERİLEN YAZILI BELGEDİR.
SALİF-ÜZ-ZİKR ZİKRİ GEÇEN, BİLDİRİLEN
SALİH ELVERİŞLİ, UYGUN
SANİYEN İKİNCİ OLARAK
SARAHAT AÇIKLIK, NETLİK, SARİHLİK, AYDINLIK
SARFİYAT HARCAMALAR, GİDERLER
SARİ BULAŞAN, BULAŞICI
SATIŞ VAADİ BİR
KİMSENİN, TAŞINMAZ MALINI BİR BAŞKASINA SATMAYI (İLERİDE YAPILACAK SATIM
AKDİNİ) TAAHHÜT ETTİĞİ SÖZLEŞME.
SATIŞ VAADİ BİR
KİMSENİN, TAŞINMAZ MALINI BİR BAŞKASINA SATMAYI (İLERİDE YAPILACAK SATIM
AKDİNİ) TAAHHÜT ETTİĞİ SÖZLEŞME.
SAVCILIK DEVLET ADINA KAMU DAVASINI AÇAN MAKAMDIR.
SAY EMEK, ÇALIŞMA
SEBKETMEK VAKİ OLMAK, YAPILMAK, OLMAK, İLERİ GEÇMEK
SEHİM PAY,
HİSSE
SELB ZORLA ALMA, KALDIRMA, GİDERME
SELEF ÖNCE
GELEN KİMSE
SEMEN SATIŞ PARASI, SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE, SATANA
MAL TESLİMİNE KARŞILIK OLARAK ÖDENECEK PARA
SEMERE BİR MALDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, TABİİ SEMERE
BİR ŞEYİN KENDİSİNDEN OLUŞAN ÜRÜN, MEDENİ
SEMERE
TABİİ OLMAYAN SEMERE, HUKUKİ İŞLEMLERDEN
DOĞAN SEMERE
SENEDAT SENETLER
SENED-İ HAKANİ TAPU SENEDİ
SENEVİ SENELİK, YILLIK
SERDETMEK İLERİ SÜRMEK, ÖNE SÜRMEK, ORTAYA ÇIKMAK,
BELİRTMEK
SEYRAN-GAH GEZME YERİ, DOLAŞMA YERİ
SİGORTA PRİMİ SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACIYA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÜCRETTİR.
SİN YAŞANILAN SÜRE
SİRAYET BULAŞMA, YAYILMA, GEÇME
SİRKAT HIRSIZLIK, ÇALMA, ÇALINMA
SİYANET KORUMA
SİYASİ HAKLAR HERHANGİ BİR BİÇİMDE DEVLETİN YÖNETİMİNE VE SİYASİ KURULUŞLARINA
KATILMAYA YÖNELİK HAKLARDIR
SOSYAL DEVLET FERTLERİN
SOSYAL DURUMLARIYLA İLGİLENEN, ONLARA ASGARİ BİR HAYAT DÜZEYİ SAĞLAMAYI,
SOSYAL ADALETİ VE SOSYAL GÜVENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ ÖDEV BİLEN DEVLETTİR.
SOSYAL İLİŞKİLER ŞAHISLARIN BİRBİRLERİYLE VEYA TOPLUMLA OLAN İLİŞKİLERİDİR.
SOSYAL KURALLAR SOSYAL
İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN DİN, AHLAK, GÖRGÜ VE HUKUK KURALLARIDIR.
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR KİŞİNİN SOSYAL VE EKONOMİK FAALİYETLERİYLE İLGİLİ BULUNAN HAK VE
HÜRRRİYETLERDİR.
SÖZLEŞME İKİ
VEYA DAHA ÇOK KİŞİNİN, ARALARINDA BİR HUKUKİ BAĞ YARATMAK, BU BAĞI
DEĞİŞTİRMEK VEYA ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA, KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN
İRADELERİNİ BEYAN EDEREK YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEM, AKİT.
SÖZLEŞME İKİ
VEYA DAHA ÇOK KİŞİNİN, ARALARINDA BİR HUKUKİ BAĞ YARATMAK, BU BAĞI
DEĞİŞTİRMEK VEYA ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA, KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN
İRADELERİNİ BEYAN EDEREK YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEM, AKİT.
SÖZLEŞMEDEN DÖNME TARAFLARDAN BİRİNİN, MEVCUT SÖZLEŞMEDEN CAYMASI, SÖZLEŞMEDEN
RÜCU.
SUDUR VERİLEN , ÇIKAN
SUİNİYET KÖTÜNİYET
SUKUT DÜŞME, DÜŞÜŞ
SURETİ MAHSUSA ÖZEL
OLARAK, ÖZELLİKLE, BELLİ AMAÇLA
SURETİ MÜMTAZE ÖNCELİKLİ
SUVERİ MÜSADDAKA ONANMIŞ ÖRNEK
SÜBUT SABİT OLMA, GERÇEKLEŞME, İSPATLAMA,
İSPATLANMA, KANITLAMA
SÜKNA OTURMA YERİ, OTURULACAK YER, KONUT
SÜKNA HAKKI BİR EVDE VEYA EVİN BİR BÖLÜMÜNDE OTURMA
HAKKI VEREN KİŞİYE BAĞLI BİR İRTİFAK HAKKI, OTURMA HAKKI, BİR EVDE VEYA EVİN
BİR BÖLÜMÜNDE OTURMA İMKANI VEREN BİR İRTİFAK HAKKI.
SÜLÜSAN ÜÇTE İKİ
SÜREKLİ EDİM BORÇLUYU BELLİ BİR SÜRE, BELLİ DAVRANIŞ YA DA DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
İLE BAĞLI BULUNMAKLA YÜKÜMLÜ KILAN EDİM
SÜRELİ İCAP BİR
KİMSENİN, BELLİ BİR SÜRE BAĞLI OLMAK NİYETİ İLE BEYAN ETTİĞİ İCAP.
SÜRESİZ İCAP KABUL HABERİNİN KENDİSİNE ULAŞMASI İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ
BİR SÜRE TAYİN ETMEDİĞİ İCAP

