Tag Archives: tahliye

Islah dilekçesi örneği (Tahliye davası)

………… …. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Islah talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR  : Müvekkilim her ne kadar ihtiyaç nedeniyle  tahliye davası ikame etmiş ise de, işbu kere, ekte sunmuş olduğumuz  tahliye taahhütnamesine dayanılarak davanın taahhüt nedeniyle tahliyesi yönünde ıslahını talep zarureti hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : HMK m. 83 vd. ve ilgili mevzuat. DELİLER ...

Read More »

Tahliye davası dilekçesi örneği (İcra Hukuk Mahkemesi'ne)

…………(   ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.   DAVACI          : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..) VEKİLİ           :……………………….. DAVALI          : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………) KONUSU        : Davalı borçlunun ………………………………  adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir. AÇIKLAMALAR             1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi ...

Read More »

Tahliye talepli kira takipleri ve tahliye davası üzerine hukuki tavsiyeler

Kira bedellerini sözleşmede kararlaştırılan tarihlerde ödemeyen / geç ödeyen kiracıyı tahliye edebilmenin hukuken en hızlı ve etkili yolu, kiracı hakkında tahliye talepli icra takibi başlatmak, ardından icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açmaktır. Ben bu konuda en hızlıyım diyen avukat bile, 3 aydan önce dosyayı tahliye aşamasına getiremez. İşleyecek süreci aşağıda özetlediğimizde, ne demek istediğimiz anlaşılacaktır. Bu yüzden müvekkilinize tutamayacağınız vaadlerde ...

Read More »