Tag Archives: kesinleşmeden icra

Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar nelerdir?

Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme, kural olarak şart değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen bu istisnai durumlarda, kararın kesinleşmeden icraya konulması mümkün değildir. Kararın kesinleşmesi ile kastedilen, Yargıtay denetiminden geçmesi veya kanunda öngörülen süreler içerisinde kararın taraflarca temyiz edilmemiş olmasıdır. Karar düzeltme yolu, bir kısım kararlar için açık olup, eğer mahkemece verilen hüküm için karar düzeltme ...

Read More »

İcra mahkemesi kararlarının infazı prosedürü

İcra mahkemesi kararlarının icrası için, kural olarak kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.  İcra mahkemesi kararlarının temyizi, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.  Ancak, süresi geçtikten sonra yapılan bir şikayetin reddine ilişkin kararın temyizi halinde, satış dahil hiç bir icra işlemi durmaz. Aynı şekilde, temyizi kabil olmayan bir kararın temyiz edilmesi üzerine mahkemece verilen temyiz talebinin reddine dair verilen kararın temyizi de, satış dahil ...

Read More »