Ş

ŞAGİL

MEŞGUL EDEN, MEŞGUL OLMAYI GEREKTİREN, İŞGAL
EDEN, BİR MÜLKTE OTURAN
ŞAHADET TANIKLIK
ŞAHBENDER KONSOLOS
ŞAHSİ EDİM BORÇLUNUN BİZZAT BEDENİ YA DA FİKRİ GÜCÜ YA DA YETENEĞİ İLE İCRA
EDECEĞİ EDİM TÜRÜ
ŞAHSİ HAKLAR AYNİ
HAKLARIN AKSİNE, HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEYEN HAKLAR, KİŞİSEL HAKLAR.
ŞAHSİYET HAKLARI ŞAHISLARIN MADDİ,MANEVİ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ MUTLAK
HAKTIR.
ŞAHSI AHAR (AHER) BAŞKASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ŞAMİL İÇİNE ALAN, KAPSAYAN, ÇEVRELEYEN
ŞAMİL OLMAK KAPSAMAK, İÇİNE ALMAK
ŞARİH ŞERHÇİ, ŞERH EDEN, BİR KONUYU AYRINTILARIYLA
AÇIKLAYAN
ŞAYİ PAY, HİSSE
ŞAYİ HİSSE ORTAK (MÜŞTEREK) MÜLKİYETTE, ORTAKLARDAN
HERBİRİNE AİT PAY
ŞAYİAN ORTAKLAŞA
ŞEFİ ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI BULUNAN KİŞİ, ÖNALIMCI
ŞERAİT ŞARTLAR, KOŞULLAR
ŞERH KİŞİSEL HAKLARIN, DEVİR SINIRLAMALARININ VE
GEÇİCİ TESCİLİN, TAPU SİCİLİNE YAZILMASINI GÖSTEREN TERİM
ŞERİK ORTAK, İŞTİRAKÇİ
ŞERH ŞAHSİ HAKLARI, TEMLİK (DEVİR) SINIRLAMALARINI VE GEÇİCİ TESCİLLERİ
TAPU KÜTÜĞÜNDE BELİRTEN YAZILARIN (KAYITLARIN) GENEL ADI.
ŞİBH (ŞİBİH) BENZER, BENZEME, BENZEYİŞ
ŞİFAHİ BEYAN SÖZLÜ AÇIKLAMA
ŞUFA ÖNALIM, ÖNCELİKLİ ALIM
ŞUFA HAKKI ÖNALIM HAKKI, MÜKELLEFİN, HAKKIN KONUSU OLAN
ŞEYİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI DURUMUNDA, HAK SAHİBİNE TEK TARAFLI BİR İRADE
BEYANI İLE SATILAN ŞEYİN MÜLKİYETİNİN KARARLAŞTIRILAN BEDEL KARŞILIĞINDA
ÖNCELİKLE KENDİSİNE DEVRİNİ İSTEME YETKİSİNİ VEREN HAKTIR, YENİLİK DOĞURAN
HAKLARDANDIR.
ŞUHUT ŞAHİTLER
ŞÜMUL KAPSAM, İÇİNE ALMA, KAPSAMA
ŞÜYU PAYDAŞLIK, HİSSEDARLIK

T

TAADDÜD

BİRDEN ÇOK
TAAHHÜTNAME KİŞİNİN KENDİ AD VE HESABINA, BİR GERÇEK KİŞİ VEYA TÜZEL KİŞİYE
KARŞI, SÖZLEŞMELİ YA DA SÖZLEŞMESİZ OLARAK, BİR İŞİN YAPILMASINI VEYA BİR
ŞEYİN TESLİMİNİ ÜSTLENDİĞİNİ GÖSTERİR BELGE.
TAALLUK İLİŞİĞİ OLMA, ASILMA, İLGİ
TAAYYÜN TAYİN OLUNMA, BELLİ OLMA, BELİRME
TABİYET KİŞİ
VEYA ŞEYLERİ DEVLETE BAĞLAYAN SİYASİ VE HUKUKİ BAĞ, VATANDAŞLIK. YURTTAŞLIK,
BAĞIMSIZLIK
TACİR TİCARETLE UĞRAŞAN, BİR TİCARİ İŞLETMEYİ
KISMEN DAHİ OLSA KENDİ ADINA İŞLETEN KİMSEDİR.
TADAT SAYMA, SAYILMA, SAYIM
TADİL DEĞİŞTİRME, DEĞİŞİKLİK
TAĞYİR BAŞKALAŞTIRMA, DEĞİŞTİRME, BOZMA TAHAKKUK
GERÇEKLEŞTİRME, GERÇEKLEŞME
TAHADDÜS ORTAYA ÇIKMAK
TAHASSUL HASIL OLMA, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKMA
TAHAVVÜL DEĞİŞME, DÖNME
TAHDİDAT SINIRLAMALAR, KISINTILAR
TAHFİF HAFİFLETME, AZALTMA
TAHKİKAT SORUŞTURMA
TAHLİF YEMİN
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ KİRACININ, KİRALANANI BELLİ BİR TARİHTE BOŞALTACAĞINA İLİŞKİN
YAPTIĞI YAZILI İRADE BEYANI.
TAHLİYE BOŞALTMA, SALIVERME, SERBEST BIRAKMA.
TAHRİR YAZIM
TAHSİN BEĞENME
TAHSİS EMRİNE VERME, ÖZGÜLEME.
TAHŞİYE ÇIKINTI YAPMAK
TAKAS VADESİ GELMİŞ, AYNI CİNSTEN VE KARŞILIKLI İKİ ALACAĞIN BİRBİRİNE
SAYIŞILMASI.
TAKSİM ORTAK MÜLKİYETTE BULUNAN BİR MALIN, ORTAKLAR ARASINDA YAPILAN
BİR SÖZLEŞMEYLE VEYA DAVA AÇMAK SURETİYLE BÖLÜŞTÜRÜLMESİ.
TAKYİT KISITLAMA
TA’LIK GECİKTİRME, ASKIDA BIRAKILMA
TAHMİL YÜKLEME
TAHRİP HARABETME, YIKMA, KIRMA, BOZMA
TAHRİR YAZMA, YAZIM
TAHRİREN YAZILI OLARAK
TAHT ALT, AŞAĞI
TAHTANİ BİNANIN ALT KISMI
TAHTANİ FEVKANİ ALTLI ÜSTLÜ
TAHVİL DEĞİŞTİRME, DEĞİŞTİRİLME, BORÇ SENEDİ
TAHVİLAT TAHVİLLER
TAKADDÜM ÖNCE
GELME, ÖNDE GELME
TAKARRÜR ETMEK KARARLAŞMAK, KARARLAŞTIRMAK, İSTİKRAR KAZANAN KARARLAR
TAKRİR ÖNERGE, ANLATMA, ANLATIŞ, TAPUDA MALINI
SATTIĞINI VEYA İPOTEK ETTİĞİNİ SÖYLEME
TAKRİR ETMEK SAĞLAMLAŞTIRMAK
TAKSİR İRADİ OLARAK İŞLENEN BİR İCRA YA DA İHMAL EYLEMİNDEN, FAİL
TARAFINDAN İSTENMEMİŞ OLMALARINA RAĞMEN, KANUNUN CEZALANDIRDIĞI SONUÇLARIN
MEYDANA GELMESİ HALİ
TAKYİT SINIRLAMA, KAYITLAMA, ŞARTA BAĞLAMA,
KISITLAMA
TALAK İSLAM
HUKUKUNDA BOŞANMA
TALİMATNAME YÖNETMELİK
TAPUYU MİSİL TARAFSIZ BİLİRKİŞİNİN BELİRTECEĞİ TAPU,
BEDEL, DEĞER BAHA
TARİK YOL, YÖNTEM
TARİK TERKEDEN, BIRAKAN
TARİKİ AMM HERKESİN GEÇEBİLMESİ İÇİN BIRAKILAN YOL, KAMUNUN YARARLANDIĞI
YOL,
TASARRUF BİR
ŞEYDEN YARARLANABİLME VE O ŞEY ÜZERİNDE FİİLİ VEYA HUKUKİ İŞLEM YAPABİLME
GÜCÜ.
TASHİH DÜZELTME, RESMİ BİR KÜTÜĞÜN, BİR HUKUKİ
İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ
TASNİF DÜZEN
TASRİH ETMEK AÇIKLAMAK, BELİRTMEK
TASVİB DOĞRU BULMA, UYGUN GÖRME, ONAYLAMA
TATBİKA MEDAR İMZA UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA
TATHİR TEMİZLEME
TAVASSUT ARACILIK, ARA BULMA, ARACI OLMA
TAVAZZUH AYDINLANMA
TAVZİH AÇIKLAMA
TAVZİF GÖREVLENDİRME
TAZAMMUN ETMEK ÖNGÖRMEK, SONUCU DOĞURMAK, İÇİNE ALMAK,
KAPSAMAK
TAZMİNAT MADDİ VEYA MANEVİ ZARARA KARŞILIK ÖDENEN BEDEL, ZARAR
ÖDENCESİ,HUKUKA AYKIRI OLARAK BAŞKALARINA VERİLEN ZARARLARIN ÖDETİLMESİ
BİÇİMİNDE MÜEYYİDEDİR.
TEADÜL BERABERLİK, DENKLİK, BİRBİRİNE DENK GELME
TEAHHUR(TEEHHÜR) GECİKME, TEMERRÜT
TEAMÜL ÖRF VE ADET, ÖTEDEN BERİ OLAGELEN, İNSANLAR
ARASINDA YAPILAGELEN BELLİ BİR DAVRANIŞ.
TEATİ KARŞILIKLI GÖNDERME
TEBAA UYRUK, BİR DEVLETİN HÜKMÜ ALTINDA BULUNAN
KİMSELER
TEBADÜR AKLA GELME, HATIRLANMA
TEBARÜZ ETTİRME BELİRTME, ORTAYA KOYMA
TEBDİL DEĞİŞME, DEĞİŞTİRİLME
TEBEDDÜL DEĞİŞİKLİK
TEBELLÜĞ BİR TEBLİĞİ ALMA, TEBLİĞ EDİLEN BİR YAZIYI
İMZA İLE TESLİM ALMA
TEBELLÜR NETLEŞME, NET OLARAK ORTAYA ÇIKMA,
AYDINLANMA
TEBEYYÜN ETMEK SAPTANMAK , ORTAYA ÇIKMAK, AYDINLANMAK
TEBLİGAT BİR
HUKUKİ İŞLEMİN YETKİLİ MAKAMCA, İLGİLİ KİŞİNİN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE,
KANUN VE USULE UYGUN OLARAK YAZI VEYA İLANLA BİLDİRİLMESİ.
TECDİT YENİLEME, TAZELEME, AÇIKÇA ANLAŞILACAK
ŞEKİLDE ÖNCEKİ BORCUN, YENİ BİR BORÇ KURARAK ORTADAN KALDIRILMASI, YENİLEME.
TECEZZİ BÖLÜNME, DOĞRANMA
TECVİZ CEZA VERME, CAİZ GÖRME
TEDABİR TEDBİRLER ÖNLEMLER
TEDARİK SAĞLAMA, TEMİN ETME
TEDAVÜL SÜRÜM, ELDEN ELE GEZME, DOLAŞMA, KULLANILMA
TEDİP HAKKI ANA
BABALARA TANINMIŞ ÇOCUĞA ÖĞÜT VERMEK, İHTİRADA BULUNMAK
TEBDİL DEĞİŞTİRMEK
TEBEDDÜL DEĞİŞİKLİKLER
TEBEYYÜN ORTAYA ÇIKMAK
TEDİYE ÖDEME, BİR BORCUN ÖDENMESİ
TEDRİCEN AZAR AZAR, YAVAŞ YAVAŞ, AŞAMALI OLARAK
TEDVİN HUKUKU BİRLEŞTİRMEK AMACIYLA,HUKUKUN BİR
DALI İLE İLGİLİ YASA HALİNDE KURALLAR KOYMA
TEEHHÜR GECİKME, SONRAYA KALMA
TEEMMÜL DÜŞÜNÜP TAŞINMA, ETRAFLICA DÜŞÜNME
TEESSÜS KURULUŞ, KURULMA, YAPILMA, YAPILANMA
TEFEHHÜM ANLAMAK, AKIL ERDİRMEK
TEFERRUAT AYRINTI, BÖLGESEL TÖREYE (ÖRFE) VEYA MALİKİN
AÇIK İSTEĞİNE GÖRE, BİR ŞEYİN İŞLETİLMESİ VEYA KORUNMASI VEYA ONDAN
YARARLANILMASI İÇİN SÜREKLİ OLARAK ONA TAHSİS OLUNAN VE KULLANIŞTA O ŞEYE
BAĞLI KILINAN YADA TAKILAN VEYA ONUNLA BİRLEŞTİRİLEN TAŞINIR MALLAR, ASIL
ŞEYİN TEFERRUATIDIR.
TEFERRUĞ SATIN ALANIN ALDIĞI MÜLKÜN FERAĞ İŞLEMİNİ
YAPTIRMASI, TAPU KAYDINI KENDİ ÜZERİNE ÇEVİRME
TEFFİZ BKZ. TEFVİZ
TEFHİM VERİLMİŞ OLAN KARARIN VEYA HÜKMÜN,DURUŞMADA
HAZIR BULUNAN TARAFLARA YARGIÇ TARAFINDAN SÖZLE BİLDİRİLMESİ
TEFRİŞAT DÖŞEME ARAÇLARI, BİR YERİ DÖŞEMEK İÇİN
KULLANILAN EŞYA
TEFVİZ İHALE, SİPARİŞ ETME, HAVALE ETME, DAĞITIM,
ISMARLAMA, BİR TAŞINMAZI BELLİ BEDEL KARŞILIĞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÜZERİNDE
BIRAKMA
TEHALÜF YARGICIN İKİ TARAFA DA YEMİN VERMESİ,
BİRBİRİNE ZIT OLMA
TEHİR ERTELEME ARA
VERME
TEK TARAFLI İRADE BEYANI HUKUKİ BİR İLİŞKİDE TARAFLARDAN BİRİNİN, O İLİŞKİ BAKIMINDAN
HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAYA YETECEK ŞEKİLDE İRADESİNİ AÇIKLAMASI.
TEKABÜL ETMEK KARŞILAMAK, KARŞILIK OLMAK
TEKAÜD EMEKLİLİK
TEKAYÜD BİRBİRİNE HİLE YAPMA
TEKEFFÜL BİRİNE KEFİL OLMA, KEFALET VERME, GARANTİ
ETME
TEKEMMÜL TAMAMLANMA, OLGUNLAŞMA
TEKEVVÜN ETME YARATILMA, MEYDANA GELME
TELAFİ ZARARI KARŞILAMA, GİDERME, EKSİKLİĞİ GİDERME
TELAHUK BİRBİRİNE KATILMA, YARIŞMA, HAKLARIN YARIŞMASI
TELHİS HÜLASA ETME, ÖZETLEME, ÖZET
TELİF YAZMA, UZLAŞTIRMA
TELİF HAKLARI FİKİR ÜRÜNÜ ESERLER ÜZERİNDE YARATICISININ SAHİP BULUNDUĞU
HAKTIR.
TELVİS ETMEK KİRLETMEK
TEMADİ SÜRÜP GİTME, SÜREGELME, DEVAMEDEGELME, SÜRME, UZAMA
TEMELLÜK MÜLK EDİNME, KENDİNE MAL ETME, SAHİP OLMA,
SAHİPLENME, DEVRALMA
TEMERRÜD DİRENME, BORCUN İFASINDA GECİKME, BİR
YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE OLUŞAN GECİKME, DİRENME
TEMETTÜ KAR,
KAZANÇ PAYI, YARAR
TEMİNAT BELLİ
BİR HUKUKSAL DURUMU (GENELLİKLE BORCUN ÖDENMESİNİ) SAĞLAMAK İÇİN VERİLEN
GARANTİ.
TEMİNAT AKÇESİ BİR
SÖZLEŞMENİN KURULMASI İÇİN TARAFLARDAN BİRİNİN DİĞERİNE VERMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE
BULUNDUĞU PARA
TEMLİK DEVİR
TEMLİK BİR
MALIN VEYA HAKKIN, BİR HUKUKİ İŞLEMLE BAŞKASINA DEVREDİLMESİ, MÜLKİYETİN
NAKLİ.
TEMYİZ KUDRETİ İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA VE MAKUL BİÇİMDE DAVRANIŞTA BULUNMA
YETENEĞİ.
TENAKÜZ ÇELİŞKİ
TENBİH UYARMA, UYARI
TENEZZÜL İNME, ALÇALMA, DÜŞME, KENDİNE AYKIRI GELEN BİR İŞİ VEYA DURUMU
KABUL ETME
TENKİS İNDİRME, AZALTMA, EKSİLTME
TENMİYE NEMALANDIRMA, ARTIRMA, İŞLETME
TENSİP UYGUN GÖRME
TENVİRAT AYDINLATMA, IŞIKLANDIRMA
TENZİL İNDİRTME, AZALTMA
TERAKÜM BİRİKME, BİRİKTİRME
TERCİHE ŞAYAN ÜSTÜN TUTULAN, YEĞLENEN, TERCİH EDİLEN
TEREKE (TERİKE) MİRAS BIRAKANIN MİRASÇILARINA GEÇEN KALITI, KALIT, MİRASÇILARA
KALAN MALVARLIĞI
TEREKKÜP ETMEK OLUŞMAK
TERESSÜBAT TORTULANMALAR, DİBE ÇÖKMELER, DURULMALAR
TERETTÜP ETMEK DÜŞMEK, DOĞMAK, AİT OLMAK, SIRASI GELMEK, GEREKTİRMEK
TERHİN REHİN OLARAK VERME, EMANET BIRAKMA
TERKİN SİLME, ÇİZME, RESMİ KÜTÜK VEYA DEFTERDE
YAZILI BULUNAN BİR KONUNUN (ŞERHİN) ÇİZİLMESİ
TERMİM TAMİR ETME, ONARMA, DÜZELTME, İYİLEŞTİRME
TERSİMAT RESMETMELER,
RESMİNİ YAPMALAR, ÇİZMELER
TERTİP SIRA, DÜZEN, DÜZENLEME
TESAHUB SAHİP ÇIKMA, KORUMA
TESCİL RESMİ KÜTÜK VEYA DEFTERLERE BİR KONUNUN (HAKKIN) YAZILMASI,
KAYIT DÜŞÜLMESİ.
TESELLÜM TESLİM ALMA
TESMİYE AD KOYMA, İSİMLENDİRME, BELİRLEME
TESVİYE SONUCA BAĞLAMA, ÇÖZÜMLEME, GEREĞİNİ YAPMA,
SEVİYE, DÜZDÜZELTME
TEŞEVVÜŞ KARIŞIKLIK, KARGAŞALIK
TEŞMİL KAPSAMINA ALMA, YAYMA
TEVAKKUF BAĞLI OLMA, DURMA
TEVARÜS BİR KİMSEDEN MİRAS KALMA, MİRASA KONMA,
KALITIM YOLUYLA BİRİNDEN DİĞERİNE GEÇME
TEVDİ ETMEK VERMEK, BIRAKMAK, SUNMAK
TEVECCÜH YÖNELME, YAKINLIK DUYMA, SEVGİ
TEVELLÜT DOĞUM, DOĞMA
TEVESSÜL ETMEK BAŞVURMAK, KALKIŞMAK, GİRİŞMEK
TEVFİK UYDURMA, UYGUNLAŞTIRMA
TEVFİKAN UYARINCA, (ONA) GÖRE
TEVHİD BİRLEŞTİRME
TEVKİF TUTUKLAMA
TEVKİL VEKİL OLARAK TAYİN EDİLMİŞ KİMSENİN, VEKİLLİK YETKİSİNİ BİR
BAŞKASINA DEVRETMESİ.
TEVLİT ETMEK DOĞURMAK
TEVLİYET VAKFIN İŞLERİNİ YÖNETMEK
TEVLİYET DAVASI MÜTEVELLİLİK DAVASI, VAKFIN İŞLERİNE BAKMA GÖREVİYLE İLGİLİ DAVA
TEVSİ GENİŞLEME
TEVSİK BELGELENDİRME
TEVZİ DAĞITMA
TEZAYÜD ARTIŞ, ÇOĞALMA
TEZKERE-İ SAMİYYE SADRAZAMLIK MAKAMINDAN YAZILAN TEZKERE
TEZYİNAT SÜSLEMELER
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞÇİ
SENDİKALARI İLE İŞVEREN VEYA İŞVEREN SENDİKALARI ARASINDA YAPILAN VE İŞ
ŞARTLARINI, TARAFLARIN HAK VE BORÇLARINI DÜZENLEYEN YAZILI BİR ANLAŞMADIR.
TRAMPA BİR
MALIN BAŞKA BİR MALLA VEYA BİR HAKKIN BAŞKA BİR HAKLA DEĞİŞTİRİLMESİNİ KONU
ALAN SÖZLEŞME.
TÜZEL KİŞİ KENDİSİNİ OLUŞTURAN GERÇEK KİŞİLERİN ÜZERİNDE VE ONLARDAN
BAĞIMSIZ BİR VARLIĞI VE BELİRLİ BİR AMACI BULUNAN.
TÜZÜK BİR
KANUNUN UYGULAMASINI GÖSTERMEK VEYA KANUNUN EMRETTİĞİ İŞLERİ BELİRTMEK ÜZERE,
KANUNLARA AYKIRI OLMAMAK ŞARTIYLA VE DANIŞTAYIN İNCELEMESİNDEN GEÇİRTİLEREK
BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ÇIKARTILAN YAZILI HUKUK KURALLARIDIR.

U

UHDE

GÖREV, BİRİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU İŞ,
BİR İŞİN YAPILACAĞINA SÖZ VERME
UHDESİNDE ÜZERİNDE, SORUMLULUĞUNDA
ULAK HABERCİ, HABER GÖTÜRÜCÜ
UMRAN BAYINDIR
UMRANİ BAYINDIRLIKLA İLGİLİ, İMARLI HALE GETİRME
UMUR İŞLER
URUP ARŞININ SEKİZDE BİRİ
UYRUKLUK ŞAHISLARI VEYA ŞEYLERİ DEVLETE BAĞLAYAN HUKUKİ VE SİYASİ BAĞDIR.
UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLI HALİHAZIR HARİTALAR ÜZERİNDE, VARSA KADASTRAL DURUMU
İŞLENMİŞ OLARAK, NAZIM İMAR PLAN ESASLARINA GÖRE ÇİZİLEN VE ÇEŞİTLİ
BÖLGELERİN YAPI ADALARINI, BUNLARIN YOĞUNLUK VE DÜZENİ, YOLLARI VE UYGULAMA
İÇİN GEREKLİ İMAR UYGULAMA PLANLARINA ESAS OLACAK UYGULAMA ETAPLARINI VE
DİĞER BİLGİLERİ AYRINTILARIYLA GÖSTEREN PLAN
UZATILMIŞ MAL ORTAKLIĞI EVLİLİK BİRLİĞİNİN, EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜYLE SON BULMASI
HALİNDE, SAĞ KALAN EŞİN, ÖLEN EŞİN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DEVAM ETTİRDİĞİ MAL
ORTAKLIĞI REJİMİ.

Ü

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

BİR
SÖZLEŞMENİN, DAVANIN VEYA İCRA TAKİBİNİN TARAFLARINDAN OLMAYAN KİŞİ.
ÜST HAKKI TAŞINMAZ MALİKİNİN, BİR BAŞKASINA, ARSASININ ÜSTÜNDE YA DA
ALTINDA İNŞAAT YAPMA VEYA MEVCUT İNŞAATI KORUMA (ONA SAHİP OLMA) YETKİSİ
VERDİĞİ İRTİFAK HAKKI.

V

VABESTE

BAĞLI
VAKFİYE VAKFEDENİN VAKFA İLİŞKİN BİLDİRİMİNİ VE
HAKİMİN TESCİLİNİ KAPSAYAN BELGE
VAKIF TESİS, BAŞLI BAŞINA BİR VARLIĞI BULUNMAK
ÜZERE BİR MALIN BELİRLİ AMACA TAHSİSİ
VARAKA BELGE, YAZILI KAĞIT
VARANT REHİN SENEDİ, UMUMİ MAĞAZAYA TEVDİ EDİLEN
MALLARA VE TAHILA İLİŞKİN REHİN HAKKINI GÖSTEREN VE BU MALLAR ÜZERİNDE
HERHANGİ BİR ALACAKLI YARARINA BU HAKKIN YARATILMASINI SAĞLAYAN SENET
VARİD GELEN, VASIL OLAN, GERÇEK OLAN, VAROLAN
VARİDAT GELİRLER, DEVLET(KAMU)GELİRLERİ
VARİS MİRASÇI
VASIL OLMAK ULAŞMAK, ERİŞMEK
VASİ KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ DURUMLARDA, KÜÇÜK VEYA KISITLI KİŞİLERİN
HAKLARINI KORUMAK ÜZERE MAHKEME TARAFINDAN ATANAN KANUNİ TEMSİLCİ.
VATANDAŞLIK BİR
HAKİKİ ŞAHSI BİR DEVLETE BAĞLAYAN HUKUKİ BAĞDIR.
VAZ’ KOYMA, KONULMA (YÜRÜRLÜĞE KOYMA)
VAZIYED ETME BİR
ŞEYE VEYA BİR İŞE EL KOYMA
VAZİYET DURUM, HAL
VECİBE BORÇ
VEÇHİLE (BU) YÖNDEN, BÖYLECE, UYARINCA
VEDİA SAKLAMA
VEFA HAKKI HAK
SAHİBİNE, SATTIĞI ŞEYİN MÜLKİYETİNİN KARARLAŞTIRILAN BEDEL KARŞILIĞINDA
TEKRAR KENDİSİNE DEVRİNİ, TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE İSTEME YETKİSİ VEREN
HAK
VEHLE ÖNCESİ, BAŞ TARAFI, DAKİKA, AN
VEHLE-İ ULA İLK
BAŞLANGIÇ, BİRDENBİRE
VEKALET SÖZLEŞMESİ KİŞİNİN, BEDELLİ VEYA BEDELSİZ OLARAK, BİR İŞİ YÜRÜTMEYİ VEYA
YERİNE GETİRMEYİ BAŞKASI ADINA ÜSTLENDİĞİ SÖZLEŞME.
VEKİL VEKALET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ, MÜVEKKİL TARAFINDAN VE ONUN ADINA
İŞLEM YAPMAKLA YETKİLENDİRİLEN KİŞİ.
VELAYET ANA
VE/VEYA BABANIN, REŞİT OLMAMIŞ ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ (KANUNDAN DOĞAN) EĞİTİM
VE TERBİYE HAK VE YETKİSİ.
VELEV OLSA BİLE, HATTA, İSTER, İSTERSE
VELİ VELAYET HAKKINA SAHİP BULUNAN ANA VE/VEYA BABA.
VERESE MİRASÇILAR
VERGİDE ADALET İLKESİ HERKESİN MALİ GÜCÜNE GÖRE VERGİYE TABİ TUTULMASIDIR
VESAYET KÜÇÜK VEYA KISITLILARIN HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA ÖZEL HUKUK
TARAFINDAN DÜZENLENEN VE BİR KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNİ TAŞIYAN KURUM.
VESAİT VASITALAR, ARAÇLAR
VEZAİF VAZİFELER, GÖREVLER
VİCAHİ YÜZE KARŞI, TARAFIN YÜZÜNE KARŞI
VİKAYE KORUMA
VUKU BULMAK OLMAK, OLUŞMAK, MEYDANA GELMEK
VÜCUT BULMAK DOĞMAK, YAPILMIŞ OLMA

Y

YABANCI

BİR
DEVLETİN ÜLKESİNDE OTURAN VE O DEVLETİN UYRUĞUNU İDDİA ETMEK HAKKI OLMAYAN
KİMSELERDİR.
YALAMUK ÇAM AĞACININ REÇİNELİ KABUĞU, SOYMUK
YAPI (İMAR HUKUKUNDA) KARADA VE SUDA, SÜREKLİ
VEYA GEÇİCİ, RESMİ VEYA ÖZEL YERALTI VE YERÜSTÜ İNŞAATI İLE BUNLARIN İLAVE,
DEĞİŞİKLİK VE TAMİRLERİNİ İÇİNE ALAN SABİT VE HAREKETLİ TESİSLER
YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ BİR
YAPIYI YAPANLARIN, O YAPIDAN DOĞAN ALACAKLARINI TEMİNAT ALTINA ALMAK İÇİN
KOYDURDUKLARI GAYRİMENKUL REHNİ
YAPI KULLANMA İZNİ İSKAN BELGESİ
YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU BİR BİNANIN VEYA DİĞER YAPI ESERİ MALİKİNİN,
BUNLARIN ÇÜRÜK YAPILMASINDAN VEYA KORUNMASINDAKİ KUSURUNDAN DOLAYI SORUMLU
TUTULMASI
YAPI RUHSATI İNŞAAT İZNİ, İNŞAAT RUHSATI
YARGI HUKUK KURALLARININ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELERCE BELLİ BİR
OLAYA UYGULANMASIDIR.
YAYLA ÇEVRESİ DİK BAYIRLARLA ÇEVRİLİ, DÜZ VE
YÜKSEK YER, GENELLİKLE YÜKSEK PLATOLARDA YER ALAN, İNSANLARIN SERİNLEMEK VE
HAYVANLARINI OTLATMAK İÇİN YAZ AYLARINDA GİDİP KALDIKLARI YER
YAYLAK BİR
VEYA BİRKAÇ KÖY YA DA BELDEYE, AYRI AYRI VEYA ORTAK OLARAK, YAZ MEVSİMİNİ
GEÇİRMELERİ VE HAYVANLARINI OTLATMALARI İÇİN TAHSİS EDİLEN VEYA ÖTEDEN BERİ
BU AMAÇLA KULLANILAGELEN ARAZİ. HAYVANLARIN YAYILIP OTLAMASINA UYGUN YER,
OTLAK
YED EL ,ELİNDE BULUNDURMA
YED’İ İSTİRDAT MAL
ÜZERİNDEKİ YİTİRLMİŞ EGEMENLİĞİ, TASARRUF GÜCÜNÜ GERİ ALMAK, YENİDEN ELE
GEÇİRMEK
YEDİEMİN UYUŞMAZLIK KONUSU ŞEYİN SAKLANMASI VE
İDARESİ KENDİSİNE VERİLEN KİŞİ, GÜVENİLİR KİŞİ, YEDİADL
YEKUN TOPLAM
YENİ ARAZİ TEŞEKKÜLÜ KİMSENİN MÜLKİYETİNDE OLMAYAN YERLERDE BİRİKME, DOLMA, KAYMA YA
DA KAMUNUN MALI OLAN AKARSULARIN YATAK VEYA SEVİYELERİNİN DEĞİŞMESİ GİBİ
OLAYLARLA OLUŞAN TOPRAK PARÇASI.
YENİDEN DEĞERLEME VERGİ MATRAHININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ EKONOMİK KIYMETLERİN
TAKDİR VE TESPİTİ, PARANIN DEĞER KAYBI GÖZÖNÜNE ALINARAK, BİLANÇOLARDAKİ
STOKLAR, SABİT VARLIKLAR GİBİ KALEMLERDE DÜZELTMELER YAPILMASI.
YERLEŞME ALANI İMAR
PLANI SINIRI İÇİNDEKİ YERLEŞİK VE GELİŞME ALANLARININ TÜMÜ
YEŞİL ALAN ŞEHİR İMAR PLANLARINDA TOPLUMUN YARARLANMASI
İÇİN AYRILAN VE ÜZERİNDE İNŞAAT YAPILMASI MÜMKÜN OLMAYAN VE İLERİDE VEYA
ŞİMDİDEN PARK, ÇOCUK PARKI VB. HİZMET ALANI OLARAK AYRILMIŞ ALAN
YÖNETİM PLANI KAT
MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİNİ DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER
İÇEREN VE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN SÖZLEŞME

Z

ZABIT DEFTERİ

ESKİ
HUKUKTA, TAPU SİCİLİ GİBİ KULLANILAN DEFTER.
ZABITNAME TUTANAK
ZAHİRE YİYECEK, GEREKTİĞİ ZAMAN HARCANMAK ÜZERE
AMBARDA SAKLANAN HUBUBAT
ZAHİRİ GÖRÜNEN, GÖRÜNÜŞTE
ZAİL ZEVAL BULMA, BİTME
ZAMANAŞIMI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN VE BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA GEÇMEKLE, BİR
HAKKIN KAZANILMASINI, KAYBEDİLMESİNİ VEYA BİR YÜKÜMLÜLÜKTEN KURTULMAYI
SAĞLAYAN SÜRE.
ZAMİN BİR
ŞEYİ TAZMİN EDEN, KEFİL
ZEVAİD (ZEVAİT) VAKIFTA GELİRİN DAĞITILMASINDAN SONRA GERİ KALAN
ZEVAL SON, BİTİM, NİHAYET, YOK OLMA
ZEVCİYYET KOCALIK,KARILIK, KARI-KOCALIK, EŞLİK
ZIMNINDA DOLAYISIYLA, İÇİN, OLARAK
ZIMNİ ÜSTÜ KAPALI, AÇIK OLMAYAN
ZİHNİ KAYIT BİR
KİMSENİN BİLEREK VE İSTEYEREK, ASIL İRADESİYLE UYUŞMAYAN BİR BEYANDA
BULUNMASI
ZİKRETMEK ANMAK, ANILMAK, BİLDİRMEK, BELİRTMEK
ZİLYET BİR ŞEYİ FİİLEN ELİNDE BULUNDURAN KİŞİ, BİR
ŞEYDE TASARRUFTA BULUNAN KİŞİ, ELMEN
ZİLYETLİK BİR
ŞEY ÜZERİNDE FİİLİ HAKİMİYET VEYA Bİ EŞYAYI FİİLİ HAKİMİYET VE KUDRET ALANI
İÇİNDE BULUNDURMA DEMEKTİR.
ZİYA KAYBETME, YİTME
ZİYADE FAZLA, ÇOK, AŞIRI
ZUHUR ETMEK ORTAYA ÇIKMAK, DOĞMAK